Gratis D vitamin – en oplagt mulighed?

Forsiden Inspiration og Oplevelser Gratis D vitamin – en oplagt mulighed?

     7
Gratis D vitamin - en oplagt mulighed?

D vitamin er det mest immunmodulerende vitamin, vi kan danne i kroppen. Det beskytter i forhold til smitte, og det ser ud til at kunne forebygge alvorlige sygdomsforløb. Vi danner ikke D vitamin om vinteren, hvor solen er sparsom og står lavt, men alligevel får vi som befolkning ingen information om, hvor væsentligt det er for at vi er beskyttede, at vi tager tilskud af D vitamin vinteren igennem.

Hvorfor hører vi slet ikke hører om den p.t. foreliggende viden om D vitamin som immunmodulerende beskytter i forhold til smitte samt indlæggelse af c*vid?  Vi får som befolkning ingen information om, hvor væsentligt det er for vores risiko for smitte og sygdomsforløb at have tilstrækkeligt høje D vitaminniveauer. Værre endnu er det, at mennesker med mørk hud, der bor her i det høje nord, og derfor nærmest per definition har lave D vitaminniveauer, hyppigere bliver smittet og også ofte rammes hårdere end mange af os med lys hud. De informeres heller ikke.

Vi ved, at det forholder sig sådan, at D vitamin kan beskytte os et pænt stykke ad vejen mod smitte og voldsomme forløb. Vi ved også, at etniske minoriteter med mørk hud, der er bosat her i landet, meget ofte mangler D vitamin. D vitamin danner vi primært via solens stråler, og derfor er niveauerne her i Danmark ofte alt for lave om vinteren.

Vi oplevede hvor galt det kunne gå helt tilbage i august sidste år, da Aarhus blev lagt ned af et udbrud blandt somaliere. Lige nu ser vi høje smittetal i blandt andet Volsmose og Ishøj. Og det er ikke kun i Danmark, at der tegner sig det billede. Etniske minoriteter er også overrepræsenterede og hårdere ramt af c*vid i USA og andre steder i Europa. Selvfølgelig kan der være andre årsager end lave D vitaminniveauer, der spiller ind, for eksempel kulturelle forskelle, men efter min mening er det et udtryk for manglende rettidig omhu og berøringsangst, at man ikke gør noget ved problemet? Et svigt vil jeg næsten kalde det.

D vitamin er billigt at måle og producere, og man kunne sagtens have iværksat et forebyggelsesprogram helt tilbage i august, analyseret D vitaminniveauerne fx i forbindelse med fx corona tests. Så kunne man have tilbudt alle dem, der lå lavt, tilskud af D3 vitamin. Det ville formodentlig, udover besparelser i sundhedsvæsenet, også have kunnet forebygge mange menneskers sygdom, lidelse i værste fald død.

I England tilbyder man gratis D vitamintilskud til udsatte grupper, ligesom man udleverer gratis testskits – af den korte næsteborsslags. Nu er Irland på banen, og de vil politisk appellere til, at befolkningen skal have tilbudt D vitamin tilskud for at beskytte dem mod covid-19.  En nylig offentliggjort rapport, der har indsamlet løbende befolkningsmålinger i Irland, viser, at irerne (ligesom danskerne) ligger lavt på D vitamin om vinteren. Rapporten nævner specifikt, at halvdelen af ​​de 18 til 39-årige, en tredjedel af de 50 til 59-årige og to tredjedele af mennesker over 80 år mangler det vigtige vitamin i Irland.  Rapporten sammenligner situationen i Irland med Finland, hvor befolkningen har de højeste D vitaminniveauer i Europa. Finnerne har samtidig den laveste Covid-19 dødelighed pr. indbygger i EU. Den irske regering vurderer, at det irske folk skal tilbydes dagligt D vitamin gratis, særligt fordi voksende internationale undersøgelser tegner et billede af, at tilstrækkeligt høje D vitaminniveauer kan virke forebyggende mod Covid-19 og hindre at sygdommen udvikler sig alvorligt.

I England har særligt udsatte befolkningsgrupper længe fået udleveret gratis D vitamintilskud – i øvrigt i form af danske Pharma Nords D pearls – og det ser umiddelbart ud til at have en god effekt. Hvorfor gør vi absolut intet i denne retning herhjemme?

Overlæge fra Hvidovre hospital Jens-Erik Beck Jensen har tidligere udtalt til BT, at han anbefaler, at vi helgarderer os og foreslår, at vi tager 50 mcg D3 vitamin dagligt i vintermånederne. Han er enig i, at det kan give en vis beskyttelse i forhold til C*vid, og han forstår ikke, at der ikke sættes ind nu, særligt i forhold til særligt udsatte som ældre og mennesker med mørk hud.

Referencer:
Petre Cristian Ilie,  Simina Stefanescu, Lee Smith; “The role of vitamin D in the prevention of coronavirus disease infection and mortality”; Aging Clinical and Experimental Research April  15th 2020; https://doi.org/10.1007/s40520-020-01570-8
Du kan læse yderligere underbyggende referencer her
Adrian R Martineau, David A Jolliffe, Richard L Hooper, Lauren Greenberg, John F Aloia, Peter Bergman, Gal Dubnov-Raz et al.; ”Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data”; BMJ 2017; 356 doi: ttps://doi.org/10.1136/bmj.i6583 Published 15 February 2017, BMJ 2017;356:i6583
Martin Kongsbak, Trine B. Levring, Carsten Geisler, and Marina Rode von Essen; The Vitamin D Receptor and T Cell Function; Front Immunol. 2013; 4: 148. Published online 2013 Jun 18. doi: 10.3389/fimmu.2013.00148 PMCID: PMC3684798 PMID: 23785369
Cannell JJ, Zasloff M, Garland CF et al. (2008) On the epidemiology of influenza. Virol J. 5:29. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16959053

Ginde AA, Mansbach JM, Camargo CA Jr. (2009) Association between serum 25-hydroxyvitamin D level and upper respiratory tract infection in the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Arch Intern Med. 169:384-390. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19237723
Martineau AR, Jolliffe DA, Hooper RL et al. (2017) Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data. BMJ. 356:i6583. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28202713
Urashima M, Segawa T, Okazaki M et al. (2010) Randomized trial of vitamin D supplementation to prevent seasonal influenza A in schoolchildren. Am J Clin Nutr. 91:1255-60. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20219962
von Essen MR, Kongsbak M, Schjerling P et al. (2010) Vitamin D controls T cell antigen receptor signaling and activation of human T cells. Nat Immunol. 11:344-349. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20208539
Jain, A., Chaurasia, R., Sengar, N.S. et al.; “Analysis of vitamin D level among asymptomatic and critically ill COVID-19 patients and its correlation with inflammatory markers”; Sci Rep 10, 20191 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-77093-z
Huang, C. et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet 395, 497–506. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30183-5 (2020)
.Ilie,PC, Stefanescu, S, Smith,l. The role of vitamin d in the prevention of coronavirus disease 2019 infection and mortality resarch square,version 1, posted 08 apr, 2020, 10.21203/rs.3.rs-21211/
v1Martineau AR, Jolliffe DA, Hooper RL, Greenberg L, Aloia JF, Bergman P, Dubnov-Raz G.et al.; Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data; BMJ 2017; 356 doi: ttps://doi.org/10.1136/bmj.i6583 Published 15 February 2017, BMJ 2017;356: i6583
Kongsbak, M, Levring TB, Geisler C, Rode von Essen M The Vitamin D Receptor and T Cell Function; Front Immunol. 2013; 4: 148. Published online 2013 Jun 18. doi: 10.3389/fimmu.2013.00148 PMCID: PMC3684798 PMID: 23785369
Hey H, Schmedes A, Horn P, Brandslund i. Vitamin D mangel. Ugeskr laeger 2009. 171 (26):2179.
Hey, H. D- vitamin hvilken dosis? Ugeskr laeger 2010.
Christensen MJ, Hey H, Larsson I, Schmedes A, Brandslund I. Opfølgning af patienter med lavt D-vitamin. Nordisk Biokemi. 2012;25. 50-4
Horn P, Brandslund I, Schmedes A, Hey H. Effekten af sund skolekost på objektive blodparametre.Ugeskr Læger 2009;171 (26):2174.
Brot C, Darsø P. Forebyggelse, diagnostik og behandling af D-Vitamin mangel. Sundhedsstyrelsen 27.maj 2010

Her kan du læse artiklen D vitamin kan beskytte dig
Her kan du læse artiklen Et stærkt immunforsvar er afgørende
Her kan du læse artiklen Kan vitaminer og mineraler beskytte dig?
Her kan du læse artiklen Danske forskere anbefaler nu tilskud af D vitamin 

Denne artikel er tænkt som inspiration til alle, der har lyst til at indhente viden og redskaber til sund levevis. Artiklens indhold kan ikke anvendes som erstatning for lægelig behandling eller diagnose. Har du længerevarende symptomer, hjertesygdomme eller alvorlige lidelser, bør du altid konsultere din læge.

Var du tilfreds med denne artikel Gratis D vitamin – en oplagt mulighed? Så er du meget velkommen til at klikke “synes godt om” herunder. Du er også velkommen til at tilmelde dig mit gratis nyhedsbrev.