Så rens da det vand…

Forsiden Sund inspiration Så rens da det vand…

     4
Saa rens da det vand

Nu går den ikke længere. Det danske grundvand og drikkevand er forurenet med pesticidrester, svampemidler og andre hormonforstyrrende stoffer. Så der er behov for handling på dette område, fru miljøminister, så det fortsat er sundhedsmæssigt forsvarligt at drikke vand fra hanen i Danmark.

Så rens da det vand, fru miljøminister…

Miljøminister Lea Wermelin har på baggrund af de seneste fund af ulovlige pesticidrester i grundvandet udtalt, at ”forurenet drikkevand i hanerne er nødvendigt”. Det lader vi lige stå et øjeblik…
Lea Wermelin udtaler videre: ”Der er ikke nogen vej udenom. I nogle tilfælde er det simpelthen nødvendigt, at vandværker får lov til at levere drikkevand til borgerne, selvom det overskrider grænseværdien for pesticider. Jeg ville ønske, at der ikke var behov for at give dispensationer til drikkevandet, men det kan undtagelsesvis være en nødvendighed for at sikre, at danskerne kan modtage drikkevand”, udtaler miljøministeren til Altinget i en skriftlig kommentar.

Det er sket 46 gange igennem de seneste fem år, at vandværker har fået dispensation til at levere drikkevand til danske borgere, der indeholdt rester af pesticider i højere koncentrationer end grænseværdien. Gad vide, om borgerne er blevet informeret om disse forhold.

Der er nemlig – igen – fundet rester af sprøjtemidler og hormonforstyrrende stoffer i grundvandet. Denne gang er der også tale om rester fra pesticider, der aldrig har være tilladt at anvende i Danmark, ligesom Roundup, sprøjtemidlet vi blev forsikret om aldrig ville kunne nå grundvandet, ligeledes er fundet visse steder. Eksperter udtaler til Ingeniøren, at problemet formodentlig kun bliver værre de kommende år. De anbefaler en rensning af det danske drikkevand. Du kan læse hele artiklen via linket nederst.

Det er Miljøstyrelsen, der har stået for de nye undersøgelser. 263 vandboringer er undersøgt for 415 forskellige pesticidrester. Der blev fundet for høje koncentrationer af ti forskellige pesticider i seks forskellige boringer, oplyses det. Derudover er der konstateret rester fra svampemidlet amitrol, der er kategoriseret som et hormonforstyrrende stof. Fem boringer i Tornby ved Hirtshals har taget konsekvensen og har foreløbigt lukket drikkevandsboringerne.

Der er foretaget nye målinger i andet halvår 2020, resultaterne af disse venter vi stadig på.

Det er efterhånden direkte uansvarligt ikke at handle på dette område. Det er en politisk særdeles varm kartoffel, men der må og skal handles, så vi som danskere kan have tillid til drikkevandskvaliteten og fortsat drikke vandet fra hanen. Pesticidrester med mere er på vej ned igennem jordlagene, og eneste løsning på dette voksende problem er at iværksætte en grundig rensning af drikkevandet, så vi trygt kan indtage det. Som Lone Landmand pointerer i sin artikel (link herunder) ”Der er ingen gradbøjning af ‘rent’ og vi vil have rent drikkevand”.

Vi glæder os til ministerens snarlige udspil på dette område, og vi venter stadig nu mere end et halvt år efter offentliggørelsen af målingerne.

Her kan du læse artiklen Har vi rent drikkevand i hanerne?  
Her kan du læse artiklen i Ingeniøren, hvor eksperter opfordrer til rensning af drikkevandet 
Læs Lone Landmands artikel i Heartbeats 
Læs mere om det forurenede danske drikkevand 
Du kan også læse Philippe Grandjeans forskning om Pesticidrester skader børns hjerner 

Var du tilfreds med denne artikel, Så rens da det vand? Så må du rigtig gerne klikke “synes godt om” herunder. Husk også at tilmelde dig mit gratis nyhedsbrev og modtag nye spændende, sunde opskrifter hver måned.