Landbrugspakken lader miljø og sundhed i stikken

Forsiden Viden og Forskning Landbrugspakken lader miljø og sundhed i stikken

     5

Landbrugspakken lader miljø og sundhed i stikken, og Fødevareminister Eva Kjer Hansen ser det øjensynligt som sin fornemste opgave, at tilgodese sit eget erhverv; landbruget. Samtidig lader hun hånt om de medfølgende omkostninger for miljø og sundhed. Det er trist at opleve en minister, der på denne måde sælger ud af danskernes natur, miljø og folkesundhed for at tillade mere gødskning og sprøjtning i landbruget.

Kald mig bare naiv, men jeg gik i mange år rundt i den tro, at landets ministre og ministerier arbejdede for befolkningen, og at det altid var befolkningens ve og vel, der stod øverst på dagsordenen, når der skulle foreslås og vedtages love. Den vildfarelse er jeg blevet grundigt kureret for, men det vi oplever i disse dage i Fødevare- og miljøministeriet er ikke alene beskæmmende, det grænser efter min mening til magtmisbrug og nepotisme. Det strider nemlig direkte imod hovedparten af den danske befolknings ønsker, at vi nu sætter mange års arbejde for sundhed, miljø og sikker vandkvalitet over styr.

Hvorfor skal en lille gruppe landmænd og deres interesseorganisationer have lov til at forringe vores allesammens natur og grundvand? For ikke at tale om erhvervets massive forbrug af GMO soja og antibiotika med deraf følgende sygdom og resistensproblematikker til følge. Landbruget er et erhverv, der har vanskeligt ved at klare sig selv. Det får massiv støtte og tyr til mere og mere usympatiske og potentielt sygdomsfremkaldende produktionsmetoder. Hvem er det egentlig sundt for?

Det er derfor også særdeles trist at følge, hvordan hele denne landbrugspakke er blevet tilrettelagt. Det forekommer, at grundlaget for seriøs forskning er blevet ændret, og forskere har været indkaldt til møder, hvor Fødevareministeriets embedsmænd har siddet side om side med interesseorganisationen Landbrug-Fødevare og handlet om resultaterne af forskningen, så de kunne falde ud til erhvervets og landbrugspakkens fordel. Et efter min mening fuldstændig uhørt scenarie.

Hvorfor tænker vi dog ikke ud af boksen i stedet for? Hvorfor nægter vi ikke at deltage i et sådant gødsknings-, pesticid- og penicillinshow, og hvorfor vælger vi ikke at lægge hele landbruget om til økologi? Salget af økologiske afgrøder er boomet, og stiger fortsat dag for dag. Eksporten ligeså. Økologisk landbrug er bæredygtigt og tager hensyn til både mennesker, dyr, grundvand og miljø. Det ville være sympatisk og til fordel for os alle sammen.

Jeg mener, at vores nuværende fødevareminister sætter vores allesammens miljø og sundhed over styr for at tilgodese mindre end 10% af befolkningen, nemlig landbruget. Der vil formodentlig ikke være rent grundvand til vores børn og børnebørn, når denne landbrugspakke iværksættes, og forskere på Aarhus Universitet skønner, at landbrugspakken vil øge landbrugets i forvejen særdeles høje udledning af pesticider med cirka 20%.

Hvad kan du gøre? Køb økologisk hver gang du er ude at handle!

Økologi ER sundere, læs ariklen her
Pesticider kan skade dit barns hjerne, læs her
Grundvandskvaliteten bekymrer danskerne, læs her

Var du tilfreds med denne artikel? Så må du rigtig gerne klikke “synes godt om” herunder. Husk også at tilmelde dig mit gratis nyhedsbrev og modtag nye spændende, sunde opskrifter hver måned.