Har dansk landbrug glemt forbrugeren?

Forsiden Viden og Forskning Har dansk landbrug glemt forbrugeren?

     2

Danske forbrugere ønsker i stigende grad kvalitetsråvarer fri for pesticidrester, GMO soja og antiobiotika. Flere og flere danskere er optaget af, hvad de putter i munden, og salget af økologiske varer er stærkt stigende.

Fornylig kunne vi i nyhederne høre, at danske konventionelle landmænd er presset af svigtende priser og stor gæld. Brugene bliver færre og større i kampen om overlevelse, hvilket bevirker højere forbrug af pesticider, vækstfremmere, antibiotika og GMO soja og lavere kvalitet og dyrevelfærd.
Er landmændene i virkeligheden helt ude af trit med forbrugernes ønsker?

For mig at se er mange landmænd presset ud i stordrift, hvis hovedformål er stor mængde til lav pris. Kvaliteten af slutproduktet er ligesom dyrevelfærd og miljøhensyn, efter min mening ikke i tilstrækkelig grad prioriteret.

Som eksempel kan nævnes danske svineproducenters stadigt stigende forbrug af antibiotika til deres dyr. I 2012 eksporterede danske svineproducenter over 9 millioner smågrise. De fragtes rundt i Europa på lastbiler, sjovt nok for at holde prisen nede. De får store mængder antibiotika, ikke fordi de er syge. Nej, de får antibiotika forebyggende, for IKKE at blive syge. Landbruget kalder det for vækstfremmere, det lyder bedre.

Dyrenes Beskyttelse udtaler, at danske smågrise er stressede og presset til det yderste. Antibiotikaen bruges blandt andet til at kompensere for de unaturlige og stressende forhold. Overlæge Hans Jørn Kolmos udtaler at: “Antibiotika er udviklet som et lægemiddel til mennesker, nu bliver det brugt til at producere discountfødevarer. Det hører ingen steder hjemme”. Flere overlæger advarer mod det stadigt stigende forbug af antibiotika i landbruget, og vi nærmer os et scenarie, hvor vi mennesker risikerer at dø af småinfektioner, fordi overdreven brug af antibiotika i landbruget har gjort bakterierne resistente overfor antibiotikaen.
 
Er det egentlig ikke odiøst at vi producerer så mange landbrugsprodukter af så ringe en kvalitet og med så store omkostninger for dyr, miljø og mennesker, og så tjener vi slet ikke nogen penge på det? Hvor er selvransagelsen, hvor er overvejelserne om retning, kvalitet, sundhed, forbrugerønsker og dyrevelfærd?

Herunder kan du læse om en af de helt store omkostninger ved dansk svinelandbrugs høje antibiotikaforbrug, nemlig MRSA bakterien. Bakterien er helt ude af kontrol, og den kan gøre os alvorligt syge. Lars Muhl har gjort sig tankevækkende overvejelser i artiklen: “Man kan ikke spise penge”.

Læs mere om dansk svineproduktion HER