Konventionelle kartofler hører til de mest sprøjtede afgrøder

Forsiden Viden og Forskning Konventionelle kartofler hører til de mest sprøjtede afgrøder

     3
Konventionelle kartofler hoerer til de mest sproejtede afgroeder

Kræftens Bekæmpelse har i en årrække opfordret danskerne til, at købe konventionelle lammefjordskartofler. De har (haft) en økonomisk aftale med kartoffelindustrien ved Lammefjorden i Odsherred om salg af deres lammefjordskartofler, pakket i lyserøde poser, for at signallere, at når du køber disse kartofler, så støtter du Kræftens Bekæmpelses kampagne “Støt brysterne”.

Lammefjordskartofler ser dog i perioden 2021-2022 ud til at være blevet sprøjtet ikke mindre end 18 gange med 18 forskellige sprøjtemidler (lovpligtig indberetning til Miljøstyrelsen). Et af midlerne er ovenikøbet svampemidlet Reglone, der har været forbudt i EU siden 2019. Den danske regering har dog år efter år givet kartoffelavlerne dispensation til at anvende midlet, trods omfattende viden om stoffets giftighed. Reglone forbindes blandt andet med øget risiko for hjerneskader blandt fostre og udvikling af Parkinsons sygdom.

Aktivstoffet i Reglone hedder diquat, og det det fungerer som en nervegift. Når det sprøjtes over kartoffelmarkerne, så kan det ikke blot ende som rester i kartoflerne, men også i grundvandet, som vi drikker her i Danmark. Lektor emeritus Jan Bert P. Gramsbergen, der er tidligere forsker ved Institut for Molekylær medicin på Syddansk Universitet, vurderer ikke, at der eksisterer nogen sikre niveauer, når mennesker udsættes for diquat. Diquat er designet til at ødelægge celler. Mennesker, der lever tæt på områder, hvor der har været sprøjtet med diquat, har vist sig at have en øget risiko for blandt andet at udvikle Parkinsons sygdom.

Konventionelle kartofler hører til blandt den mest sprøjtede afgrøder i Danmark, og det er ikke usædvanligt, at hele 18 forskellige sprøjtemidler spredes ud over mange konventionelle danske kartoffelmarker. Ofte sprøjtes der også med Roundup, der indeholder aktivstoffet glyphosat. Glyphosat er uden sammenligning det mest udbredte sprøjtemiddel i verden. Nylige evalueringer af de herbicider og sprøjtemidler, det indgår i, viser, at det har kræftfremkaldende potentiale. En nyere metanalyse viser blandt andet en øget risiko for udvikling af non-Hodgkin lymfom blandt mennesker, der eksponeres for glyphosat. Det sænker vores immunforsvar, påvirker vores tarmmikrobiom og meget mere. Den danske regering brillerer igen ved at stemme for at fortsætte brugen af glyphosat i yderligere ti år, trods et EU forslag om udfasning. Sidst det var til afstemning i EU, om midlet skulle udfases, stemte Danmark som eneste land imod.

Der tilsættes også PFAS til de pesticider, landmændene anvender. PFAS er verdens mest toksiske samling evighedskemikalier, der er i familie med bl.a. DDT. Det er såmænd stemplet og godkendt af Miljøstyrelsen, hvis du skulle komme i tvivl om lovligheden af at sprøjte sådanne giftstoffer udover vores mad.

Et nyt studie viser, at kvinder, der har været udsat for de udbredte evighedskemikalier ser ud til at have øget risiko for at udvikle for æggestokkræft, brystkræft og andre former for hormonelt relaterede kræftformer. PFAS fluorstofferne anvendes i tusindvis af husholdningsprodukter, som fx. i rensemidler og vandafvisende produkter, tøj, sko, møbler, tæpper med mere, men også i slip-let køkkenudstyr og pander. PFAS-kemikalier kan forstyrre særligt kvinders hormonfunktioner og ser dermed ud til at kunne øge vores risiko for udvikling af hormonrelaterede kræftformer. Der er fundet forbindelser mellem kvinder, diagnosticeret med kræft, og så høj eksponering fra disse stoffer.

Utroligt at Kræftens Bekæmpelse ikke i højere grad støtter økologien fremfor det konventionelle landbrug og deres flittige brug af potentielt sygdomsfremkaldende stoffer.
Vi har kun et at gøre; KØB økologisk HVER gang!

Referencer:
Cathey, A.L., Nguyen, V.K., Colacino, J.A. et al.;”Exploratory profiles of phenols, parabens, and per- and poly-fluoroalkyl substances among NHANES study participants in association with previous cancer diagnoses”; J Expo Sci Environ Epidemiol 33, 687–698 (2023).
Luoping Zhang, Iemaan Rana, Rachel M. Shaffer, Emanuela Taioli, Lianne Sheppard; “Exposure to glyphosate-based herbicides and risk for non-Hodgkin lymphoma: A meta-analysis and supporting evidence”; Mutation Research/Reviews in Mutation Research; Volume 781, 2019, Pages 186-206
TP, Rumsby PC, Capleton AC, Rushton L, Levy LS.; “Pesticides and Parkinson’s disease–is there a link?”;  Environ Health Perspect; 2006 Feb;114(2):156-64
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2015.4308

Var du tilfreds med denne artikel om Konventionelle kartofler hører til de mest sprøjtede afgrøder? Så må du meget gerne klikke “Synes godt om” nedenfor. Husk også at tilmelde dig mit månedlige nyhedsbrev med masser af opskrifter og inspiration til en sund livsstil. Det er helt gratis.