Mad For Livet

Inspiration til et sundere liv Inspiration til et sundere liv

En Passion for Sund Mad

sund mad

Sund mad har været min store passion gennem de sidste 15 år. Jeg blogger om mad, spændende nyheder, gode tips, forskning og sunde opskrifter. Jeg håber, du får gavn af mine indlæg og send mig endelig en email, hvis du har forslag til indhold.

Bedste hilsner Anette

Få Sunde Tips På Facebook

Mine Nyeste Bøger

"Kolesterolkogebogen"

Køb ved Saxo.com

den glutenfri kogebog

"Den Glutenfri Kogebog"

Køb ved Saxo.com

Mine Seneste E-bøger

 magnesium ebog

"Magnesium"
Udkom 7. august 2014
Download her for kun 49,-

mad mod kræft

"Mad Mod Kræft"
Udkom 25. februar 2014
Download her for kun 99,-

din optimale vægt

"Din Optimale Vægt"
Udkom 1. Januar 2014
Download her for kun 49,-

 

Søg på Madforlivet.com

Søg i mere end 938 artikler.

Follow Me on Pinterest

Log på Madforlivet.com

Osteopatens syn på funktionelle lidelser

Tommy Hedelund DO M.R.O.DK Osteopat og Fysioterapeut skriver:
 
Overordnet set kan man i kroppen have 2 forskellige problemstillinger:
1) Strukturelle problemer. Det kan være patologi, altså sygdomme som kræft, et brækket ben, bindevævssygdomme mm. Dette er sygdomme som i mange tilfælde kræver hospitalsindlæggelse, medicinering osv. Derudover kan det være ikke-patologiske strukturelle problemer som et brækket ben, en fibersprængning, en discusprolaps. Dette er tilstande som kræver ro til at hele og hel eller delvis lægelig behandling som kirurgi og medicin, osteopatisk behandling eller lignende.
2) Funktionelle problemer. Det kan være eksempelvis smerter i bevægeapparatet som rygsmerter, knæ smerter, hovedpine, mavesmerter og lignende, hvor lægen ikke har kunnet påvise noget topografisk, som kan forklare disse smerter.
 
Ovenstående funktionelle problemer undersøger vi som osteopater for, og det er, hvad vi kalder dys- funktioner. Altså, osteopaten undersøger om funktionen af anatomien er dys og ikke, om strukturen er dys, for det er det lægen undersøger for. Osteopaten undersøger om anatomien virker, og lægen vil typisk undersøge om anatomien ser ud som forventet. Med andre ord, så undersøger vi hvert vores, og de to undersøgelser er ikke erstattende men supplerende i forhold til hinanden. Når lægen har sagt, at du ikke fejler noget, så tolker vi, osteopaterne, det som, at lægen siger: du fejler ikke noget i din topografi, det være sig sygdomme samt tilstande, som kan forklare dine smerter. Det betyder ikke, at der ikke er noget galt, da den funktionelle tilgang endnu ikke er undersøgt.
 
I princippet kan osteopati hjælpe, hvor der er strukturelle tilstande og funktionelle problemer. Vi kan ikke behandle strukturelle patologiske problemer. Osteopatiens grundprincip er at hjælpe kroppen til selvheling gennem at løsne og stimulere. Som udgangspunkt heler kroppen sig selv, når noget er galt (ikke patologi). Når kroppen ikke heler, kan der være funktionelle problemer, som hindrer dette. Det er disse faktorer, vi kan hjælpe med. Så, fokus i behandlingen er altså ikke kun dine smerter men også årsagen bag, samt årsagen til, at det ikke går væk af sig selv.
 
Selvfølgelig er der overlapninger, det vil sige tilstande, hvor både topografien og funktionaliteten er med som problemstillinger. For eksempel kan et gammelt problem fra en forstuvet ankel skabe en kompensation i kroppen. Helt automatisk forsøger vi altid at bevæge os udenom smerterne, og dette kan vedligeholde eller blive årsagen bag et lændeproblem, som over tid kan udvikle sig til en discusprolaps, slidgigt ellerlignende. Altså et eksempel på, at et funktionelt problem i en ankel kan blive til et strukturelt problem. 
Du kan læse mere om funktionelle lidelser HER
Du kan læse Tommys artikel om osteopatisk behandling af dårlig fordøjelse HER
Du kan læse mere om Tommy Hedelund og hans dygtige kolleger HER  
Tilmeld dig mit gratis nyhedsbrev og få spændende tips én gang hver måned.

Funktionel_medicin_mod_funktionelle_lidelser

Indenfor den funktionelle medicin, hvor jeg hører til og er uddannet, inddrages det hele menneske i behandlingen. Her ses der på selve årsagen til eventuelle symptomer, og der tilrettelægges skræddersyede behandligsplaner, der imødegår den årsagssammenhæng, som har fremkaldt symptomer eller dysfunktioner. 
 
Når vi bliver syge, lider af hovedpine, smerter eller bare ikke har den energi eller det overskud, som vi plejer, så har vi brug for hjælp til at få kigget på, hvad der kan være den bagvedliggende årsag. Det kan  helt enkelt være udløst af mangel på livsnødvendige mikronæringsstoffer som vitaminer eller mineraler. Andre gange kan det være mere komplicerede bagvedliggende årsager som stofskifteproblematikker, en uafbalanceret tarmflora, nedsat afgiftningsevne, en uopdaget borreliose, følger fra en whiplash, bivirkninger fra medicinske præparater eller mange mange andre årsager. 
 
Mange danskere vil gerne tage et medansvar for deres egen sundhed, mange vil gerne inddrages og gøre en indsats for at få det bedre. Det er faktisk også en væsentlig tilfredshedsfaktor, det at føle, at man selv har indflydelse på sin egen situation og kan påvirke den positivt. Sådanne ønsker stimuleres desværre ikke i særlig høj grad indenfor vores etablerede sundhedsvæsen, der ofte synes optaget af at udskrive recepter på medicin, der kan fjerne symptomerne, men som ofte ikke afhjælper selve årsagen. Når alvorlig sygdom rammer, så er der heller ikke stor mulighed for individuelle behandlingsplaner, det er som om at vi alle skal passe ned i de samme kasser eller behandlingsprotokoller. Og det gør vi jo ikke, for vi er jo alle vidt forskellige såvel udenpå som indeni. Når man trods alvorlige konkrete symptomer ikke føler sig mødt eller hørt, når man ikke modtager uvildige, brugbare og konkrete oplysninger om sammenhænge og behandlingsmuligheder, så bliver vi kede af det, og det påvirker os selvfølgelig psykisk. Krop og psyke kan ikke adskilles.   
 
Derfor er der efter min mening behov for et paradigmeskift og for helt nye tilgange til begreberne sundhed og sygdom, krop og psyke, Hvis ikke vi allesammen skal have en eller anden form for diagnose inden for få år, så skal vi lære vores børn at lytte til deres krops signaler og handle ud fra disse signaler. Vi skal motivere dem til helt naturligt selv at tage ansvar for deres sundhed og tænke sammenhænge, og vi skal selvfølgelig kunne modtage skræddersyede behandlinger, når vi er syge og har behov for behandling.
 
Der efterlyses derfor en større nysgerrighed, en bedre dialog og ikke mindst, helt afgørende, uvildige konkrete oplysninger og informationer, så den enkelte i højere grad kan træffe beslutninger og tage ansvar for egen sundhed. 
 
Vi har adskillige dygtige læger, der har specialiseret sig indenfor behandling af funktionelle lidelser, og vi har også en række funktionelt medicinske læger i Danmark.Du kan læse mere om funktionelle lidelser HER

Funktionelle lidelser - hvad dækker diagnosen over?

Funktionelle lidelser er en forholdsvis ny diagnose, der allerede hyppigt anvendes af danske læger, hospitaler og på socialmedicinske klinikker. Diagnoseformen er bred, og kan dække over det diffuse symptombillede, der fremkommer ved så forskellige lidelser som kronisk træthedssyndrom, whiplash, irritabel tyktarm, duft- eller kemikalieoverfølsomhed, stress, fibromyalgi, ikke dødelig hjerne og rygmarvsbetændelse (ME), uforklarlige smerter, følger efter uopdaget borreliose og kardiologisk syndrom X (uforklarlige hjertesmerter og arytmi uden påviselig forsnævring af hjertepulsåren). 
 
Vi har rigtig mange dygtige læger i Danmark, men vi uddanner mange specialister og læger, der behandler traditionelt ud fra fast definerede fysiske parametre. Derfor kommer de fleste læger til kort overfor disse mere diffuse lidelser, der ikke kan måles, vejes eller findes på baggrund af de fysisk medicinske traditioner. Af samme årsag er de læger, der ser på hele billedet, og er i stand til at hjælpe de patienter, der har diffuse symptomer med sammenhænge og skræddersyede behandlingsforslag efter min mening i høj kurs og stærkt efterspurgte. 
 
Umiddelbart kan det derfor forekomme behændigt at samle disse ofte multifaktorielle og vanskelige diagnoser under en samlet titel og behandle dem udelukkende ud fra et psykologisk perspektiv. Problemet for mange af de mennesker, der reelt lider af fysiske sygdomme er, at de på Forskningsklinikken for funktionelle Lidelser (FFL) udelukkende behandles som om deres lidelser er rent psykisk betingede, og desværre ofte behandles med antidepressiva. De får efter min mening ikke altid den konkrete fysiske og håndfaste hjælp ejheller den forståelse, som de har behov for. Et helt andet aspekt er også, at har man først fået diagnosen "Funktionel lidelse", så kan der være stor risiko for, at man ikke sidenhen bliver taget alvorligt i sundhedssystemet. Jf. en undersøgelse foretaget af Tryg Fonden rammes cirka hver 7. af uforklarlig sygdom. 
Du læse mere om den funktionel medicinske tilgang HER og du kan læse mere om osteopatens syn på funktionelle lidelser HER

D vitamin – vigtigt at vide om D vitamin

 

D vitamin er et afgørende vitamin for bevarelse af kropslig sundhed og balance. Betydningen af tilstrækkeligt høje D vitamin niveauer livet igennem og året rundt er betragtelig. Til trods herfor er der fra officiel og lægelig side stadig ikke tilstrækkelig fokus på og viden om danskernes D vitamin niveauer og optimale indtag.

Tidligere var formodningen, at D vitamin primært havde betydning for knoglesundheden. I dag ved vi, at D vitamin er det mest immunmodulerende vitamin vi kan danne i vores krop og at mangel på dette væsentlige vitamin kan øge risikoen for udvikling af blandt andet for højt blodtryk, sukkersyge, depression, sclerose, osteoporose, træthed, visse former for kræft, psoriasis og generelt lavt immunforsvar.  Det skønnes, at cirka 70% af alle danskere har lave D vitamin niveauer i november måned. Alt for mange har lave niveauer hele året rundt.

Vi danner D vitamin fra solens stråler og via kroppens kolesterol. To studier, foretaget af Brot samt Holick, viste, at vi der lever i de nordlige lande primært danner D vitamin i juni og juli måned, hvor solen står højt på himmelen. Og vel at mærke kun hvis vi nyder solen i mindst en halv time hver dag uden at smøre os ind i solcreme med faktor. Det blokerer nemlig for 98% af D vitamin dannelsen, og solcreme med faktor er i øvrigt i forskernes søgelys med mistanke om at kunne være kræftfremkaldende. Du kan ikke spise dig til tilstrækkeligt D3 vitamin via maden, men kan derimod opholde dig i solen om sommeren og tage et D3 vitamin tilskud vinteren igennem.

Det er efter min mening nødvendigt for stort set alle danskere at tage et tilskud af D3 vitamin vinteren igennem. Vores nyfødte får automatisk tilskud af D vitamin, det burde vi også give landets ældre, ligesom det helt automatisk burde være muligt for alle danskere at få checket deres D vitamin niveauer en gang om året, så den enkelte dermed kan tilpasse mængden af D3 vitamin tilskud i forhold til behovet. Men uvist af hvilke årsager, måske fordi der ”bare” er tale om et vitamin, og muligvis også fordi vitaminer ikke kan patenteres, så ved mange danske læger og apoteker ganske enkelt ikke nok om betydningen af D vitamin, og om hvilke former, der er afgørende for indre sundhed og balance.

Det viser sig nemlig, at der stadig, trods solid viden om det uhensigtsmæssige i at anvende D2 vitamin, sælges D2 vitamin som kosttilskud samt som dråber til landets nyfødte. Mennesker, der er i svær D vitamin mangel, kan købe injektioner hos landets praktiserende læger, men de viser sig ofte at være i form af D2 vitamin ergocalciferol. Det er ikke alene uforståeligt, det er også katastrofalt. Indtag eller injektioner med D2 vitamin kan nemlig føre til mangel på det livsvigtige D3 vitamin. Derfor er det afgørende, at der kommer fokus – ikke bare på det vigtige D3 vitamin – men på betydningen af alle mikronæringsstoffer. Vi skal anerkende betydningen af vitaminer og mineraler for kropslig sundhed og balance, det anbefalede daglige indtag af D3 vitamin skal øges, og så skal tilskud og injektionssprøjter med D2 vitamin ganske enkelt forbydes og fjernes fra markedet. 

Du kan læse mere om D vitamin HER og du kan læse mere om D vitamin og solbadning HER og om D vitamin behandlinger hos lægen ofte uden effekt HER

D vitamin behandlinger hos lægen er uden virkning

 

Rigtig mange danskere – unge som ældre – går rundt med for lave D3 vitamin niveauer i kroppen. Det er betænkeligt, for det er livsvigtigt for os at have tilstrækkeligt høje D3 vitamin niveauer. D3 vitamin kan nemlig beskytte dig mod sygdom og styrke din krops balancer. Derfor er det også helt katastrofalt og uforståeligt at erfare, at når en person får konstateret mangel på D3 vitamin, så behandler mange praktiserende læger mangelen med injektioner af D2 vitamin.  Indtag og injektioner af D2 vitamin kan føre til mangel på det livsvigtige D3 vitamin.

Det er slet ikke let at få konstateret eller få målt sine D3 vitamin niveauer hos lægen, da praktiserende læger i Danmark ikke umiddelbart må måle niveauerne. Der skal være helt særlige omstændigheder, der taler for det. Det er trist, for D3 vitamin er helt afgørende for kropslig sundhed og balance, og D3 vitamin er uden sammenligning det mest immunmodulerende vitamin, vi danner.  Vi danner D3 vitamin via solens stråler og kroppens kolesterolindhold, og særligt om vinteren vanskeliggøres mange danskeres dannelse af D vitamin -  ganske enkelt fordi der ikke er tilstrækkelig megen sol.

Når mangel således konstateres, så er der som ofte tale om alvorlig mangel, der kræver akut behandling med højdosis D3 vitamin.  Det er derfor efter min mening direkte uforsvarligt at behandle mangel på D3 vitamin med D2 vitamin injektioner. Undersøgelser viser, at man umiddelbart efter D2 injektionerne vil se en stigning i D vitamin niveauerne, men efter nogle uger, så ser man ved måling et drastisk fald i  de livsvigtige D3 vitamin niveauer.

En anden udfordring er også, at vi som danskere ikke kan købe højdosis D3 vitaminer som kosttilskud og dermed afhjælpe en eventuel mangel ad den vej. Der er fastsat en anbefalet daglig dosis, der ligger langt under, hvad de fleste danskere reelt har behov for i vintermånederne. Det betyder, at det kan være overordenligt vanskeligt at være dansk borger med D vitamin mangel.

Disse forhold blev der helt tilbage i 2012 gjort opmærksom på i Ugeskrift for læger, men det har i mange af landets lægeklinikker ikke ført til ændret praksis. Jeg mener derfor, at der skal omgående fokus på dette, og der skal indføres et øjeblikkeligt forbud mod anvendelse af D2 vitamin injektioner, så de erstattes af D3 vitamin, suppleret af højdosis tilskud i tabletform. D3 vitamin er et fedtopløseligt vitamin, der skal indtages sammen med et fedtholdigt måltid og meget gerne sammen med en højkvalitets multivitamin-mineraltablet, der understøtter kroppens mulighed for optimal anvendelse. Det bør tilstræbes, at alle danskere har D3 vitamin niveauer, der ligger på mindst 100 nnm/ll – året rundt. Du kan læse mere om det vigtige D3 vitamin HER

Kilde: Schmedes A, Hey H, Larsson I, Christensen MC, Brandslund I. Manglende respons på behandling med D-vitamin Ugeskr Læger 2012: 174 (9);566 -69 

Krydderurter - værd at vide om krydderurter

Det er dejligt at opleve, at vi danskere i den grad har fået øjnene op for krydderurter, og dermed for en af de bedste kilder til naturens vitaminer og mineraler. Der sælges friske krydderurter som aldrig før i danske supermarkeder, og friske krydderurter er som udgangspunkt virkelig sunde, næringsrige og smagfulde fødevarer, der med fordel kan drysses over maden. Men også når du skal ud og købe krydderurter kan det betale sig at være en kritisk forbruger.

 Der findes tre typer friske krydderurter:

 ·      Danske, konventionelle krydderurter

·      Økologiske krydderurter (også primært danske)

·      Udenlandske, konventionelle krydderurter

 Lad mig sige det med det samme; det bedste er at købe økologiske krydderurter. De ikke alene smager bedre og mere intenst, de indeholder heller ikke rester af sprøjtegifte eller uønskede bakterier som salmonella og campolybacter. Uønskede bakterier udgør en stigende sundhedsudfordring, særligt i konventionelle, udenlandske krydderurter. De kan således være forurenet med spildevand og rester af human- eller dyrefæces og dermed med bakterier, der kan gøre os syge. Konventionelle krydderurter generelt kan indeholde rester af sprøjtegifte og kan dermed også udgøre en helbredsmæssig udfordring.. Det skal dog bemærkes, at danske konventionelle krydderurter i stigende grad dyrkes i et beskyttet miljø som bevirker, at der kan anvendes mindre kemi i produktionen.

 Salget af økologiske krydderurter udgør cirka 20% af det samlede krydderurtesalg. Ved at prioritere de økologiske urter, får du ikke alene en bedre smag, du får også flere næringsstoffer og så undgår du al den skadelige kemi og de uønskede bakterier. Lad os derfor støtte op om produktionen, så andelen af økologiske krydderurter øges og styrkes. Prøv eksempelvis denne enkle, nærende og velsmagende pesto, du kan finde opskriften HER

Er rugbrød sundt?

 

De fleste danskere betragter rugbrød som en sund spise. Et rigtigt fuldkornsrugbrød, bagt af stenkværnet rugmel, hele korn og kerner, er også som udgangspunkt en sund spise. Men sunde og nærende rugbrød er en sjældenhed i Danmark i dag. Desværre. Det er de færreste, der er klar over, at hovedparten af de rugbrød der sælges i supermarkeder og hos bagere ikke er bagt af fuldkornsrugmel, men derimod af lige dele raffineret rugmel og hvidt næringsdrænet hvedemel, tilsat maltsukker, som farver det mørkt. Det oplyste fiberindhold behøver ikke nødvendigvis at stamme fra rug, som man vil kunne forvente det af et rugbrød, men kan derimod være udvundet af roer eller andre fødevarer, som ikke har de gavnlige egenskaber, som ses i ægte fuldkornsrug. Skiveskåret rugbrød kan desuden indeholde rester af dårlige fedtstoffer. Det gode danske rugbrød er dermed forvandlet til en fødevare, der i stedet for at nære kroppen, kan belaste den.

Så du Madmagasinet i går? Her kunne du opleve, hvordan journalisterne måtte lede efter et rigtigt rugbrød på hylderne i danske supermarkeder. Et rigtigt rugbrød er bagt på stenkværnet rugmel, og det er sundt. Et sådant rugbrød kan nære tarmen og forebygge sygdom. Det tilfører vigtige fibre og det er fyldt med næringsstoffer, som styrker organismen.

Derfor er det også uforståeligt, at Fødevarestyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen i samarbejde tillader, at rugbrød, bagt primært af hvidt raffineret mel og farvet mørkt af maltsukker, overhovedet må sælges under betegnelsen rugbrød. Ikke alene er det drænet for næringsstoffer, det virker også som sukker i kroppen. Det er usundt, og endnu værre, det er også snyd. Som forbruger lades du i stikken, for vi køber og spiser rugbrød i den tro, at det er godt for os, men kvaliteten af de rugbrød der sælges er vanskelig at gennemskue, og mange er alt andet end sunde. Derfor må der efter min mening kunne stilles fem klare krav til dansk rugbrød:

  1. At det for at kunne kaldes rugbrød er bagt primært på rigtigt fuldkornsrugmel
  2. At det er rigt på naturlige fibre, primært fra rug
  3. At det er bagt på en velsyrnet surdej og IKKE tilsættes store mængder eddike
  4. At indholdet af maltsukker og hvidt raffineret hvedemel holdes på et minimum
  5. At anvendelsen af raffinerede fedtstoffer reduceres, også i fremstillingen af skiveskåret rugbrød, der udgør 94% af det rugbrød der sælges i Danmark.

Det allerbedste du kan gøre er faktisk at bage det gode rugbrød selv.Her får du opskriften på et lækkert rugbrød bagt primært af økologisk, stenkværnet rugmel, og det smager virkelig godt. Du kan lave din egen surdej, få en gammel surdej af en god ven eller købe en i en helsekostforretning. Gå i en stor bue udenom færdige rugbrødsblandinger, men bag dit helt eget rugbrød, som du ved, hvad indeholder. I min verden er det allerbedste rugbrød helt enkelt bagt af økologisk, stenkværnet mel, hele og skårne rugkerner, frø, fibre og surdej. Det er let og det er sundt. Du får opskriften HER 

Den bedste slankekur - fem gode råd til vægttab

Starten på et nyt år, nytårsfortsætter og ønsket om en lavere vægt og en stærkere krop går som oftest hånd i hånd.  Det er da også en god ide at starte året med en sundere livsstil, en indre hovedrengøring og et spark til forbrændingen. Det bedste du kan gøre er at sætte dig et klart mål for hvad du vil opnå. Se et eventuelt vægttab eller det at komme i bedre form som egenomsorg af højeste kaliber. Har du fedt på mave eller numse, som du gerne vil reducere, så skal du øge din motion og tilrettelægge dine måltider anderledes, end du gør i dag.

Forandring og forbrænding er det, der skal til.  Husk, at vi alle er vidt forskellige, og det er væsentligt, at du finder den forandring og den metode til forbrænding, som passer dig.  Her får du mine fem bedste skridt til effektivt og vedvarende vægttab:

  1. Motion øger forbrændingen, derfor kan det være en god ide at motionere mere, hvis du gerne vil tabe dig. Vælg en motionsform, som passer dig og din hverdag og som gør dig glad. Er du stresset og udbrændt, så kan du med fordel afholde dig fra hård, konkurrencepræget motion og i stedet dyrke afstressende motionsformer som yoga, power walks eller cykling i naturen. Du kan også vælge at gå til eller fra arbejde, stå af et par busstoppested før, tage trapperne uanset hvor du er og kombinere det med svømning, holdgymnastik, dans eller andet, der giver dig sved på panden og gør dig glad uden stress. Nyd at bruge din krop og glæd dig over de fremskridt du gør hver dag. Du kan også løbende måle dig selv med et målebånd og dermed holde styr på opstramning og fremskridt. Du kan for eksempel læse mere om 4 min. effektiv Tabata træning HER
  2. Før kostdagbog. Skriv ned hvad du spiser hver dag. Mange bliver overraskede over, hvor meget der egentlig ryger indenbords, særligt i juledagene og udenfor måltiderne. Sorter alle de tomme kalorier fra som slik, kiks, kager, sodavand, alkohol med mere, og koncentrer dig om 3 store eller 5 mindre måltider. Et stabilt blodsukker er en forudsætning for at du kan tabe dig og samtidig holde humør og energi højt. Derfor skal du til hvert eneste måltid spise såvel proteiner som gode fedtstoffer og komplekse kulhydrater, gerne fra grønsager, bær og frugt. Der skal ske en forandring i dine madvaner, du skal tilføre din krop den optimale næring. Et godt eksempel på en snack imellem måltiderne kan være en hampeproteinbar eller et æble, en gulerod og lidt mandler. Du kan finde opskriften på hampeproteinbar HER
  3. Erstat eventuelt et eller to af dagens måltider med Slankesuppen, det sætter gang i vægttabet, og det er altid motiverende, når missionen kommer godt fra start og lykkes. Du kan sagtens lave en stor portion, og du kan også have suppen med på arbejde sammen med eksempelvis et stykke kylling eller en grønsagsfrikadelle. Server også gerne suppen til aftensmåltidet, eksempelvis sammen med sort bønnepasta og lidt pesto på toppen. Du kan finde opskriften på Slankesuppen HER
  4. For at holde humør og energiniveau højt, så er det vigtigt, at du ikke springer måltider over. Morgenmaden er dagens vigtigste måltid, så du kan med fordel prioritere en god morgenmad, eksempelvis Skyr med bær og æble og kværnede hørfrø over eller en power smoothie. Praktiser mindful spisning, tyg din mad grundigt, nyd den og tag dig din tid i fred og ro til at spise. Du kan finde opskriften på Power smoothie HER
  5. Prioriter en god nattesøvn, mindst 7 timer i fuldstændigt mørke, og lad være med at spise noget mellem kl. 19 aften og kl. 07 morgen. Dermed øger du din forbrænding og afbalancerer mæthedshormonet leptin. Dårlig søvn og uafbalancerede leptinniveauer kan få dig til at spise mere og til at vælge usund mad, der kan gøre dig tyk. Derfor er en god nattesøvn væsentlig, hvis målet er et vægttab. Du kan læse mere om vægt og søvn HER

Har du særlige udfordringer med blodsukker, stofskifte, stress eller andre ubalancer, så kan du hente råd og hjælp til afbalancering af disse ubalancer og vægttab i min bog Din Optimale Vægt. Den kan købes som e-bog til KUN 29,- HER

Coop sænker prisen på økologi

Det nye år starter med rigtig gode nyheder for alle sundhedsbevidste forbrugere; Coop sænker fra i dag priserne på alle økologiske produkter, og sætter dermed handling bag ordene i deres såkaldte madmanifestet, der blev offentliggjort i sommer. Der er tale om prisfald på en milliard kroner på økologiske produkter, og prisreduktionen omfatter alt lige fra kød til mejeriprodukter, æg og grønsager.

Coops 1200 forretninger, som vi kender under navnene Kvickly, Brugsen, Irma og Fakta har i mange år været førende i introduktionen og prioriteringen af økologiske kvalitetsfødevarer til danske forbrugere. De har haft klare holdninger, som har afspejlet sig i forretningernes vareudvalg og nu også i prissætningen. I Coops forretninger er der fundet plads til et stort udvalg af økologiske produkter, også fra mindre producenter, så danske forbrugere har kunnet købe råvarer af allerhøjeste kvalitet. Coop har derfor også en stor del af æren for, at Danmark er det land i verden, hvor økologiske produkter har den største markedsandel.

 Coops madmanifest omfatter ønsker om at give danskerne gode madoplevelser, gøre de økologiske valg tilgængelige for alle danskere og give kunderne mulighed for at lave god mad af de allerbedste, økologiske råvarer. Prisereduktionen på økologiske varer skal således ses som en hjælp på vejen hertil, men er for Coop også en mulighed for at øge omsætningen. Målet er en fordobling af salget af økologiske varer i løbet af de næste fem år, lyder det fra  Coops food-direktør Jens Visholm.

 Økologi betyder naturens husholdning, og kan man forestille sig noget bedre end flere ansvarlige danske forbrugere, der køber flere økologiske fødevarer og dermed støtter op om en sundere, mere bæredygtig og miljøvenlig fødevareproduktion. En sådan udvikling vil givetvis også påvirke folkesundheden positivt, for økologiske fødevarer indeholder ikke uønskede kemiske stoffer, der kan gøre os syge og tykke men derimod langt flere sunde og opbyggende næringsstoffer.  

Du kan læse mere om, hvordan pesticidrester og anden kemi kan påvirke dig og dine børn HER 

Vores Jul - 4. Afsnit

I dette 4. videoafsnit af "Vores Jul" kan du hente inspiration til julemiddagen, til lækre salater og juleretter samt til pyntning af julebordet. Se med, når Sif Orellana, Claus Dalby og jeg tilbereder julemad og dækker julebord.

Opskrifterne og tipsene kan du finde i e-bogen Vores Jul, en gratis jule e-bog på 125 sider der kan hentes fra Saxo.com via dette link (helt gratis at downloade, kræver blot at du indtaster navn og emailadresse). Du kan også læse mere om Vores Jul projektet her på bloggen.

Fjerde video-afsnit er nu klar, og kan ses lige her (husk at klikke "full screen" i nederste højre hjørne af videoen for at se den i stor størrelse):

Hjemmelavet julekonfekt

Du kan finde opskriften på hjemmelavet marcipan og tips og tricks til julekonfekten i Vores Jul KLIK HER

Du kan finde opskrifterne på æbleskiver med eller uden gluten KLIK HER

Rigtig glædelig Jul

 

Frugt fyldt med rester af sprøjtegifte

Det ser kulsort ud i forhold til kvaliteten og mængden af sprøjtegifte i den konventionelle frugt, som du kan finde i landets supermarkeder. Den er ganske enkelt fyldt med rester af forskellige sprøjtegifte og anden skadelig kemi. En ny rapport fra Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet viser eksempelvis, at 84 procent af de konventionelle pærer, som vi importerer, indeholder uønskede kemiske stoffer.

Rapporten viser i al sin tydelighed, hvor sløjt det står til med vores fødevaresundhed, for der er fundet rester af giftstoffer i to tredjedele af den konventionelle frugt og i en tredjedel af grønsagerne.

Forskere i miljømedicin ved Syddansk Universitet  advarer kraftigt mod indtag af de kemiske stoffer fra frugt og grønt, og de kalder dem hormonforstyrrende.  Indtag af pesticider kædes da også sammen med udvikling af blandt andet brystkræft. De høje niveauer af kemiske stoffer i vores fødevarer er i særlig grad skadelige for vores børn, og indtag kan hæmme barnets kønsudvikling eller påvirke stofskiftet, så risikoen for udvikling af fedme øges. Danske børn har næsten alle sprøjtemiddelgiftrester i deres urin.

Fødevarestyrelsen vurderer fortsat, at kemi i maden ikke udgør et problem for helbredet. Jeg er dybt uenig, og finder det uanstændigt, at en offentlig instans udtaler noget sådant, når vi ved, at i særdeleshed cocktaileffekten (et udtryk for den effekt det kan have at indtage flere forskellige kemiske stoffer samtidig)  kan opgradere effekten af et kemisk stof mange hundrede gange. Det kan ikke være befolkningssundheden, der er fokuseret på, når styrelsen udtaler noget sådant, muligvis er det i højere grad en beskyttelse af et konventionelt erhverv, der har gjort det til noget naturligt og uundværligt at anvende sundhedsskadelig kemi i produktionen af fødevarer.

Vil du undgå kemi i maden, så er det eneste du kan gøre, at købe økologisk producerede fødevarer. Du kan læse mere om, hvordan kemi i maden kan påvirke dig  HER  og dine børn HER

Vores Jul - 3. Afsnit

vores jul afsnit 3
Savner du inspiration til sund og lækker julekonfekt, til Luciaboller og smukke dekorationer, så kan du se med her. I det 3. afsnit af "Vores Jul" juler Sif Orellana, Claus Dalby og jeg videre, og der er masser af gode ideer at hente til en hyggelig jul uden stress.

Du kan se afsnit 3 her:

Du kan downloade Vores Jul e-bog med opskrifter, tips og ideer helt gratis via Saxo.com.

Mandler er supersunde

Mandler er en af mine yndlingsspiser, jeg nyder mandler i morgenmyslien, i stenalderbrødet, sammen med lidt frugt og grønt, og så anvender jeg ofte mandler i kager og andet bagværk.  Mandler er en super sund fødevare, de indeholder sunde fedtstoffer,  proteiner og masser af næringsstoffer, og så har de en fremragende blodsukkerstabiliserende effekt. Derfor er  mandler velegnede hver dag, for eksempel sammen med lidt frugt eller grønt som mellemmåltid. Det mætter mere og det sikrer, at dit blodsukker ikke ryger i vejret med raketfart.

Jeg vil til hver en tid anbefale dig at købe økologiske mandler, og  du kan spise dem enten som de er med skallerne på, eller du kan lægge dem i blød i vand natten over, så bliver de bløde og lækre. Undersøgelser har vist, at mandlernes hinde eller skal indeholder stoffer,  der i særlig grad kan styrke immunforsvaret. Netop derfor er det også væsentligt, hvis du vælger at spise mandlerne som de er, at du vælger de økologiske af slagsen, så du undgår at få uønskede kemiske stoffer og sprøjterester indenbords.

Mandler har i mange år haft ry for at fede, men et hollandsk studie viste, at du kan spise 82 gram mandler om dagen, og så faktisk tabe dig. De fedtstoffer, der findes i mandler, er af en sunde slags, som ikke alene  afbalancerer kolesteroltallene, men også fremmer stofskiftet, så derfor er mandler et sundt valg, som fint kan indgå i flere af dagens måltider uden nødvendigvis at belaste badevægten yderligere.

Julen står for døre, og du kan også let og uden besvær lave din egen hjemmelavede marcipan og konfekt uden tilsat sukker. Det smager pragtfuldt, og er samtidig en hyggelig familiebeskæftigelse. Du kan finde opskrifterne på flere slags marcipan og hjemmelavet konfekt i e-bogen Vores Jul, som du kan downloade helt gratis HER  

Anbefal D-vitamin tilskud til alle danskere

 

Hvorfor skal det være så svært for den danske Sundhedsstyrelse og de danske læger at anbefale indtag af en D-vitaminpille? Det kan undre, for netop D-vitaminets betydning er forskningsmæssigt velunderbygget, og lave D-vitaminniveauer er decideret sundhedsskadeligt. Mangel på D-vitamin kan øge risikoen for udvikling af sygdom markant og dødeligheden med op til 30 procent. Især i vores nordlige lande og i de solfattige måneder fra oktober til maj kan det være vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at få tilstrækkeligt med sol til at danne det vigtige D-vitamin.

I stedet for at tage den solide forskning til efterretning og med befolkningens sundhed for øje anbefale alle danskere et tilskud af D-vitamin dagligt i de mørke måneder, så foreslår danske læger at vi beriger vore mad med D-vitamin. Professor Lars Rejnmark fra Aarhus Universitet anbefaler i en udtalelse til Politiken, at Danmark bør indføre et »berigelsesprogram«, som de blandt andet har i Sverige. Denne anbefaling bakkes op af DTU Fødevareinstituttet, der mener, at vi skal berige blandt andet vores brød og mælk med D-vitamin for at sikre, at alle danskere får tilstrækkeligt. Efter min mening er det en glidebane af en vis kaliber. Ved at tilsætte D-vitamin til maden, så har den enkelte dansker ikke en jordisk chance for at kontrollere indtaget af D-vitamin, og der sættes slet ikke fokus på det faktum, at vitamintilskud generelt kan være afgørende for bevarelsen af sundhed og kropslig balance. Hvad er det lige der gør, at det skal være så svært at anerkende vitaminer og mineralers enorme betydning for stort set alle kropslige processer?

Du kan læse mere om betydningen af D vitamin HER

Mælkesyrebakterier har stor sundhedsmæssig betydning

I studie efter studie afsløres det hvor afgørende vores mælkesyreflora i tarmen er for immunforsvarets evne til at beskytte os mod sygdom og for vores sundhed generelt. Alligevel anbefaler danske læger ikke tilskud af probiotika! Det er ikke alene velunderbygget men også velkendt, at mælkesyrefloraen i tarmen har stor betydning for kroppens balancer, og er den svækket, så er risikoen for udvikling af en lang række sygdomme samt overvægt væsentligt forøget. Mælkesyrebakteriefloraen huser cirka 70% af dine immunforsvarsceller, og sammensætningen og balancen af denne flora betyder alt for kroppens signalleringsevne og balancer. Den gode mælkesyreflora videregives fra mor til det lille nyfødte barn under fødslen. Det betyder også, at børn født ved kejsersnit ikke overdrages en varieret bakterieflora fra moderen via vagina, hvorfor disse børn – med den viden vi har i dag - helt automatisk burde ordineres mælkesyrebakterier efter kejsersnittet for at forebygge sygdom. Det sker bare ikke. Den udbredte anvendelse af antibiotika har også stor betydning for sammensætningen af tarmfloraen. Antibiotika slår effektivt alle bakterier ihjel, ikke kun de uønskede, men også de gode og styrkende mælkesyrebakterier. Derfor skal en antibiotika behandling altid følges op af mindst to måneders indtag af gode mælkesyrebakterier. Det anbefales bare ikke af danske læger! Gode tilskud af mælkesyrebakterier har et indhold af mindst 15 mia. Mælkesyrebakterier pr. kapsel, og de indtages bedst sammen med et måltid for at opnå optimal effekt. Jeg anvender personligt Udo’s probiotika, som jeg synes er de bedste, der findes på det danske marked. Jeg tager ofte en mælkesyrekapsel sammen med et måltid, og så sørger jeg for at supplere min mad med velsyrnede yoghurter, mælkesyregærede grønsager og kefir, som alle styrker en sund mælkesyreflora. Det betaler sig at pleje sin mælkesyreflora.

Vores Jul - 2. Afsnit

Velkommen til Vores Jul. Du kan nu nyde den 2. udsendelse i Vores Jul og hente endnu mere inspiration til julehygge og skøn hjemmelavet konfekt. Opskrifterne finder du i Vores Jul e-bogen, som kan downloades helt gratis via dette link på Saxo.com.

Du kan læse mere om projektet Vores Jul her på bloggen.

Vores Jul - Årets Jule E-bog (Gratis!)

Vores Jul E-bog

Hjertelig velkommen til Vores Jul!

For os er julen blomsternes, hjerternes, børnenes og lysenes fest. Julen er en tid fyldt med traditioner, god mad og hyggeligt samvær. Alt det, vi godt kan lide. Derfor har vi forenet vores kræfter og inviterer dig indenfor til Vores Jul.

Vores Jul er en helt ny kombination af en jule e-bog og fire videoafsnit med Claus Dalby, Sif Orellana og Anette Harbech Olesen. Du kan helt gratis downloade det hele og dermed hente inspiration til julen.

Claus er blomsterkunstner og havemand og frembringer de mest vidunderlige dekorationer og buketter. Han fortæller om sine bedste ideer og kommer med forslag til adventskranse og andre julerier. Sif sprudler af iderigdom og med børnene som omdrejningspunkt er Sif kvinde for såvel skønne opskrifter som inspiration til familiehygge og aktiviteter. Anette deler sine bedste tips og opskrifter til den traditionelle julemad men inspirerer også til nye og spændende lækkerier, som eksempelvis hjemmelavet marcipan og skønne salater til julebordet.

Vores gratis jule e-bog på 125 sider kan hentes fra Saxo.com via dette link (helt gratis at downloade, kræver blot at du indtaster navn og emailadresse).

De fire videoafsnit udkommer hver uge gennem december, og kan ligeledes hentes helt gratis. Første afsnit er nu klar, og kan ses lige her (husk at klikke "full screen" i nederste højre hjørne af videoen for at se den i stor størrelse):

Husk at følge mig på Facebook eller skrive dig op til mit nyhedsbrev, hvis du vil informeres, når næste videoafsnit er klar.

Alle tre er vi også aktuelle med nye bøger – Claus Dalby med Claus Dalbys Jul. Anette Harbech Olesen med Kolesterolkogebogen og Sif Orellana med Slyngler og stanglakrids. Alle tre bøger kan købes nu på Saxo.com via nedenstående links:

Claus Dalbys Jul
Sif's Slyngler og Standlakrids
Min Kolesterolkogebogen

Vi glæder os rigtig meget til at byde dig velkommen til vores univers og til at dele vore mange ideer og juletraditioner med dig. Vi har tilstræbt at gøre det hele enkelt og tilgængeligt og håber således, at du vil få rigtig stor glæde og gavn af såvel bog som videoer.

Husk at klikke "Synes godt om" lige nedenfor, hvis du ønsker at sprede vores julebudskab til venner og bekendte.

Vi ønsker dig en rigtig glædelig jul!

De bedste hilsner
Claus Dalby, Sif Orellana og Anette Harbech Olesen

Smør eller Margarine - din guide til større fedtbevidsthed

Smør eller Margarine er en lille guide til større fedtbevidsthed. Denne lille guide indeholder en bog samt en halv times tv-udsendelse, hvor jeg fortæller, hvordan du let og uden stort besvær kan udskifte Dellefedt med Cellefedt i din hverdag og dermed opnå større sundhed. Den kan ses som et fint supplement KOLESTEROLKOGEBOGEN, men kan også læses uafhængigt heraf, og er for alle, der ønsker at kunne skelne imellem gode og dårlige fedtstoffer i hverdagen. Den lille guide er top aktuel netop nu, hvor julen står for døren, og hvor der skal træffes væsentlige beslutninger i forhold til, hvilke fedtstoffer, der skal anvendes til bagværk og julemad. Du kan købe Kolesterolkogebogen til særpris HER og du kan downloade Smør eller Margarine - din guide til fedtbevidsthed GRATIS via dette link

Økologisk Take-Away i Århus

økologisk takeaway i århus

Er der også engang imellem, hvor du har så travlt, at du gerne lige ville kunne køre forbi og købe færdig aftensmad med hjem, og samtidig være sikker på, at det var økologisk og af høj kvalitet. Det er så dejligt, for det kan nu lade sig gøre i Aarhus. Vi har fået to steder, hvor maden og kvaliteten er i top og priserne rimelige.

Cafe Ganefryd i Borggade er et super dejligt sted, de serverer 100% økologisk og vegetarisk mad, også ud af huset, til meget rimelige penge. Du kan se mere på www.cafeganefryd.dk

Foodfein på Sønder Alle' laver også rigitg god mad. Det er hovedsagelig økologisk, og de laver rigtig god mad, der smager fantastisk godt. Også til meget rimelige penge. Du kan se mere på www.foodfein.dk

Kirsten Skaarup - Et af mine store forbilleder

kirsten skaarup

Et af mine store forbilleder indenfor mad- og kogebogsverdenen har i mange år været Kirsten Skaarup. Nu er jeg så heldig, at hun også er blevet en god kollega og ven. Kirsten har skrevet et væld af skønne vegetariske kogebøger, men har også blogget om mad, klima og om sine mange eksotiske rejsemål i de seneste fem år. Kirstens blog hedder kirstenskaarup.dk

Kirsten er en globetrotter, hun rejser verden rundt og henter inspiration til skønne og klimavenlige retter. Det er ikke luksusrejser Kirsten er på, når hun drager afsted. Hun rejser under de mest primitive forhold og med rygsækken på nakken i primitive og vanskeligt fremkommelige landskaber og områder. Hun har sågar i nogle år været formand for Danske Kvindelige Eventyrere. Klima og miljø står også højt på dagsordenen hjemme hos Kirsten og således også på hendes blog. Opskrifterne på bloggen er både vegetariske og veganske. Kirsten har selv været vegetar i mere end 40 år og er formentlig den herhjemme, der har arbejdet mest med vegetarisk/vegansk mad. 

Kirsten Skaarup vil gerne overbevise kødspisere om, at grøn mad smager FANTASTISK og giver masser af liv og næring til kroppen. Hun er en sand mester i at få det til at både se og smage vidunderligt, og for Kirsten er den vegetariske livsstil et tilvalg - ikke et fravalg.

Du kan finde to af Kirstens lækre opskrifter herunder, ligesom jeg varmt kan anbefale dig at slå et slag forbi Kirstens blog, når der skal hentes inspiration til aftensmaden.

Læs også:
Kirstens opskrift på Sund Marokkansk Gryderet
Kirstens opskrift på Suveræne Hash Browns
Det Kærlige Køkken - Fantastisk bog af Kirsten Skaarup

Kirsten Skaarups Grønne Køkken - En Dejlig Bog i Ny Udgave
Den Lille Grønne Madpakkebog af Kirsten Skaarup

Følg mig på Facebook