D2 eller D3 vitamin

Forsiden Viden og Forskning D2 eller D3 vitamin

     3
D2 eller D3 vitamin

Det er veldokumenteret, at tilstrækkeligt med D3 vitamin året rundt er afgørende for bevarelse af kropslig sundhed og balance. Mange danskere mangler D3 vitamin i vintermånederne, men desværre er der stadig praksis for at gi’ D2 vitamin som injektioner til mennesker, der mangler D3 vitamin. Det er en praksis, der bør ændres omgående

D3 vitamin er et livsvigtigt vitamin og nok det væsentligste vitamin, du kan danne i din krop. Det er veldokumenteret, at tilstrækkeligt med D3 vitamin året rundt er afgørende for bevarelse af kropslig sundhed og balance. Mangel på D3 vitamin medfører øget risiko for udvikling af en lang række sygdomme.

Sundhedsstyrelsen har besluttet, at praktiserende læger i Danmark ikke umiddelbart må måle patienternes D3 vitaminniveauer. Der skal være helt særlige omstændigheder, der taler for det. Det til trods for, at rigtig mange danskere – unge som ældre – går rundt med for lave D3 vitamin niveauer i kroppen. Når en dansk patient så, ofte efter lang tids diffuse symptomer, får konstateret mangel på D3 vitamin, så behandles de hyppigt hos lægen med injektioner af D2 vitamin.

Indtag og injektioner af syntetisk D2 vitamin afhjælper ikke mangelen på det livsvigtige D3 vitamin og kan i værste fald føre til mangel på D3 vitamin. Behandlingen kan altså virke stik imod hensigten. Et faktum, der er blevet belyst i en artikel i Ugeskrift for Læger helt tilbage i 2012. Ovenikøbet tilbydes disse injektioner til patienterne mod egenbetaling.

Direkte adspurgt om ikke man burde trække det skadelige D2 vitamin tilbage og kun tilbyde det virksomme D3 vitamin til praktiserende læger og patienter, svarer Sundhedsstyrelsen, at de ikke har planer om at trække D2 vitamin tilbage fra markedet.

Det er efter min mening på ingen måde hensigtsmæssigt at behandle mangel på D3 vitamin med D2 vitamin injektioner. Undersøgelser viser nemlig, at man umiddelbart efter D2 injektionerne vil se en stigning i D vitamin niveauerne, men efter nogle uger, så ser man ved måling et drastisk fald i såvel D2 som D3 vitamin niveauerne.

En anden udfordring er også, at vi som danskere ikke kan købe højdosis D3 vitaminer som kosttilskud og dermed afhjælpe en eventuel mangel ad den vej. Der er i Danmark fastsat en anbefalet daglig dosis, der ligger langt under, hvad de fleste danskere reelt har behov for i vintermånederne. Det betyder, at det kan være overordenligt vanskeligt at være dansk borger med D vitamin mangel.

Forskellen på det syntetiske D2 vitamin og det aktive og virksomme D3 vitamin blev kortlagt for næsten 15 år siden af forskeren Michael Holick. Dengang var det almindeligt at anvende D2 vitamin i vitaminpiller og i dråber til nyfødte, ganske enkelt fordi denne form er billigere. Det er siden blevet udfaset uden den store opmærksomhed, og da jeg for nogle år checkede med Apotekerforeningen, fik jeg oplyst, at D2 vitamin ikke mere var at finde i danske vitaminpræparater. Alligevel har jeg netop erfaret, at apotekerne sælger D2 vitamin dråber til vores nyfødte babyer!!!

Det er for mig at se afgørende, at der lige NU kommer fokus – ikke bare på det vigtige D3 vitamin – men på betydningen af alle mikronæringsstoffer. Vi skal anerkende betydningen af vitaminer og mineraler for kropslig sundhed og balance, og vi skal være opmærksomme på, at kvaliteten af de vitaminer og mineraler vi spiser, har afgørende betydning for om de virker eller ikke virker. Kosttilskud, dråber og injektionssprøjter med det syntetiske D2 vitamin bør ganske enkelt forbydes og fjernes fra markedet.

Har du lave D3 vitamin niveauer, så opnåes de bedste resultater ved indtag af høje doser D3 vitamin. D3 vitamin er et fedtopløseligt vitamin, der skal indtages sammen med et fedtholdigt måltid og meget gerne sammen med en højkvalitets multivitamin-mineraltablet, der understøtter kroppens mulighed for optimal anvendelse. Det bør tilstræbes, at alle danskere har D3 vitamin niveauer, der ligger på mindst 100 nnm/ll – året rundt.

Du kan læse mere om det vigtige D3 vitamin HER på bloggen.
  Du kan læse mere om D vitamin og solbadning   HER på bloggen.

Kilde: Schmedes A, Hey H, Larsson I, Christensen MC, Brandslund I. Manglende respons på behandling med D-vitamin Ugeskr Læger 2012: 174 (9);566-69

Var du tilfreds med denne artikel? Så må du rigtig gerne klikke “synes godt om” herunder. Husk også at tilmelde dig mit gratis nyhedsbrev og modtag nye spændende, sunde opskrifter hver måned.