Fisk – er det stadig en sund spise?

Forsiden Viden og Forskning Fisk – er det stadig en sund spise? Fisk, og især fede fisk, indeholder de livsvigtige omega 3 fedtsyrer, som vi mennesker ikke selv kan danne. Vi er noedt til at spise dem via maden enten i form af hoerfroe-, hampefroe, olier heraf eller fisk og fiskeolie. Vaelger du at få dine omega 3 fedtsyrer fra fisk eller fiskeolie, så er der grund til at være opmaerksom på kvaliteten, da den er afgoerende for de sundhedsmaessige gevinster.

     7

Fisk – er det stadig en sund spise? Fisk, og især fede fisk, indeholder de livsvigtige omega 3 fedtsyrer, som vi mennesker ikke selv kan danne. Vi er nødt til at spise dem via maden enten i form af hørfrø-, hampefrø, olier heraf eller fisk og fiskeolie. Vælger du at få dine omega 3 fedtsyrer fra fisk eller fiskeolie, så er der grund til at være særdeles opmærksom på kvaliteten, da den kan være afgørende for de sundhedsmæssige gevinster. Ovenstående oversigt er venligst udarbejdet af Økologisk landsforening. 

Fede, vilde fisk er i dag forurenede med methyl kviksølv, dioxiner, PCB’er og andre toksiske stoffer fra verdenshavene. Mange fiskeolier er harske, og konventionelle opdrætsfisk er desværre ikke et sundere alternativ, da eksempelvis opdrætslaks har meget lave lave omega 3 niveauer og samtidig indeholder rester af GMO (genmodificeret) soja og antibiotika.

Fødevarestyrelsen advarer på sin hjemmeside gravide, ammende, unge kvinder, der gerne vil være gravide samt børn mod indtag af fede fisk og anfører, at disse grupper maximalt bør spise 125 gram konventionelle fede fisk om måneden. Ifølge forsker i miljømedicin Philippe Grandjean er det os alle sammen, der bør være påpasselige i vores indtag af konventionelle fisk. Jævnfør hans forskning har vi nemlig forurenet verdenshavene i en grad, så de fede fisk som tun, sildehaj, sværdfisk, laks og gedde har alt for høje indhold af blandt andet det særdeles toksiske methylkviksølv. Selv i fladfisk som rødspætter og skrubber er der fornylig fundet for høje niveauer af disse skadelige stoffer (1). Vi bør derfor alle sammen være særdeles påpasselige med at spise konventionelle fede fisk. Får vi methylkviksølv og andre giftige tungmetaller indenbords, så er de vanskelige at udskille igen, og det kan have særdeles store sundhedsmæssigt negative konsekvenser at have disse stoffer i organismen. Det er ikke at spøge med, for de kan forstyrre hormonbalancen, påvirke fertiliteten og hjernen negativt samt påvirke fostres intelligens.

Stor var derfor min overraskelse, da Mad magasinet forleden bragte påstanden om, at de gavnlige effekter ved at spise fede fisk opvejer de negative i form af indtag af tungmetaller – uden at holde udsagnet op imod videnskabelig dokumentation, blodprøvemålinger eller andet og uden at tage Danmarks førende ekspert på området, Philippe Grandjean, med på råd. Det blev heller ikke nævnt, at der i dag findes økologisk, opdrættede fisk som ørred og laks på markedet. Disse fisk er rige på omega 3 fedtsyrer og er fri for rester af tungmetaller, GMO og antibiotika.

Det er således et stort ansvar Mad magasinet her påtager sig, og jeg må tilstå, at jeg faktisk ikke håber, at særligt mange danskere lytter til udsendelsens for mig at se fuldstændig udokumenterede påstand. Vi skal nemlig være påpasselige i vores indtag af fisk, for konventionelle og vilde fede fisk er IKKE rene og sunde, og konventionelle opdrætsfisk indeholder stort set ingen omega 3. Derfor kan jeg frygte, at deres råd om at spise store mængder fede fisk som tun, makrel og laks hos nogle grupper mennesker på sigt kan få decideret sundhedsskadelige konsekvenser.

Allerede nu ved vi, at intelligensen blandt de børn, der fødes i dag, er påvirket negativt af methylkviksølv, sammenlignet med børn født for 50-80 år siden (2). Den primære årsag hertil er påvirkninger fra methyl kviksølv, der kan stamme fra moderens fiskeindtag. Philippe Grandjean har også fundet en sammenhæng imellem danske kvinders nedsatte fertilitet og indtag af methylkviksølv fra tun og laks.

Derfor er min vurdering, at økologiske opdrætsfisk bliver fremtidens valg af fisk, og det kan undre, at alle kræfter ikke bliver sat ind i bestræbelserne på at fremme produktionen af rene og sunde økologiske fisk. I kombination med en lovgivning på fiskeolieområdet vil det kunne sikre danskerne deres daglige indtag af de livsvigtige omega 3 fedtsyrer uden nogen former for sundhedsrisici. Så til spørgsmålet om Fisk – er det stadig en sund spise? må mine bedste bud være:

1. Du kan med sindsro spise små fisk som ansjoser, sardiner, sild samt økologiske ørreder og muslinger
2. Du kan købe økologisk opdrættede ørreder og laks, og sammen med økologiske muslinger og ørredrogn er der således rige muligheder for gode fiskespiser. Økologisk opdrættede fisk er underlagt en meget vidtgående kvalitetskontrol. Fiskene fodres med naturligt og skånsomt tilberedt fiskemel og -olie fra småbitte fisk. Vi er i Danmark begyndt at opdrætte økologiske ørreder, og de kan efterhånden købes i mange supermarkeder og hos mange fiskehandlere og helsekostforretninger. I Norge og Skotland opdrætter de økologiske laks. Når en fisk skal opdrættes økologisk, så kan du stole på, at processen, ligesom i relation til andre økologiske brug, er de økologiske dambrug underlagt stramme regler omkring foderkvalitet, vandkvalitet, medicinering og plads. Disse regler kan du læse mere om på www.danskakvakultur.dk eller på oversigten herover. Det er gode initiativer, som vi bør støtte, for det sikrer os sundere og renere fisk – også i fremtiden. Og det nytter, vi har som forbrugere større magt end vi aner.
3. Tilbered din økologiske fisk skånsomt. Gerne dampning ved 100 grader i 10 minutter eller i ovnen ved max. 160 grader i cirka 20 minutter. På denne måde sikrer du dig flest mulig omega 3 fedtsyrer. Det er i fede fisk, at du finder de højeste niveauer af omega 3 fedtsyrer.

Kilder: (1) Du kan læse Novana rapporten HER (2) Du kan læse om et af Philippe Grandjeans forskningsprojekter HER
Du kan læse danske lægers advarsel mod indtag af konventionelle opdrætslaks HER
Du kan læse om, hvordan konventionelle fødevareproducenter lukrerer på økologien HER
Du kan læse mere om økologiske fisk HER
Du kan læse mere om dansk, økologisk fiskeopdræt HER
Du kan læse mere om betydningen af omega 3 fedtstoffer HER

Var du glad for denne artikel om Fisk – er det stadig en sund spise? så må du rigtig gerne klikke “Synes godt om” herunder. Du er også velkommen til at tilmelde dig mit gratis nyhedsbrev og modtage nyt om mad og sundhed samt nye spændende opskrifter hver måned.