Glutenfri – Masser af Glutenfri Opskrifter og Information

Forsiden Viden og Forskning Glutenfri mad - masser af glutenfri opskrifter og information

     4
Glutenfri Mad – Masser af glutenfri opskrifter og information

Flere og flere mennesker oplever, at de får det bedre ved at spise mindre gluten. Det betyder ikke, at alle mennesker partout skal til at leve glutenfrit, men der er efter min mening behov for større opmærksomhed på glutens potentielle indvirkning i relation til udvikling af en lang række symptomer og sygdomme. Hvis din krop reagerer negativt på gluten eller hvede, skal du lade være med at spise det.

At leve glutenfrit er hverken kompliceret eller mystisk. Det kan faktisk også være rimeligt let og overskueligt at leve glutenfrit, hvis blot du ved hvordan. Det er heller ikke sundhedsskadeligt at leve uden gluten, og der er ikke næringsstoffer i gluten, som du ikke sagtens kan undvære. Du skal blot sætte dig ind i problematikken og være kvalitetsbevidst i dine indkøb og indtag af glutenfri fødevarer. Vælg de økologiske, uraffinerede råvarer og undgå konventionelt bagemix, fyldt med stivelsesholdige ingredienser. Det antages, at mellem 50.000 og 100.000 danskere lider af glutenallergi, men langt flere kan opleve udfordringer med fordøjelsen, når indtaget af gluten og hvede bliver for højt. Tilhører du denne gruppe eller er der mennesker i din familie eller vennekreds der gør, så er der hjælp at hente her. Denne side samler gratis information, opskrifter og gode råde til mennesker med glutenallergi, cøliaki, intolerance eller til de, der blot har et ønske om et gluten- eller hvedefrit liv. Indholdet kan forhåbentlig hjælpe dig og din familie til en sund glutenfri tilværelse. Er du glad for indholdet eller har forslag forbedringer, må du meget gerne like og skrive en kommentar nederst på siden. Her kan du læse mere om Glutenfri Mad – masser af glutenfri opskrifter og information. 

Hvis ikke du tåler gluten

Reagerer du på gluten, så skelnes der imellem cøliaki, glutenallergi og glutenintolerance. Lidelserne kaldes også for “verdens mest underdiagnosticerede sygdomme”. Symptomerne er mangeartede, og kan omhandlesåvel diarre som vægttab, dårlig trivsel, træthed, vægtproblemer, øget følsomhed, grådlabilitet, udslet og depression. Forskningen pågår stadig indenfor dette område, så der er stadig meget, vi ikke ved, men heldigvis forskes der for øjeblikket i sammenhængene mellem disse lidelser og så udvikling af irritabel tarm, stofskifteproblematikker, overvægt og autoimmune sygdomme. Cøliaki, glutenallergi eller intolerance er oversete lidelser, der desværre ubehandlet kan medføre store sundhedsproblemer.

Hvad er Cøliaki?

Cøliaki er en autoimmun tarmsygdom, hvor gluten forårsager en afkortning af tyndtarmens fimrehår. Det kan medføre nedsat optagelse af vitale næringsstoffer fra maden, og kroppen kan herved komme til at lide under manglen på livsvigtige vitaminer og mineraler og andre næringsstoffer. På grund af sygdommens autoimmune karakter kan den påvirke alle kroppens organer negativt. Det er en alvorlig lidelse, og den eneste effektive kur mod sygdommen er fuldstændig afholdenhed fra gluten. Der er af samme årsag særlig stor opmærksomhed på mulige sammenhænge mellem udviklingen af autoimmune lidelser og reaktioner på gluten.

glutenfri

I Danmark stilles diagnosen cøliaki stadig via en tyndtarmsbiopsi, men sygdommen kan i dag, jf. nye internationale retningslinier, indkredses via en række yderligere markører. Det drejer sig i første omgang om markørerne IgE,  IgG, IgA samt tTg (vævs transglutaminase). De spiller hver deres rolle i immunforsvaret. De forhøjes individuelt, afhængig af om immunforsvaret reagerer allergisk, intolerant, sensitivt eller autoimmunt. Anti DGP (deamineret gliadin peptid) kan ligeledes være en udmærket markør at undersøge for. De nye guidelines for udredning af cøliaki eller glutensensitivitet anbefaler, at samtlige af disse markører undersøges. Tidligere supplerede man disse undersøgelser med en tyndtarmsbiopsi for at se, om der var sket skader på tyndtarmens slimhinde. Det gør man stadig, særligt i Danmark, men de nye retningslinjer giver faktisk i dag mulighed for anvendelse af en blodanalyse for vævstyperne HLA-DQ2 samt HLA-DQ8 i forbindelse med diagnosticering. Er man bærer af disse vævstyper, så tilhører man en gruppe med særlig høj risiko for udvikling af sygdommen cøliaki og muligvis andre autoimmune lidelser. Er man ikke bærer af disse gener, så lider man ikke af cøliaki. Ovennævnte blodprøver kan alle tages af egen læge, på hospitalet eller ved egenbetaling på et privat laboratorium.

Vil du prøve dig frem, føre kostdagbog og udelade gluten fra din kost, før du går til lægen, så vær opmærksom på, at du for de fleste blodprøveanalysers vedkommende skal provokere ved at spise gluten igen i nogle måneder for at opnå valide testsvar. Det kommer bag på mange og er heller ikke hensigtsmæssigt, hvis symptomerne er aftaget, og der er bedring at spore ved den glutenfri diæt. Vævstypeanalyserne kræver ikke forudgående provokation.

Glutenallergi eller glutenintolerance

I takt med at flere og flere danskere oplever problemer med fordøjelsen og måske får diagnosen ”irritabel tyktarm”, kan øget opmærksomhed på, hvad vi spiser, være relevant. De hyppigste fødevarer, som vi reagerer på er; hvede og produkter indeholdende hvede og gluten, mælk- og mælkeprodukter samt æg og soja. Mange reagerer også på særlige sukkerstoffer og fibre, hvis tarmbiotaen er komprommitteret eller slimhinden irriteret. Ofte kan symptomerne forsvinde ved at udelade disse fødevarer i en periode og istedet tilføre gode mælkesyrebakterier og sunde fedtstoffer.

Vi spiser mere og mere hvidt brød, pasta og fast food, og de fleste danskere indtager mere raffineret hvedemel end tidligere. Raffineret, hvidt hvedemel har også et højere glutenindhold end for bare 20 år siden. Gluten er et proteinmolekyle, der er mest fremherskende i hvede, men som også findes i andre danske kornsorter som rug og byg. Havre indeholder fra naturens side ikke gluten, men de fleste havreprodukter dyrkes eller forarbejdes i forbindelse med glutenholdig hvede og kan derfor indeholder rester af gluten. Vil du være helt sikker, så køb glutenfri havregryn, men de fleste økologiske havregrynsprodukter tester lavt i glutenindhold i modsætning til de konventionelle.

Gluten er det proteinstof der giver brød struktur og får det til at hæve. Det er årsagen til, at danske bagere efterspørger hvede med et højt glutenindhold. Gluten består teknisk set af flere molekyler med hver sit navn, men her anvendes den samlende betegnelse gluten.

Glutenmolekylet kan for mange være vanskeligt fordøjeligt, og et højt indtag kan afføde fordøjelsesmæssige problemer. Man skelner mellem:

Hvedeintolerance – Dele af immunforsvaret reagerer uhensigtsmæssigt på hvede

Glutenintolerance – Dele af immunforsvaret reagerer uhensigtsmæssigt på gluten

Klinisk glutenallergi – Dele af immunforsvaret reagerer uhensigtsmæssigt på gluten

Non-cøliaki-glutenintolerance – Hvis du er ekstra sensitiv overfor gluten og får reaktioner

Cøliaki eller stum cøliakigluten forårsager en autoimmun reaktion

Reaktioner på neuro- eller morfinpeptider – reaktioner på gluten og mælkeprotein 

Irritabel tarm – her kan såvel gluten som mælk og særlige sukkerstoffer spille en rolle 

Symptomer på Glutenallergi

Symptomer på manglende nedbrydning og fordøjelse af gluten kan være:

• Oppustethed
• Diarre
• Luft i maven
• Opkast
• Dårlig trivsel
• Kræsenhed
• Madlede
• Småtspisende
• Kolde hænder, fødder og næse
• Flad numse (ingen baller)
• Øget sårbarhed og nærtagenhed
• Gråd labilitet (let til gråd)
• Forstoppelse
• Træthed
• Udslet og uren hud
• Dermatitis Herpetiformis – væskefyldt udslet som typisk ses ved cøliaki
• Negativ livsindstilling
• Depression

Yderligere ses også anæmi, oftest i form af jernmangel eller mangel på B12, B6 og folinsyre samt stofskifteproblematikker.

Symptomerne er nogenlunde de samme, hvad enten der er tale om gluten intolerance eller allergi, og behandlingen vil være udeladelse af glutenholdige fødevarer. Forskellen er imidlertid, at der ved intolerance for de flestes vedkommende kan opnås en vis tolerance efter en periode på glutenfri diæt, hvorimod man ved ægte eller skjult glutenallergi samt ved cøliaki vil skulle indstille sig på livslang afholdenhed fra proteinstoffet gluten. Har du mistanke om at du lider af en af disse lidelser, så kan det svare sig at få taget eventuelle blodprøver før en eventuel glutenfri levevis indledes.

glutenfri

Glutentest og diagnose

Hos lægen kan du få konstateret, om du lider af cøliaki eller glutenallergi. Det etablerede sundhedssystem opererer ikke med glutenintolerance, ligesom cøliaki som lidelse betragtes som stærkt underdiagnosticeret. Mennesker med stum cøliaki overses ligeledes ofte. (Ugeskrift for Læger; “Cøliaki hos voksne”; januar 2000)

For diagnosticering af cøliaki i Danmark opererer man stadig med flg.:

Blodprøve i relation til forhøjede værdier af enten cirkulerende antistoffer mod gliadin (IgG og IgA), endomysie eller transglutaminase (Ttg) mod gliadin samt Anti DGP (ikke altid). Herefter kan du blive henvist til tyndtarmsbiopsi. Disse analyser kan kun fremvise et positivt resultat, såfremt der indgår gluten i kosten, idet der ofte ses et hurtigt fald i disse værdier efter introduktion af glutenfri diæt. Det kan derfor ved mistanke anbefales at få foretaget analyserne før en diæt indledes, således at man undgår at skulle provokere ved at spise gluten for at opnå et retvisende resultat. 

Nødvendigheden af at foretage en tyndtarmsbiopsi bliver stadig diskuteret, idet flere og flere specialister indenfor området anbefaler at iværksætte en glutenfri diæt, såfremt alene blodprøverne er forhøjede og indikerer cøliaki eller glutenallergi.

Der gøres her opmærksom på, at der hersker forskellige “normalområder” fra land til land, og at Sverige eksempelvis har nedsat kriterierne for en cøliaki diagnose, hvorfor incidensen af cøliaki blandt børn i Sverige er cirka 30 x højere end i Danmark. I Italien testes alle børn rutinemæssigt for cøliaki og glutenallergi før skolealderen. 

Stum cøliaki

Ved stum cøliaki ses der ikke de samme symptomer som ved klinisk cøliaki. Blodprøveresultaterne er nødvendigvis heller ikke alle forhøjede. Det kan med andre ord snyde eller være “stumt”, men ved behandling med glutenfri diæt, ses der hyppigt bedring.

Det diskuteres til stadighed, om ikke der i højere grad burde indføres screeninger for cøliaki i større målestok, end det idag praktiseres. Blandt mennesker, der udvikler autoimmune sygdomme som type-I diabetes, bindevævssygdomme, leversygdomme, stofskifterealterede sygdomme, inflammatoriske tarmsygdomme samt Downs syndrom, skizofreni, epilepsi, osteoporose med mere er der ved yderligere undersøgelser herfor, hyppigt fundet en sammenhæng mellem udvikling af disse lidelser og indtag af gluten; cøliaki eller stum cøliaki.

Hvordan påvirker gluten kroppen?

Ved manglende enzymatisk spaltning og fordøjelse af gluten proteinet, kan tyndtarmens overflade ændre sig og slimhinden reduceres. En sund tyndtarm, der fordøjer vores mad optimalt, har en overflade på ca. 5m2. Ved ubehandlet cøliaki kan man se en væsentlig reduktion af dette areal, helt ned til 10% af den oprindelige overflade, altså 0,5 m2. Dette har selvsagt katastrofale følger for tyndtarmens evne til at spalte og optage livsnødvendige næringsstoffer.

glutenfri

I hvilke fødevarer findes der gluten?

Gluten findes i en lang række fødevarer. Disse gælder det selvsagt om at undgå, når du skal leve glutenfrit. Vær derfor yderst opmærksom og læs varedeklarationerne nøje.

Gluten findes i bl.a.:

Hvedemel, durumhvede, spelt, emmer, enkorn, rugmel, rugkerner, byg, grahamsmel, sigtemel, hvedeklid, hvedekim, hvedekerner, mannagryn, bulgur, couscous. Du kan ligeledes finde rester af gluten i havregryn samt i produkter hvori der indgår havre som f.eks. havremix, mysli, havreklid etc. Havre indeholder fra naturens side ikke gluten, men det forarbejdes ofte sammen med hvedeprodukter, hvorfor der vil være spor af gluten i havre. Det er muligt at købe økologiske samt specialfremstillede havregryn, der er garanteret glutenfri.

Du kan derfor også finde gluten i de fleste købe brød, kager, kiks, samt pasta, rasp, vafler,  morgenmadsprodukter og diverse bageblandinger. Også færdigretter, fast food retter, saucer, færdige farser som f.eks. til frikadeller, farsbrød eller fiskefrikadeller etc. panerede produkter, patéer, pølser, pålæg samt i sennep, ketchup, mayonnaise, remoulade, karry og i mange andre krydderiblandinger.

Slik kan også indeholde gluten, så undgå lakrids, lakridskonfekt, vingummi, karameller og fyldte chokolader.

Øl indeholder gluten, men der findes specialfremstillede glutenfri øl, der sælges i helsekostforretningerne.

Nogle glutenallergikere kan ligeledes reagere på boghvede, hvorfor det i sådanne tilfælde bør undgås.

Glutenfri diæt

Det kræver stor opmærksomhed i dagligdagen at leve glutenfrit, men den største udfordring er for mange brødet. Mel, der anvendes i tilberedningen af daglige retter såsom frikadeller eller saucer, kan uden problemer erstattes med groft rismel eller boghvedemel, hvis det tåles.

Men at bage glutenfrit kræver en lidt særlig teknik, da melet du kan anvende ikke har den samme hæveevne som glutenholdigt mel. Vælg dine glutenfri meltyper med omhu, og vælg de økologiske, uraffinerede kilder som quinoamel, kastanjemel, boghvede, havregryn (havremel), mandelmel eller amaranthmel kombineret med groft rismel, majsmel (polenta) eller hirse. Kvaliteten af de råvarer, du vælger at anvende, har stor betydning for den sundhedsmæssige effekt. Konventionelle, raffinerede bagemix indeholder ofte en masse stivelsesholdige meltyper som majs- og kartoffelmel, og det er ikke sundt at spise. Du kan finde masser af glutenfri opskrifter på www.madforlivet.com.

Når du skal igang med at bage, så er det allerbedst at tilberede dejen i en røremaskine eller food processor. På den måde kommer der masser af luft ind i dejen. Den skal ikke være for fast, hellere som en tyk grød, og efter hævning kan du sætte brød eller boller med ske eller med fingrene ved brug af olivenolie eller vand. Lad dejen efterhæve kortvarigt eller endnu bedre, hvis du har hæveprogram i din ovn, og bag dem ved høj temperatur, enten 220 eller 250 grader, hvilket får brød eller boller til at hæve yderligere op. Se mere information under de enkelte opskrifter.

Vær opmærksom på, at glutenfrit brød hurtigt bliver tørt. derfor kan du med fordel fryse det ned umiddelbart efter bagning i små portionsposer. Når du så har lyst til en glutenfri bolle, så tager du den op af fryseren, stænker den med lidt vand og luner den i ovnen. Så er brødet som nybagt.

Det er også muligt at tilberede lækre, glutenfri pizzabunde, pitabrød og rugbrød. Se mere herunder. Du kan også læse meget mere og finde mange flere glutenfri opskrifter i bogen Glutenfri mad. Den kan du læse mere om her

Mælk- og glutenallergi og –intolerance

Lider du af glutenallergi eller – intolerance, så kan en medfølgende faktor være nedsat tolerance overfor mælk og mælkeprodukter som f.eks. yoghurt og ost. Det skyldes, at tarmslimhinden på grund af glutenallergien kan have forandret sig, således at de enzymer, der indgår i spaltningen af laktose og kasein (mælkesukker og mælkeprotein) kan have vanskeligere arbejdsvilkår. Indtag af mælk og mælkeprodukter kan under sådanne omstændigheder forstærke symptomerne og give øget ubehag. Derfor kan det anbefales, i en periode også at udelade mælk og mælkeprodukter fra kosten. Erstat evt. med rismælk, mandelmælk, nøddemælk eller kokosmælk. Mælk, der anvendes i tilberedningen af bagværk eller middagsretter som f.eks. frikadeller eller saucer, kan uden problemer erstattes med vand.

Gluten- og mælkefri produkter

Har du ikke tid til at bage selv, så tilbyder de fleste helsekostforretninger idag glutenfrit brød eller økologisk, glutenfrit bagemix til hurtig og let brødbagning. Husk at købe de økologiske og grove blandinger. Markedet for glutenfri brød og bagemix er broget, og kvaliteten svingende. Flere og flere helsekostforretninger og bagerier har idag friskbagt glutenfrit brød (og mælkefrit) om ikke hver dag, så et par dage om ugen. Så kan du gøre dine indkøb her og eventuelt fryse ned.

Det er også her et spørgsmål om at være den opmærksomme forbruger, for mange glutenfri produkter kan indeholde mælk, mælkepulver, sukker og soja etc. og er måske bagt på store mængder kartoffelmel. Det er ikke altid det sundeste, selvom der står “glutenfri” på emballagen.

glutenfri

Mange ville have glæde af mindre hvede

Mange danskere, uanset glutenallergi eller -intolerance, ville kunne have gavn af mindre hvede i dagligdagen. Derfor kunne det være en god øvelse at have større opmærksomhed på, hvor mange produkter, der indeholder hvede, og eventuelt blot anvende rismel i madlavningen istedet for hvedemel, eller vand istedet for mælk. Prøv det, det er lettere end du tror.

Mere Information om Gluten, Glutenallergi, Cøliaki og Glutenfri Mad

Hvad er cøliaki (glutenallergi)? (July 2015)

Hvad er Gluten? (Maj 2015)

Hvordan bager man uden gluten? (Marts 2012)

ADHD kan afhjælpes med gluten- og mælkefri diæt (Marts 2011)

Quinoa – Sundt og Glutenfrit (Februar 2011)

Autister får det bedre på mælke- og glutenfri diæt! (September 2010)

Kan psoriasis og glutenallergi hænge sammen? (September 2010)

glutenfri-mad
glutenfri-mad

Du kan også læse mere om gluten, glutenallergi og cøliaki i bogen Glutenfri mad. Se mere her 
Her på www.madforlivet.com kan du finde masser af opskrifter på glutenfri mad, eksempelvis:

Glutenfri opskrifter:

Glutenfri boller
Glutenfri chokolademuffins
Glutenfrit stenalderbrød
Glutenfri lasagne
Glutenfri banankage
Glutenfri bananmuffins med chiafrø
Glutenfrit Brød ala Rugbrød
Glutenfri Boller
Glutenfri Burger
Glutenfri Raw Food Burger
Glutenfri Burgerboller
Glutenfri Quinoa Frikadeller med Squash Spagetti
Glutenfri Pizza
Glutenfri Pizzabund
Glutenfri Raw Food Kage
Glutenfrit Nøddebrød
Glutenfri Æblekage med Mandellåg
Glutenfri Æbletærte (Ubagt)
Glutenfri Æbleskiver
Glutenfri Jødekager
Glutenfri Vanillekranse

Du kan læse meget mere og finde suveræne glutenfri opskrifter i bogen Glutenfri mad. Den kan du læse mere om her

Var du tilfreds med denne artikel om glutenfri? Så må du rigtig gerne klikke “synes godt om” herunder. Husk også at tilmelde dig mit gratis nyhedsbrev og modtag nye spændende, sunde opskrifter hver måned.