Danskernes sundhed

Forsiden Viden og Forskning Danskernes sundhed

     3

Danskernes sundhed må tilbage i fokus. Der bør derfor for mig at se være klare regler og skærpet opmærksomhed, hvis offentlige instanser som eksempelvis Fødevarestyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, DTU eller læger, som vi har betroet den væsentlige opgave at tage vare på vores fødevarekvalitet og sundhed, entrerer i samarbejder med fødevare- og medicinalindustri. I særdeleshed, hvis der indgås for befolkningen usunde kompromisser. Eller hvis disse instanser, i deres bestræbelser på at varetage industrielle og kommercielle interesser, undlader at handle og informere åbent.

Uanset politisk overbevisning, så må det anses som en særdeles usund samfundsudvikling, hvis offentlige styrelser bliver kommercielle og medarbejderne dermed i tvivl om, hvad der er deres primære opgaver. Er det at varetage befolkningens interesser, og informere åbent, så den enkelte dansker bliver i stand til at tage ansvar for eget liv og egen sundhed? Eller er opgaven at varetage monetære industrielle interesser, som muligvis fordrer, at befolkningen ikke informeres helt så fuldkomment?

Et sådant dilemma bør disse instanser aldrig stå i. Hverken afsender eller modtager af officielle sundhedsbudskaber skal kunne være i tvivl om, at disse tjener til fremme af den enkeltes sundhed. Men jeg må tilstå, at jeg på det seneste er kommet i tvivl; om vores Fødevarestyrelse, Sundhedsstyrelse, Lægemiddelstyrelse, DTU eller læger altid har dette mål for øje. Det er også årsagen til denne lille klumme.

Jeg kommer i tvivl om formålet med DTU’s seneste pressemeddelelse, hvori de på et yderst spinkelt grundlag nærmest fraråder danskerne at tage vitamin- og mineraltilskud. Jeg kommer i tvivl om formålet, når jeg oplever Sundhedsstyrelsens ageren i forhold til indtag af D3 vitamin og K2 vitamin. Jeg kan sågar komme i tvivl om de officielle kostråd, når jeg ved, at de udarbejdes i samarbejde med blandt andet landbrugets interesseorganisationer. Du kan her på min hjemmeside læse uddybende artikler om blandt andet DTU’s meddelelse, om D vitamin, K2 vitamin og meget mere.

Danskernes sundhedstilstand er dalende, og sundhedsvæsenet finder det stadigt vanskeligere at hjælpe effektivt, fordi der hverken er penge, personale eller medicin nok. Den sygdomsforebyggende indsats kan i Danmark ligge på et meget lille sted, og for mig at se, er det helt galt. Det er jo netop på dette område, at alle kræfter bør sættes ind. Det kræver uafhængig og brugbar information, som den enkelte kan anvende i dagligdagen. Troværdig og opdateret viden er afgørende, hvis målet er at sætte den enkelte dansker i stand til at tage vare på eget liv og egen sundhed.

En vis grad af liberalisme kan i en række tilfælde være sundt for et samfund, men når det gælder befolkningssundheden, så viser alle undersøgelser, at jo mere liberalt et samfund er, jo ringere er befolkningens almene sundhedstilstand. Min holdning er derfor, at vi på sundhedsområdet skal sætte alle sejl til for at sikre, at Sundhedsstyrelsen, DTU, Lægemiddelstyrelsen, Fødevarestyrelsen og alle andre relevante styrelser og deres medarbejdere aldrig skal kunne være i tvivl om, hvorfor de er på arbejde hver dag. Heller ikke om, hvem der er deres arbejdsgiver. Målsætningen skal være klar og utvetydig, og kunne lyde sådan her; “Uafhængigt af fødevare-, landbrugs- og medicinalindustrien, skal vi hver dag varetage danskernes sundhed”. Lad os få udstukket kurs og mål og sat befolkningssundhed og uvildighed øverst på dagsordenen, så ingen kan komme i tvivl om motiverne.

Du kan læse artiklen “Har alle danskere en diagnose i 2020? HER
Du kan læse artiklen Statistik, kemo og kræft HER
Du kan læse mine kommentarer til DTU’s meddelelse vedr. kosttilskud HER
Du kan læse mere om Funktionel Medicin HER

Var du tilfreds med denne opskrift? Så må du rigtig gerne klikke “synes godt om” herunder. Husk også at tilmelde dig mit gratis nyhedsbrev og modtag nye spændende, sunde opskrifter hver måned.