Antibiotika – nedsæt forbruget nu!

Forsiden Viden og Forskning Antibiotika – nedsaet forbruget nu, for multiresistens er idag den stroerste globale trussel, som vi staar overfor

     3
Antibiotika - nedsaet forbruget nu

Antibiotika – nedsæt forbruget nu! Antibiotika kan redde dit liv, men det kan faktisk også bevirke præcis det modsatte, såfremt forbruget overdrives. Overdreven brug af antibiotika kan nemlig føre til en højere grad af resistens, og resistente bakterier er muligvis den allerstørste globale trussel, som vi i dag står overfor.

Der er blevet udskrevet alt for megen antibiotika og på et efter min mening alt for spinkelt grundlag igennem mange mange år. Det har resulteret i, at mange mennesker nu oplever bakterielle infektioner, som ikke kan helbredes med antibiotika, fordi der er udviklet resistens.

Heldigvis tages der nu affære i relation til den del af problematikken. Regeringen har netop i dag annonceret en ny handleplan, der skal sænke forbruget af antibiotikarecepter med 25%. Der lægges ganske enkelt et loft over, hvor meget antibiotika lægerne må udskrive. Så langt så godt, og det kan sådan set nærmest ikke gå hurtigt nok med at få disse restriktioner indført.

En anden, og muligvis større udfordring, er landbrugets enorme anvendelse af antibiotika. Man skulle synes, at der kun skulle gives antibiotika til syge dyr, men i landbruget anvendes antibiotika forebyggende, og det er nærmest blevet en forudsætning for at drive konventionelt landbrug, at dyrene får det via foderet. 78 tons antibiotika anvendte landbruget i 2016, og vel at mærke kun i Danmark.

Der er flere årsager til det høje forbrug. Dyrene har eksempelvis for lidt plads, og så får de en uhensigtsmæssig mad. I dag fodres konventionelle opdrætsdyr primært med GMO soja. Det indeholder rester af glyphosat, som ødelægger deres fordøjelse og tarmbiota. Tarmbiotaen huser 80% af immunforsvaret, og kompromitteres den, så kan dyrene lettere blive syge. Disse faktorer, der er 100% selvskabte og selvforskyldte, øger sygdomsrisikoen. Derfor gives dyrene i det konventionelle landbrug antibiotika forebyggende.

Når brugen af antibiotika overdrives, så udvikles der resistens, og ikke blot dyrene, men også os mennesker, mærker nu konsekvenserne af dette svineri. Antallet af mennesker, der eksempelvis er smittede med de resistente VRE bakterier, og som ikke kan helbredes, fordi antibiotikaen ingen effekt har i disse tilfælde, er tidoblet i løbet af de seneste fire år.

Det har også bevirket, at ni ud af ti svinebesætninger i dag er inficerede med multiresistente MRSA CC398 bakterier, ligesom antallet af danskere, der er smittet med multiresistente bakterier er steget enormt. Omkostningerne for disse mennesker er høje. De må leve med at være smittede og udgøre en smitterisiko for andre mennesker også. Det betyder ofte isolation og stigmatisering.

Derfor er det fint, at regeringen sætter ind overfor receptudskrivninger af antibiotika til os mennesker, men det største og mest tungtvejende problem ligger i landbruget og kan kun løses ved at der tages fat her, stilles krav om markant mindskning i brugen af antibiotika, eller endnu bedre: omlægning til økologisk drift. Antibiotika er blevet et problem og vi skal nedsætte forbruget nu! Indtil da, må vi forbrugere bruge vores stemme og købe økologisk – hver gang.

Du kan læse om folketingsmanden, der aflyste sit besøg i en konventionel svinefarm, da resistensproblematikken gik op for ham HER
Du kan læse mere om MRSA bakterier og resistens HER
Du kan læse Lone landmands artikel om svineopdræt HER
Du kan læse om markant færre tilfælde af MRSA i økologiske dyrehold HER 
Du kan læse Lars Muhls artikel “Man kan ikke spise penge” HER

Var du tilfreds med denne artikel Antibiotika – nedsæt forbruget nu!? Så må du rigtig gerne klikke “synes godt om” herunder. Husk også at tilmelde dig mit gratis nyhedsbrev og modtag nye spændende, sunde opskrifter hver måned.