Afskaf plastikposer!

Forsiden Viden og Forskning Afskaf plastikposer! Lad os istedet goere som englaenderne og vaenne os til at bruge kurve, net eller muleposer, naar vi handler ind. 

     3
Afskaf plastikposer

Afskaf plastikposer! Lad os istedet gøre som englænderne og tyskerne og vænne os til at bruge kurve, net af jute eller muleposer, når vi handler ind. Og nu lader det til, at regeringen langt om længe har taget fat om problemet. De har nemlig idag stillet et lovforslag, der omfatter en højere pris for plastikposer med hank og et forbud mod de små, tynde plastikposer. Der er ikke tale om en ekstra afgift, men derimod om, at forretningerne skal hæve prisen. Målet er selvsagt at gøre det sværere og dyrere lige at tage en plastikpose i supermarkedet, når vi har handlet, men derimod at have en kurv, en pose eller et net med hjemmefra.

Der er også virkelig grund til at slå alarm og handle, for en tredjedel af sildene i Storebælt er fyldt med plasticstykker, en hel ø af plastik affald på størrelse med Texas flyder rundt i Atlanterhavet til skade for fisk og miljø, og der udledes 20,000 tons affald årligt i Nordsøen, hvoraf to tredjedele er plastic. Hver danske familie smider cirka et kilo plastikaffald ud om ugen, og plastikaffald ophobes i stærkt stigende og voldsomme mængder, særligt i verdenshavene. En stor del af dette plastikaffald ender med at forstyrre dyrelivet, deres hormonbalance og evne til reproduktion. Plastikken kan dermed også entre vi menneskers system og på denne måde forstyrre de indre balancer og vores generelle sundhed. Fortsætter vi uhæmmet vores forbrug af plastik, vil miljø, have, dyr og mennesker blive påvirket i en grad, som ingen havde forestillet sig.

Vi bruger plastik som aldrig set tidligere i verdenshistorien. Der anvendes masser af CO2 og olie på at producere plastikposer for derefter at brænde dem eller smide dem i naturen. De ender ofte i verdenshavene, hvor de bliver til mikroplastik, optages af fiskene og dermed også af os, når vi spiser fiskene. Det lyder ærlig talt ikke særlig smart, men er desværre den skinbarlige sandhed. Og forbruget af plastik vokser og vokser…

Heldigvis er vi som forbrugere i stand til at påvirke dette. Løsningen kan ligge i et øget fokus på miljøvenlig genanvendelighed. I den ideelle verden ville supermarkederne eksempelvis helt droppe plastikposerne og i stedet tilbyde kasser, hør-, hamp- eller juteposer, der er Co2 og på andre måder miljøvenlige, genanvendelige og nedbrydelige alternativer til plast. I England har de indført en lov, der har pålagt supermarkedskæder at tage penge for plastikposer. Denne lov blev indført i oktober 2015, og siden da er forbruget af plastikposer i England faldet med 83%. I nogle supermarkeder i Tyskland har man lavet forsøg og erstattet plastikposer med kasser, og det har forbrugerne uden større udfordringer taget til sig.

Herhjemme bærer vi stadig de fleste af vores indkøb hjem i plasticposer, og plastikposer udgør en særdeles stor indtjeningskilde for de fleste supermarkedskæder. Muligvis derfor står incitamenterne til at finde mere miljøvenlige og bæredygtige alternativer ikke i kø. Såvel forretningerne som statskassen tjener godt på vort stigende plastikposeforbrug via plastposeafgiften, og de danske politikeres vilje til at reducere forbruget af plastikposer er særdeles vanskeligt at få øje på. Det nye lovforslag er et lille skridt på vejen, men slører også helt og aldeles for det faktum, at det herhjemme er totalt kaos i forhold til sortering og genanvendelighed af plastik, hvor der bare i den grad trænger til politisk indgriben og klarhed.

Indtil der kommer politisk handling på det væsentligste område, så kan vi kan selv gøre en indsats og tage affære i forhold til plastikposer, og det kan supermarkedskæderne også. Kæderne kan lave muleposer eller jutenet med deres logo på, det gør mange engelske forretninger idag med stor succes. Det har firmaet Suztain eksempelvis også gjort, så når du køber dine bio nedbrydelige fryseposer, affaldsposer, tandbørster eller skuresvampe hos firmaet, så kan du også købe dette anvendelige og bæredygtige net af jute for kun kr. 30,-. Det er solidt og holdbart og bæredygtigt, utroligt velegnet til dine indkøb men også perfekt som gave til børn og børnebørn eller som en lille værtindegave. Du kan læse mere her 

 

Du kan lige nu være med til at gøre en forskel og en indsats for at afhjælpe det enorme plastikposeforbrug og den deraf følgende forurening, for eksempel:

  • at have net, kurve eller muleposer med, når du skal ud at handle
  • at gemme eventuelle madrester etc. imellem to tallerkener istedet for i plastikposer, staniol eller vita wrap
  • at tænke over dit forbrug af plastikposer i hverdagen og vælge andre muligheder, eksempelvis glasflasker istedet for plastik

I den ideelle verden ville vi helt naturligt sortere genanvendelig og nedbrydelig plastik fra og genanvende det. Det sker ikke i Danmark idag, og det er hovedrystende amatøragtigt. Vi forholder os således ikke i Danmark til den stigende mængde af genanvendelig plastik, som anvendes til eksempelvis emballager til shampoo, vaskemidler og fødevarer, der let og uden problemer eller miljøbelastning ville kunne genanvendes. Vi udnytter ikke de muligheder, og det kan undre. Vores generelle indsats på plastikområdet kan efter min mening ligge på et meget lille sted. Politisk stillingtagen blæser i vinden, og mange danskere kan dermed have fået en opfattelse af, at det er ok at forbruge de mængder plastik, som vi gør i dag. Hver dansk familie smider cirka et kilo plastik væk om ugen. Det bliver til rigtig meget plastik hvert år. Det er ikke holdbart, og det er rigtig ærgerligt, at der ikke formuleres en politik på området. Mange af landets kommuner forsøger sig med individuelle tiltag, der er mere eller mindre professionelt gennemtænkte, og de reelt bæredygtige og miljøforbedrende tiltag udebliver. Det passer noget så dårligt til et land som Danmark, hvor vi er ressourcestærke og innovative.

Derfor vil jeg indtrængende opfordre til at vi simpelthen i forhold til plastikposeproblematikken tager sagen i egen hånd, nu da vores politikere ikke gør det. Lad os udvise ansvar og hver især gøre vores til, at vi ikke efterlader en plasticlosseplads af en jord til vores efterkommere. Ved bare at bære indkøbene hjem i kurve, muleposer, net af jute eller tasker, så skåner du miljøet enormt, og det er faktisk også en ret god og hyggelig fornemmelse. Så lad os komme igang, tag en beslutning og start idag…

Du kan læse mere om plastik HER
Du kan læse om DTU’s rapport om plastikposer HER
Du kan læse mere om mikroplastik HER
Du kan købe miljøvenlige produkter, bionedbrydelige fryseposer, affaldsposer, jutenet mm HER

Var du tilfreds med denne artikel, så er du velkommen til at udbrede budskabet ved at dele den med dine venner og også meget gerne like den herunder. Husk også at tilmelde dig mit gratis månedlige nyhedsbrev HER