Danskerne er de mest stressede

Forsiden Viden og Forskning Danskerne er de mest stressede

     2

En helt ny undersøgelse fra OECD viser, at danskerne er de mest mentalt stressede og nedslidte borgere i EU. ”Det er en ekstremt bekymrende udvikling, fordi vi ikke kun ser, at et stigende antal falder ud af arbejdsmarkedet. Vi ser samtidig, at det sker for stadigt yngre mennesker. Hvor de typisk mentalt slidte var omkring 55 år tidligere, så er de i dag lige under 50 år”, siger Christopher Prinz, fra OECD og forfatter til rapporten, til Berlingske.
Det betyder, at der er stort behov for at se nærmere på det arbejdsmiljø vi omgiver os med mange timer dagligt. Vi skal være afklarede omkring mail- og mobiltelefon trafik, og de øgede krav, denne trafik har pålagt os. Mange medarbejdere står til rådighed i hovedparten af døgnets timer, også under ferier og i week enderne. Det er ikke holdbart. Tidligere havde vi ro til tanker og overvejelser, når vi skulle transporteres fra et sted til et andet. Sådan er det ikke idag, Mobiltelefonens tyranni skal ikke underkendes, for den gør, at vi har vanskeligt ved at finde den ro, der er nødvendig som modvægt til dagligdagens stress. Det kræver en kulturændring på danske virksomheder, og jo før vi kommer igang des bedre. Føler du dig stresset, så opsæt dine grænser for, hvornår du besvarer, og hvornår du tager dig tid til ro.
Danmark er et videnssamfund og vi skal leve at viden og innovation i fremtiden. Derfor er det nødvendigt for Danmarks fremtidige vækst, at der skabes så gode arbejdsmiljøer- og vilkår, at medarbejderne ikke nedslides tidligt, men derimod motiveres til et langt arbejdsliv til gavn for Danmarks fremtid.
Se også mine blogindlæg om danskernes høje indtag af lykkepiller.