Forskere advarer mod glyphosat

Forsiden Viden og Forskning Forskere advarer mod glyphosat, og nye forskningsresultater viser hormonforstyrrende effekt og potentiel oeget risiko for udvikling af kraeft

     3
Forskere advarer mod glyphosat

Forskere advarer mod glyphosat. Et helt nyt pilotstudie, udført af det uafhængige Ramazzini-institut, har vist en foruroligende sammenhæng imellem nedsat fertilitet, udviklingsafvigelser og ændret tarmbiota blandt rotter, der blev eksponeret for glyphosat (aktivstoffet i Roundup), selv i lavere doser end det, der anses for værende sikkert i dag.

Opgaven med pilotstudiet var at påvise, om glyphosat kan være toksisk for fostre, børn, unge eller voksne samt at identificere tidlige markører for eksponering og virkning med henblik på et større fremtidigt studie. Dette pilotstudie blev udført på rotter, der blev eksponeret for doser af glyphosat, lavere end dem, der i USA betegnes om sikre referencedoser (cRfD – 1,75 mg / kg / dag).

Resultaterne viste, at rotterne udviklede androgenlignende forandringer, nedsat fertilitet og adfærdsændringer, der blandt andet tyder på, at påvirkning fra glyphosat kan virke hormonforstyrrende. Eksponering fra pesticider har tidligere vist hormonforstyrrelser i dyreforsøg. Dette pilotstudie er det fjerde i en række af forsøgsstudier, der alle har vist hormonforstyrrelser samt ændringer i tarmbiotaen blandt rotter eksponeret for glyphosat.

Forbruget af glyphosat alarmerende højt

Glyphosat, der findes i Roundup, er det mest anvendte herbicid i menneskets historie. Forbruget af glyphosat er 15 doblet siden genmodificerede afgrøder GMO blev introduceret i 1996. Alene i Danmark blev der solgt 1140 ton i 2016 af det aktive stof, det viser tal fra Miljøstyrelsen.

Glyphosat anvendes i stor stil i landbruget. Private haveejere står kun for en meget lille del, cirka 10% af det samlede forbrug, og dette tal falder år for år i modsætning til forbruget i landbruget.

Glyphosat og kræftrisiko

En ny undersøgelser fra University of Washington viser, at der er en reel risiko for udvikling af kræft blandt personer, der enten arbejder med glyphosat eller bor i nærheden af landbrug, hvor der sprøjtes med Roundup og glyphosat. Det har fået Kræftens Bekæmpelse til at opfordre til at stoppe brugen af Roundup og vælge andre metoder til bekæmpelse af ukrudt.

I 2015 klassificerede Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) glyphosat som et “sandsynligt humant carcinogen”. Det samme har WHO valgt at gøre. I kombination med dette peger nye studier på, at sandsynligheden for, at glyphosat øger risikoen for kræft, er reel. Alligevel har EUs domstol Efsa valgt at frikende glyphosat.

Efsa går imod IARC og WHO og frikender glyphosat

Efsa er den den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet som har til opgave at levere uafhængige, videnskabelige udtalelser til Europa-Kommissionen inden for fødevaresikkerhed. Efsa har netop valgt at frikende glyphosat, og kritikken af Efsa efter denne beslutning er massiv, idet de blandt andet i deres vurdering har anvendt data, tilvejebragt af de glyphosatproducerende virksomheder Monsanto, Bayer og Dupont. Det sætter spørgsmålstegn ved graden af uvildighed i denne beslutning. Det skal tilføjes, at Danmark som det eneste land i EU, stemte for denne frikendelse og imod en udfasning af brugen af Roundup.

Ramazzini instituttets undersøgelse blev iværksat netop for at levere uafhængige data omkring spørgsmålet: Er glyphosat sikkert at anvende eller er der en risiko ved brug? Resultatet viser, at selv i mindre doser end de tilladte, formodes der at være en øget risiko for hormonforstyrrelser og udvikling af kræft ved brug eller eksponering af glyphosat. Disse formodninger eller indikationer må og skal efter min mening udmønte sig i større omsorg for mennesker og dyr, andet er ganske enkelt uacceptabelt.

Brug mærket Glyphosat fri

Derfor må og skal vi stoppe brugen af dette frygtelige middel, og indtil det sker, må der indføres en mærkningsordning, så vi danskere kan se, i hvilke fødevarer, der er rester af glyphosat. Hvedebrødet, morgenmadsproduktet eller det konventionelle kød skal mærkes, så det helt tydeligt fremgår, at det indeholder rester af glyphosat. Og det skal gå lynende hurtigt. Der er faktisk udviklet et sådant mærke allerede. ”Glyphosate Residue Free Certification”, og denne mærkningsordning bakkes op af store internationale mærker og kæder, blandt andet MegaFood, Foodstirs, Bluebird Botanicals, Onkel Matt’s Organic og Wedderspoon.

Køber du økologiske produkter med det røde Ø mærke, så kan du være sikker på, at de ikke indeholder rester af glyphosat. Og mens vi venter på, at dette mærke tages i brug, så skal vi måske overveje, om ikke også det burde påsættes det danske drikkevand? Hvis ikke, så må de ansvarlige politikere se at få iværksæt en rensningsordning af vores postevand, og det kan ikke gå hurtigt nok.

Referencer:
1. https://glyphosatestudy.org/press-release/global-glyphosate-study-pilot-phase-shows-reproductive-and-developmental-effects-at-safe-dose/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=global_glyphosate_study_pilot_phase_shows_reproductive_and_developmental_effects_at_safe_dose&utm_term=2019-03-12
2. https://www.washington.edu/news/2019/02/13/uw-study-exposure-to-chemical-in-roundup-increases-risk-for-cancer/ 
3. http://www.collective-evolution.com/2016/08/23/scientists-discover-ingredient-within-monsantos-roundup-herbicide-that-suffocates-human-cells/
4. http://www.gmoseralini.org/…/01/Glöckner-and-Séralini.pdf
5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3945755/
6. Don Hubers Biography: http://www.nvlv.nl/downloads/Dr_Huber_bio.pdf

Du kan læse om den potentielt største, men skjulte trussel imod din sundhed HER
Du kan læse mre om, hvorfor glyphosat og Roundup bør forbydes HER
Du kan læse mere om det stigende glyphosatforbrug HER
Økologisk mad kan hæmme risikoen for udvikling af kræft HER
Du kan læse artiklen Sandheden om din mad HER
Du kan læse mere om, hvorfor du skal vælge økologi HER

Var du tilfreds med denne artikel? Så må du rigtig gerne klikke “synes godt om” herunder. Husk også at tilmelde dig mit gratis nyhedsbrev og modtag nye spændende, sunde opskrifter hver måned.