Dansk svineproduktion – svineri i Svineriget?

Forbrugerprogrammet Kontant viste på DR1 her til aften et program om dansk svineproduktion, ”Det store svinerige”. Det viste de yderst rystende forhold, som danske slagtesvin udsættes for. Grissebasserne lever kummerlige liv, og en ny rapport fra Fødevarestyrelsen har da også påvist, at dyrevelfærdsreglerne er blevet overtrådt i halvdelen af de danske svinebesætninger i 2009. Spørgsmålet melder sig, om vi for længe har lukket øjnene og accepteret forhold i dansk svineproduktion, som ikke burde accepteres?

Branchen oplyser selv i programmet, at danske svinebønder i dag ikke tjener penge, men Danmark har en svinekødseksport på cirka 30 mia. kroner og der arbejder 40,000 danskere i erhvervet. For at være konkurrencedygtige er den danske griseproduktion toptrimmet, grisene lever som burhøns og de har hverken halm eller noget at beskæftige sig med. Søerne fixeres i halvdelen af deres korte levetid og tvinges til at levere cirka fire gange flere smågrise end normalt, hvoraf 25,000 dør hver dag.  For at det ikke skal være løgn, så fodres grisene med et koncentrat af GMO soja og medicin, heriblandt antibiotika, der strøs ud med rund hånd over foderet til alle grisene, uanset om de er syge eller ej. Hvad pokker er det lige vi har gang i, tillader jeg mig at spørge? 

Jeg tror ikke, at danske svinebønder er onde mennesker, jeg tror bare at vi som samfund og som forbrugere alt for længe har accepteret og lukket øjnene for de uhyrlige forhold. Måske fordi eksporten luner på betalingsbalancen, og fordi vi helst ikke vil betale for meget for kødet til aftensmaden. Men jeg tror også, at tiden er inde til at standse op og overveje en anden vej, primært fordi:

  • ·         Dyrene lever under så uværdige forhold, at spørgsmålet melder sig, om danske svineproducenter overhovedet ser og behandler svin som levende væsener.
  • ·         Der dør 25,000 smågrise om dagen, i alt 9 millioner smågrise om året. Vil vi bare stiltiende acceptere det?
  • ·         Og måske det allervigtigste; Landbrugets uhæmmede brug af antibiotika forebyggende, har ført til resistens blandt grisene. Hovedparten af danske konventionelle grise menes i dag at være smittet med den resistente og farlige MRSAbakterie, der kan overføres fra grise til mennesker og gøre os syge. Grisene bliver ikke syge af det, derfor gør bønderne ingenting ved problemet, men fortsætter ufortrødent deres stadigt stigende forbrug af antibiotika. Problemet er bare, at smittes vi mennesker med MRSA, så er det vanskeligt at behandle tilstanden effektivt, for bakterien er resistent. MRSA findes i det svinekød du spiser og køber. Det kan blot undre, at Fødevarestyrelsen har valgt at stoppe undersøgelserne af dansk svinekød for MRSA!!!

Måske ville det være en ide at tage hele konceptet op til overvejelse, og vurdere formål og værdigrundlag. Forhåbentlig kunne konklusionen blive at lægge hele den danske svineproduktion om. At opgive de uværdige forhold og give grisene et godt griseliv og producere mindre kød af bedre kvalitet og til en højere pris. Lad os alle sammen spise langt mindre kød, også fra grise. Det er sundere for os og for miljøet, og så har vi også råd til betale en højere pris og købe en bedre vare. Så kan grisene få et bedre liv og bønderne kan tjene mere. Det vil givetvis gå ud over eksporten, men alt i alt vil regnestykket givetvis gå op, og alle vil få et bedre liv. Såvel grisene som bønderne og alle os forbrugere. Hvad er det lige for værdier vi bygger vores samfund på, hvis vi fortsætter ufortrødent med en sådan produktion og adfærd alene på grund af kroner og ører?

Vi kan som forbrugere påvirke udviklingen. Lad os kræve, at kvaliteten hæves for såvel dyr som miljø. Det kræver, at vi også skal være villige til at betale lidt mere, for kvalitet koster.

Du kan læse om hvorfor økologi er bedre HER

Du kan læse mere om GMO soja HER

Du kan se DR’s udsendelse ”Svineriget” HER

Debat