Hormonforstyrrende Cocktail!

Forsiden Viden og Forskning Hormonforstyrrende Cocktail!

     1
hormonforstyrrende cocktail

Børsen Fødevare / Sundhed skrev d. 21.02.08 om den sundhedsmæssige risiko, der opstår, når man udsættes for flere forskellige hormonforstyrrende stoffer på samme tid. En ny undersøgelse fra Danmarks Tekniske Universitet har netop fastslået, at selvom hvert enkelt stof holdt sig under den tilladte grænseværdi, så kunne en påvirkning fra flere kemiske stoffer på samme tid øge effekten og dermed fremkalde den såkaldte cocktaileffekt.

Forsøgene blev foretaget på hunrotter. De blev udsat for påvirkninger fra forskellige hormonforstyrrende stoffer, der hver for sig lå under de tilladte grænseværdier. Den samlede effekt var alarmerende og førte til misdannelser på de drægtige rotters unger. Undersøgelsens konklusioner kobles nu sammen med det øgede antal misdannelser blandt nyfødte danske børn, og Folketinget har da også i et svar medgivet, at vor viden på området er begrænset, og at enhver sikker viden om mulige kombinationseffekter skal tages i betragtning. Det er bare ikke godt nok, fastslår seniorforsker Ulla Hass fra DTU. De nuværende sikkerhedsvurderinger er fastsat for et stof ad gangen, og de bør alle tages op til genovervejelse, da det enkelte menneske udsættes for mange forskellige stoffer hverdag.

Læs også:
Advarsel – Grønt Fyldt med Hormonforstyrrende Pesticidrester!
Hormonforstyrrende Stoffer og Udvikling af Overvægt
Undgå Hormonforstyrrende Stoffer