Åbent brev til fødevareminister Eva Kjer Hansen om grundvand, drikkevandskvaliteter, sprøjtegifte, gødskning og randzoner

Forsiden Viden og Forskning Åbent brev til fødevareminister Eva Kjer Hansen om grundvand, drikkevandskvaliteter, sprøjtegifte, gødskning og randzoner

     3

Åbent brev til fødevareminister Eva Kjer Hansen om grundvand, drikkevandskvaliteter, sprøjtegifte, gødskning og randzoner.

Kære fru Fødevareminister,
vi er mange, der er bekymrede over, hvordan den stigende forurening af vores miljø og vores grundvand påvirker vores sundhed og ikke mindst vores børns sundhed. Vi er også mange, der gerne vil sikre rent drikkevand, både til os selv, men også til vores efterkommere.

Danmark har en unik ressource i det danske grundvand, men denne ressource er presset af stigende forurening. Adskillige boringer må lukke, og danske vandværker tyr til forskellige kneb for at kunne overholde grænseværdier og PH værdier for det vand, der sendes ud igennem hanerne. Derfor er det dybt bekymrende, at du med et pennestrøg har planer om at afskaffe randzonerne, og dermed kompromittere ikke bare kvaliteten af det danske grundvand men også miljøet og den almindelige danskers helbred.

Ny forskning viser nemlig med bekymrende tydelighed, at de fiktivt fastsatte grænseværdier for pesticidrester og andre rester af kemi i såvel fødevarer som drikkevand, ikke er det stykke papir værd, som de er skrevet på. Et er nemlig, at fastsætte en fiktiv grænseværdi for hvad kroppen muligvis kan tolerere af et kemisk stof. Noget helt andet er, hvad der sker, når mange forskellige kemiske stoffer kombineres. Kombinationen kan øge effekten i menneskekroppen dramatisk, og den såkaldte cocktaileffekt udgør ifølge forskerne en bombe under befolkningens sundhed.

Konventionelle landbrug bidrager massivt til forureningen af såvel grundvand som miljø. Via gødskning og sprøjtning. Til trods for frivillige aftaler om mindre sprøjtning, har erhvervet bevidst valgt at gå lige modsat og øge anvendelsen af pesticider og anden kemi i produktionen. Med befolkningssundhed, grundvand og miljø som de store tabere.

FN offentliggjorde for et par måneder siden en rapport, hvoraf det fremgik, at vi om 15 år ikke har mere rent drikkevand. Vi er derfor mange, der har lyst til at spørge dig, om du synes, at det er rimeligt, at et erhverv skal have lov til i så stort et omfang at ødelægge vores allesammens dyrebare grundvand?

Du er ansvarlig for ministerierne for fødevaresundhed og forvaltning af miljø og naturreserver i Danmark. Er du virkelig overbevist om, at du er valgt fordi du skal beskytte et erhverv på bekostning af grundvand, miljø og befolkningssundhed? Siger din mavefornemmelse dig virkelig, at det er det, du skal? Muligvis er loven om randzoner ikke tilstrækkeligt bearbejdet og måske er den uigennemsigtig og vanskeligt at efterleve. Men behold den dog, og omformuler i stedet loven, så den bliver klar og tydelig. Du har alle muligheder for at sætte et positivt aftryk som fødevare- og miljøminister. Benyt dig af den mulighed. Afskaffer du denne lov, vil du blive husket som hende, der solgte ud af vores grundvand og vores miljø for ussel mammon.

Kunne du lide dette brev, så klik “synes godt om” herunder. Jo flere vi står sammen om dette, des bedre. Du kan også dele artiklen, hvis du kender nogen, den kunne interessere, og husk også at tilmelde dig mit gratis månedlige nyhedsbrev med nyt om mad og sundhed.