Drikkevandskvaliteten i fare

Forsiden Viden og Forskning Drikkevandskvaliteten i fare

     5
Drikkevandskvaliteten i fare

Det danske grundvand er ødelagt af pesticider. Nu viser det sig, at Miljøstyrelsen i årevis, og i direkte strid med lovgivningen, har ladet en række vandværker få dispensation til at overskride grænseværdierne for pesticider. Disse ulovlige dispensationer er blevet givet år efter år UDEN at Miljøstyrelsen har oplyst skiftende miljøministre om dette. Endnu værre; vi er som borgere heller ikke blevet orienterede om disse forhold med stor betydning for sundheden.

Jeg har tidligere skrevet om, hvordan vores danske grundvand mange steder er forurenet af pesticider. Miljøstyrelsen har tidligere slået alarm, for i de seneste år, har vandværkerne måttet lukke cirka 100 boringer om året på grund af massiv forurening. Problemet accelererer hastigt, og resterne fra mange års intensiv sprøjtning er nu på vej ned igennem jordlagene til grundvandet og dermed til vores drikkevand. Pesticidrester virker hormonforstyrrende og er under mistanke for blandt andet at kunne være kræftfremkaldende.

Nu viser helt nye indsigter, at Miljøstyrelsen i årevis, og i direkte strid med lovgivningen, har ladet en række vandværker få dispensation til at overskride grænseværdierne for pesticider. Disse ulovlige dispensationer er blevet givet år efter år igennem mindst syv år. Dette endda UDEN at Miljøstyrelsen har oplyst skiftende miljøministre om dette. EU kommissionen har flere gange igennem årene påtalt denne EU lovstridige praksis, også uden at der er sket noget som helst. Dispensationerne er fortsat. Sagen om lovbrud er nu overgivet til kammeradvokaten.

Sagen belyser de forhold, som også Madforlivet igennem en årrække har gjort opmærksom på. Intet er sket, og sagen sætter nu miljøminister lea Wermelin under pres. Flere andre partier undrer sig nemlig over, at ministeren igen lægger ansvaret fra sig og over på Miljøstyrelsen, særligt set i lyset af, at Rigsrevisionen for et års tid siden rettede en skarp kritik af netop Miljøstyrelsens dispensationer til landbruget.

En kortlægning af vores vandforsyning i Danmark i 2019 viste, at mange af landets vandværker har alt for høje niveauer af pesticider og nedbrydnings produkter i drikkevandet. Mange steder kan pesticid indholdet godt være under “grænseværdien”, fordi pesticiderne kan være i en nedbrydningsproces, der skaber nye kemiske forbindelser. Disse nye forbindelser er forskerne først blevet opmærksomme på for et par år siden. men endnu værre er det, at drikkevandet stadig ikke tilnærmelsesvist analyseres for alle disse stoffer, som i dag er mulige forurenere af vores postevand. Mange vandværker har “fortyndet” sig ud af problemerne med for høje pesticidrester, men det er en uholdbar og aldeles usikker og utilfredsstillende metode. Danske forbrugeres sundhed må i fokus, og det betyder, at vi må tage livtag med den overbevisning, der hedder, at vi har verdens reneste drikkevand. Den holder nemlig ikke. Det danske grundvand er ødelagt af mange års intensiv og ubetænksom sprøjtning, og vi må derfor udvise ansvar og rense vandet, før det sendes ud til alle os danskere. Det er enkelt og effektivt at rense grundvandet, før det sendes ud til alle os danskere, men det koster selvfølgelig.

Det skønnes, at der nu er pesticidrester i 43% af vores grundvand. Ingen kender det fulde omfang af problemet, for vi måler ikke.

Danmarks miljøforsker nummer et, Phillipe Grandjean, professor i miljømedicin på Syddansk Universitet, mener, at disse fund skal tages dybt alvorligt. Forurenet drikkevand kan gøre os syge, og desuden, så kan en øget påvirkning fra en lang række toksiske stoffer fremkalde den såkaldte cocktaileffekt, hvor et stofs negative sundhedsmæssige effekt mangedobles på grund af tilstedeværelsen af andre toksiske stoffer.

Et er, at Mijøstyrelsen ikke orienterer Miljøministeren. Værre er, at ingen orienterer alle os forbrugere, der intetanende drikker vandet. Siden dette gik op for mig for en del år side, har jeg renset mit vand. Der trænger i den grad til en overordnet politisk indsats på dette område, og det haster mere end nogensinde.

Kilder:
Kommunen.dk          
https://www.kommunen.dk/artikel/pesticid-problem-det-ligner-en-regulaer-katestrofe-for-vandforsyningen     
https://www.emu.dk/sites/default/files/BAM.pdf

Du kan se DR’s udsendelse KONTANT om det danske grundvand HER
Du kan læse mere om forurenet dansk postevand HER   
Nitrat i drikkevandet kan gi’ kræft. Læs med HER
Du kan læse artiklen i Altinget HER
Du kan læse Philippe Grandjeans forskning om pesticiders effekt på børns hjerner HER

Var du tilfreds med denne artikel om Drikkevandskvaliteten i fare? Så må du rigtig gerne klikke “synes godt om” herunder. Husk også at tilmelde dig mit gratis nyhedsbrev og modtag nye spændende, sunde opskrifter hver måned.