Forurenet grundvand i to ud af tre boringer

Forsiden Viden og Forskning Forurenet grundvand i to ud af tre boringer

     4
Forurenet grundvand i to ud af tre boringer

Danske grundvandsboringer lukker på stribe, og det danske vand er forurenet med pesticider. To ud af tre boringer må lukkes ned på grund af pesticidrester.

Danske grundvandsboringer lukker på stribe. De er forurenet med pesticider. Næsten to tredjedele af de prøver, der tages og undersøges fra danske grundvandsboringer, indeholder rester af pesticider. Over en fjerdedel (26%) overskrider grænseværdierne. Ingeniøren skriver dette på baggrund af nye tal fra Geus.

Hidtil har det grundvand, der sendes ud til os allesammen, ikke været analyseret for alle de mulige toksiske stoffer, det kunne indeholde. Det gør det stadig ikke, men man har efter en række foruroligende fund intensiveret overvågningen og altså fundet en langt højere forureningsgrad, end man tidligere har set. Det er altså ikke grundvandet, der er blevet mere forurenet, det er blot fordi, det nu i højere grad undersøges. Når det er sagt, så er der ingen tvivl om, at problemet ikke bliver mindre. Tværtimod er der pesticider på vej ned igennem jordlagene, så vi må konstatere, at det danske grundvand er voldsomt forurenet af pesticider.

Miljøstyrelsen har tidligere slået alarm. Vandværkerne har gennem de seneste år måttet lukke 100 boringer om året på grund af  forurening. Problemet accelererer, men den helt store udfordring for os alle sammen er, at vores drikkevand ikke analyseres for alle de toksiske stoffer, som i dag er mulige forurenere af vores postevand. Det renses heller ikke, før det sendes ud til os allesammen, men derimod fortyndes det. En helt og aldeles uholdbar situation, og hele området trænger i den grad til større politisk ansvarlighed, og det haster!

To ud af tre danske vandværker har altså for høje niveauer af pesticider, men endnu værre  ser det ud med hensyn til nedbrydnings produkter i drikkevandet. Mange steder kan pesticid indholdet godt være under “grænseværdien” fordi pesticiderne kan være i en nedbrydningsproces, der skaber nye kemiske forbindelser. Disse nye forbindelser er forskerne først for nylig blevet opmærksomme på. Miljøstyrelsen ser med stor alvor på denne udvikling, som flere kalder en veritabel bombe under den danske vandforsyning.

Det danske drikkevand er under pres, og den seneste undersøgelse fra Geus påviste pesticidrester i 43% af vores grundvand. Ingen kender det fulde omfang af problemet, for vi måler ikke. Danmarks miljøforsker nummer et, Phillipe Grandjean, professor i miljømedicin på Syddansk Universitet, mener, at disse fund skal tages dybt alvorligt. Forurenet drikkevand kan gøre os syge, og desuden, så kan en øget påvirkning fra en lang række toksiske stoffer fremkalde den såkaldte cocktaileffekt, hvor et stofs negative sundhedsmæssige effekt mangedobles på grund af tilstedeværelsen af andre toksiske stoffer.

At vores politikere ikke omgående tager initiativ til en rensning af vandet, før det sendes ud, betragtes i min bog som manglende rettidig omhu. Derfor renser jeg mit vand, før jeg drikker det, og det har jeg gjort i adskillige år.

Du kan læse mere om problematikken med vores drikkevand samt rensemetoden via links herunder.

Kilder:
Ingeniøren 
Kommunen.dk          
https://www.kommunen.dk/artikel/pesticid-problem-det-ligner-en-regulaer-katestrofe-for-vandforsyningen     
https://www.emu.dk/sites/default/files/BAM.pdf

Du kan læse mere om forurenet dansk postevand HER   
Du kan læse mere om pesticider i artiklen Sandheden om din mad HER
Du kan læse Philippe Grandjeans forskning om pesticiders effekt på børns hjerner HER
Du kan læse mere om mit keramiske rensefilter HER

Var du tilfreds med denne artikel? Så må du rigtig gerne klikke “synes godt om” herunder. Husk også at tilmelde dig mit gratis nyhedsbrev og modtag nye spændende, sunde opskrifter hver måned.