D vitamin er vigtigt for knoglesundheden

8 mar, 2015 | Viden og Forskning

Dette indlæg er skrevet af Henrik Hey

Dr. Med Henrik Hey er overlæge på Vejle sygehus, ekspert i D vitamin og osteoporose og fortaler for daglig anvendelse af såvel D3 vitamin som K2 vitamin og god fiskeolie forebyggende. Overlæge Henrik Hey har været med til at gøre en stor forskel, og han har taget mange kampe med Sundhedsstyrelsen for at få dem til at anbefale og anvende naturlige vitaminer og næringsstoffer såvel forebyggende som i behandlingen af sygdomme.

Dette gæsteindlæg er skrevet af overlæge Dr. med. Henrik Hey fra Vejle Sygehus

Skandinavien er i verdens top hvad angår udviklingen af folkesygdommen osteoporose (knogleskørhed, porøse knogler). Således udvikler mindst hver 3. kvinde – og hver 6. mand knogleskørhed med risiko for knoglebrud, samt rygsmerter pga. sammenfald af én eller flere ryghvirvler. I dag skønnes det, at tæt på 500.000 danskere har osteoporose og antallet vil forsat stige i årene fremover. Tidligere opfattede man osteoporose som en kvindesygdom, men det er nu også blevet en almindelig sygdom blandt mænd. I langt de fleste tilfælde er årsagen til osteoporose hos mænd arv, hormonelle forstyrrelser, usund livsstil med for dårlig mad, for meget alkohol, tobaksrygning samt for lidt motion.

De samfundsmæssige økonomiske konsekvenser er store. Alene udgifterne til lægemidler til de cirka 100.000 patienter udgør op mod 200 millioner kroner. Af de resterende 400.000 osteoporose patienter får ca. halvdelen over 50 år D vitamin og kalcium behandling. Udgifterne til denne behandling udgør op mod 100 millioner kroner, som dog betales af patienterne. De samlede udgifter i forbindelse med operationer af brud (alene ca.11.000 lårbensbrud årligt og heraf optræder mere end 3000 blandt mænd), genoptræning, hjemmehjælp, andre sociale foranstaltninger og i værste fald plejehjemspladser, er langt større. Den samlede behandling beløb sig i 2011 til ca.11,7 milliarderkroner Behandlingsudgifterne vil være betydelig højere i dag.

Når de senere års kampagner af forebyggende behandling med D-vitamin og kalk synes at have slået fejl, skyldes det, bl.a. at Sundhedsmyndighederne har været for tilbageholdende med information og anbefalinger af tilstrækkeligt høje doser med vitamin D. I tillæg hertil, har man startet osteoporose profylaksen for sent, nemlig først fra omkring 70 års alderen. De mængder af D vitamin, som vi som danskere kan spise os til, har ikke været tilstrækkelige, ligesom forbrugerne ikke har fået tilstrækkelig information om produkternes gavnlige effekt. De doser som er blevet anbefalet af sundhedsmyndighederne til raske nemlig10 µg har ikke været tilstrækkelige. Det er forsat over 30% af befolkningen (1.9 millioner) der har for lave D vitamin værdier i blodet < 50 nmol/l og mere end 25% har svært lave værdier, der ligger under 25 nmol/l. Det til trods for at mange danske og udenlandske specialister har anbefalet tilskud med højere doser af D vitamin. Det er vigtigt at erkende, at D-vitamin er essentielt for og forbedrer såvel kalk- som fosfatoptagelsen. Samtidig bidrager D3 vitamin til et øget input af kalk til knoglerne. Derved mindskes risikoen for udvikling af osteoporose.

Der findes i dag ikke nogen helbredende behandling af osteoporose. Man kan ved forskellige nye knoglevenlige behandlingsformer bevare og styrke knoglestrukturen, men man kan ikke genskabe en normal knoglestruktur. Det er derfor helt afgørende, at man ved forbyggende indsats forsøger at bevare og vedligeholde skelettet intakt.

Dette kan ske ved livsstils-ændringer, herunder ved at spise mere varieret sund mad med mange forskellige råvarer, men almindelig sund levevis sikre ikke organismen den tilstrækkelige mængde D vitamin. Derfor er supplerende terapi med D3 vitamin tilskud nødvendigt for de fleste danskere i vinterhalvåret. Solens stråler fører til dannelsen af D3 vitamin i huden, men ikke tilstrækkeligt til at dække behovet i vinterhalvåret som varer 7 måneder. Den solmængde vi får i løbet af sommerhalvårets fem måneder begrænses væsentligt på grund af stigende indendørs livsførelse med stillesiddende arbejde foran computere, anvendelse af tablets og for langt ophold foran TV skærmen. Dette medfører mangel på D3 vitamin, som igen fører til dårlig immunforsvar og øget sygelighed, led og muskelsmerter hos unge, ligesom den hyppigst forekommende tarmsygdom; irritabel tyktarm, kan skyldes mangel på D3 vitamin.

Det aktive D3 vitamin har betydning for tarmens kalcium optagelse. Lever man tilstrækkeligt sundt kan man få man tilstrækkeligt med kalcium og magnesium gennem maden, men er det ikke tilfældet, så kan et kvalitetstilskud med kalcium og magnesium ofte være nødvendigt.

Man skal endvidere ophøre med rygning og begrænse den ugentlige alkoholindtagelse til under sundhedsstyrelsens grænse på maksimalt 14 genstande for mænd og 7 genstande for kvinder. Man skal sørge for daglig motion hele livet igennem. Endvidere skal man være opmærksom på at overvægtige har et langt større D vitamin behov end normalvægtige, for at vedligeholde normale D vitamin koncentrationer i blodet.

De officielle D vitamin anbefalinger på 10 mikrogram er utilstrækkelige. Hvis du er i tvivl, så spørg din læge –  få målt din D3 vitaminkoncentration i blodet. Den skal helst være over 50 nmol/l, mens den optimale værdi er mere end 75 nmol/l. EU tillader for raske voksne op til 100 mikrogram D vitamin dagligt uden risiko for bivirkninger. Derfor anbefales det, at du trygt kan tage 20 – 80 mikrogram i døgnet. De største indtag skal anvendes af overvægtige med BMI over 30.  Sidstnævnte gruppe har oftest de lavest målte D vitaminer i blodet.

Injektionsbehandling er sjælden nødvendig. I de få tilfælde hvor det anvendes skal lægen anvende D3 og ikke D2 vitamin. Årsagen er at D3 er mere potent og analysemetoderne for D2 er usikre.

Du kan læse artiklen “Er D vitamin farligt?” HER Du kan læse mere om D vitamin HER

Du kan læse mere om, hvordan du styrker din knoglesundhed HER 

Anette

Sund mad er min hjertesag, og jeg er af den dybe overbevisning, at sund mad har afgørende betydning for både vores livskvalitet og velvære. I mere end 23 år har jeg derfor skrevet om mad og sundhed i bøger og her på MadforLivet.com. God fornøjelse!

Mere på Madforlivet

C vitamin er livsvigtigt

C vitamin er livsvigtigt

C vitamin er livsvigtigt. I gamle dage døde sømænd af skørbug på grund af mangel på C vitamin. Det kan derfor betale sig hver dag at spise eller drikke C vitaminrige råvarer. Læs med her…

72 timers faste kan være gavnligt, viser ny forskning

72 timers faste kan være gavnligt, viser ny forskning

For cirka ti år siden skrev jeg en e-bog om faste. Det var i forbindelse med offentliggørelsen af et dengang nyt og ret interessant forskningsresultat, der viste, at mus, der blev udsat for 72 timers let faste (flydende mad), blandt andet begyndte at producere nye...

Græskarkerneolie – den bedste af slagsen

Græskarkerneolie – den bedste af slagsen

Græskarkerner er næringsrige og gavnlige for både hud, hår, urinveje, prostata samt for hjerte og kredsløb. Græskarkerner indeholder en lang række mineraler og sporstoffer som jern, magnesium, mangan, kalium, calcium, kobber, fosfor, selen og zink samt de livsvigtige...

Gratis e-bog! Tilmeld Madforlivet nyhedsbrev

Tilmeld dig mit nyhedsbrev, og modtag min e-bog "Sommer på terrassen".

Du er blevet tilmeldt!