Fødevarestyrelsen mistolkede EU-regler

Forsiden Viden og Forskning Fødevarestyrelsen mistolkede EU-regler

     3
Foedevarestyrelsen mistolkede EU-regler

Fødevarestyrelsen har handlet i strid med gældende EU-regler

Sidste år politianmeldte Fødevarestyrelsen Pharma Nord for at give forbrugerne relevante oplysninger om et vitamin/mineral produkts optagelighed. Nu står det klart, at styrelsen handlede på egen hånd– og i strid med de fælles EU-regler.

Tre år skulle der gå, før Fødevarestyrelsen ville erkende, at deres egenhændige tolkning af EU’s anprisningsordning var helt hen i skoven. Tre år, hvor forbrugerne ikke fik adgang til oplysninger om en videnskabeligt veldokumenteret – og for forbrugeren væsentlig – egenskab ved visse af Pharma Nords produkter. Egentligt burde det jo være sund fornuft og ganske indlysende, at Fødevarestyrelsen handlede til forbrugernes bedste, og at forbrugerne derfor fik alle muligheder for at skaffe sig relevant information om de kosttilskud, de kan købe i butikker og på nettet. Men Fødevarestyrelsen var åbenbart af en anden opfattelse. Og det er jo i sig selv både skræmmende og tankevækkende.

Sagen omhandler den danske producent af kosttilskud, Pharma Nord, som har dokumenteret, at flere af deres mikronæringsstoffer har en højere optagelighed end andre produkter. Optageligheden har betydning for både kosttilskuddets effekt, dosis og sikkerhed; informationer som det burde være helt naturligt og ikke mindst sundhedsmæssigt vigtigt, at forbrugeren blev oplyst om. Pharma Nord havde da også gjort opmærksom på den særligt høje optagelighed på deres emballage, men Fødevarestyrelsen valgte altså i 2018 at bede dem fjerne denne oplysning. Senere gik de endda så vidt, at de politianmeldte virksomheden. Men i år fastslog EU-kommissionen, at det var Fødevarestyrelsen, der var på vildspor.

Fødevarestyrelsens forbud og senere politianmeldelse udspringer af EU’s anprisningsforordning fra 2006, der dikterer, hvilke ernærings- og sundhedsanprisninger, det er lovligt at anvende i markedsføringen af kosttilskud. Anprisningsordningen har til formål at beskytte forbrugerne mod useriøse, overdrevne og usande anprisninger af kosttilskud. Man skulle jo så tro, at Fødevarestyrelsen havde samme interesser, men med en sag som denne kan man komme i tvivl om, hvorvidt det altid er forbrugerens bedste, der ligger styrelsen først på sinde. I hvert fald er det ikke dem, men en vedholdende, privat virksomhed, som vi kan takke for, at vi igen har adgang til de relevante oplysninger om optagelighed.

Derudover er det jo betænkeligt i sig selv, at Fødevarestyrelsen føler sig hævet over EU’s fælles regler. Især når det af deres egen hjemmeside fremgår, at ”Fødevarestyrelsen tager sig af regler på veterinær- og fødevareområdet, og sikrer, at reglerne bliver overholdt …”

Men allermest bekymrende er det naturligvis, at en offentlig styrelse, hvis fornemste og vigtigste opgave det vel er at beskytte forbrugerne, er den samme styrelse, som vælger at fratage forbrugerne adgangen til og muligheden for selv at vurdere et produkts kvalitet. Det har jeg svært ved at se logikken i.

Jeg kan heller ikke lade være med at spørge mig selv, hvor Fødevarestyrelsens undskyldning bliver af? Man må håbe den dukker op, det har ikke været mig muligt at finde en eneste udtalelse eller undskyldning fra dem nogen steder.

Sagen kort:

  • I 2006 indførte Fødevarestyrelsen i Danmark særregler, der forhindrede danskerne i at købe kosttilskud og vitaminer af højeste kvalitet og optagelighed. Disse særregler fandt EU ulovlige, og derfor blev Danmark påbudt at ophæve dem. Det tog dog 11 år, før det kom så vidt.
  • I 2006 kom også den såkaldte ”anprisningsordning” fra EU. Listen over forbudte anprisninger nævner ikke ordet ”optagelighed.”
  • I 2018 faldt ordet ”optagelighed” alligevel af en eller anden grund pludselig Fødevarestyrelsen for brystet (til trods for, at det ikke var på EU’s liste over forbudte ord, til trods for, at det i 12 år ikke havde været et problem, og til trods for, at ingen andre lande i EU fandt ordet problematisk). Fødevarestyrelsen rettede henvendelse til Pharma Nord og bad dem fjerne informationen fra deres produkter.
  • I 2020 stadfæstede Miljø- og Fødevareklagenævnet indskærpelsen og Pharma Nord blev politianmeldt. Virksomheden valgte dog at stævne Fødevarestyrelsen. Inden sagen kom i retten, valgte styrelsen dog at forhøre sig hos EU – 2 år efter Pharma Nord havde stillet spørgsmål ved deres vurdering.
  • I 2021 slog EU-kommissionen endegyldigt fast, at optagelighed af et næringsstof ikke er en anprisning – og derfor er fuldt lovligt.

Var du tilfreds med denne artikel Fødevarestyrelsen mistolkede EU regler? Så må du meget gerne “Synes godt om” artiklen herunder. Husk også at tilmelde dig mit månedlige nyhedsbrev med masser af opskrifter og inspiration til en sund livsstil. Det er helt gratis.