Farlige stoffer kan give dit barn ADHD

Forsiden Viden og Forskning Farlige stoffer kan give dit barn ADHD

     3


Farlige stoffer i vores omgivelser og i vores mad kan skade vores hjerner, gøre børn mindre intelligente, og øge risikoen for udvikling af ADHD. For særligt børns hjerner er sårbare overfor disse farlige, kemiske stoffer. Vi påvirkes negativt af de høje niveauer af bromerede flammehæmmere, pesticider, ethanol, kviksølv og meget mere, som er i vores mad og omgivelser. Men altså særligt børns hjerner påvirkes negativt af alle disse kemiske stoffer, og den kraftige eksponering, som små børn kan blive udsat for, kan betyde, at næste generation bliver langsommere til at opfatte, lære og reagere, siger Philippe Grandjean.

Philippe Grandjean er Professor i miljømedicin, og han beder nu indtrængende politikerne om at få lovgivet på området. Han offentliggør i dag, sammen med en amerikansk kollega, en artikel i det videnskabelige tidsskrift The Lancet. Artiklen underbygger, hvordan farlige stoffer fra de ting vi anvender og omgiver os med i hverdagen kan skade os og øge forekomsten af udviklingsforstyrrelser som ADHD og autisme. Sygdomme, som vi har set en stigning i forekomsten af i de seneste år. Han mener ikke, at vi er dygtige nok til at få kontrolleret  de giftige kemikalier. Det gælder om at beskytte vores børn – specielt hjernen, som under udviklingen er utroligt sårbar over for giftstoffer, siger Philippe Grandjean.

Møbler, tæpper, nye biler og impregneret Goretex tøj og sko kan være fyldt med de giftige bromerede flammehæmmere, der er særdeles giftigt. Vi kan få bly og kviksølv ind via bilos og mad, ligesom opløsningsmidler og phtalather findes i mademballager, køkkenredskaber og meget andet. Konventionel frugt og grønt indeholder alt for høje niveauer af pesticidrester og andre sprøjtegifte, vores vandkvalitet er ikke i top, ligesom vores kosmetik, cremer, tandpasta med mere kan indeholde masser af hormonforstyrrende stoffer.

Philippe Grandjean udtaler, at det især er problematisk, hvis gravide bliver udsat for de kemiske stoffer.- Hjernen er mest følsom inden fødslen, for det er der, hvor alle nerveceller bliver dannet og skal anbringes i det rigtige antal på de rigtige steder. Det foregår i slutningen af graviditeten og fortsætter i de første leveår. Da fostre deler ernæring med moderen, bliver fosteret også udsat for de giftstoffer, som hun er udsat for. Når barnet er født, kan de kemiske stoffer bliver overført gennem modermælken. Derfor fraråder han alle gravide og ammende at spise tun – der er for meget kviksølv i. Og så vil jeg råde dem til at spise økologisk.

Han ønsker at påvirke politikerne og få standset det han kalder den tavse epidemi. Den omfatter de mange millioner af børn, der fødes med en hjerne, der ikke fungerer godt nok, fordi der er kemiske stoffer, der har været i spil. Philippe Grandjean foreslår etableringen af en international strategi, der skal sikre, at børn ikke bliver udsat for alle disse industrikemikalier.

Læs også Pesticidrester i frugt og grønt truer vores hjerner

Læs også Giftstoffer truer vores hjerner

Læs også Dansk frugt fyldt med pesticider

 

Det er disse stoffer, som kan være skadelige i store mængder:

Ethanol

Bly

Kviksølv

Arsen/Arsenik

PCB

Toluen

De nye farlige stoffer er:

Mangan (Sprøjtegifte i f.eks. landbruget)

Fluorid (Drikkevand)

Chlorpyrifos (Pesticid – bruges til overfladebehandling af udenlandsk frugt)

Dichlordiphenyltrichlorethan, forkortet DDT (Pesticid – bruges til overfladebehandling af udenlandsk frugt. Det er ulovligt i Danmark men findes i importeret frugt og grønt)

Perklorætylen (Anvendes til rensning)

Bromerede flammehæmmere (Anvendes i elektriske apparaturer, Goretex tekstiler og sko, bilinteriør og anvendes til sikring mod brandfare)