Motioner efter din døgnrytme

Forsiden Viden og Forskning Motioner efter din doegnrytme. Det er ikke lige gyldigt, hvornaar på dagen, du dyrker motion, viser ny forskning

     6
Motioner efter din doegnrytme

Motioner efter din døgnrytme. Måske har du selv oplevet det, når du motionerer, men ny forskning peger på, at det øjensynligt ikke er ligegyldigt, hvornår på dagen, du dyrker motion. Forskningsresultaterne er netop offentliggjort fra University of California og Københavns Universitet. Studiet, der er foretaget på mus, konkluderer, at der umiddelbart kan være forskel på effekterne af motion, afhængig af hvornår på døgnet musene udøvede den.

Vi ved, at det har betydning for vores indre biokemi, hvornår på døgnet vi spiser. Betydningen af tidspunktet for vores træning står derimod mere hen i det uvisse. Kredsløbsregulering er nøglen til et effektivt stofskifte, og derfor er det nærliggende at tænke sig, at også her kan tidspunktet for træning have indvirkning. I studiet har man derfor undersøgt responsen ved motion på mus – enten i den tidlige hvilefase eller i den tidlige aktive fase. Resultaterne viser, at tidspunktet på dagen er en kritisk faktor i bestræbelserne på at forstærke den positive virkning af motion på såvel stofskiftet i muskelcellerne som på den mere langsigtede energidannelse.

Fordi forsøget er foretaget på mus, kan undersøgelsens resultat ikke umiddelbart overføres til os mennesker. Men resultaterne kan alligevel indikere en vis retning, og dermed danne god baggrund for videre forskning indenfor dette interessante område. Studiet viser umiddelbart, at:

1. Motion om morgenen kan øge stofskiftet i muskelcellerne, hvilket igen øger forbrændingen af fedt og sukker
hvorimod
2. Motion om aftenen kan øge forbrændingen over længere tid

Resultaterne peger på, at målrettet træning på særlige tidspunkter af dagen – motion efter din døgnrytme – vil kunne øge effekten af motionen, afhængig af, hvilke mål og virkninger der ønskes. Forskellene kan være styret af kroppens indre ur, vores såkaldte Cirkadiske system, men her understreger forskerne, at der skal mere research til, førend der kan konkluderes noget endeligt omkring effekten på os mennesker.

Personligt har jeg altid følt bedst effekt af at motionere om morgenen, når jeg vågner, men det er interessant at holde øje med, for vi er alle forskellige, og har givetvis også forskellige mål og formål med vores træning og motion. Ved at lytte til din krop og observere effekterne af din træning, kan du optimere resultaterne ved at træne på de for dig optimale tidspunkter af døgnet. Rigtig god fornøjelse.

Reference: Time of exercise specifies the impact on muscle metabolic pathways and systemic energy homeostasis

Du kan læse mere om dine cirkadiske rytmer her
Du kan læse mere om, hvorfår gåture er sunde her
Du kan læse mere om, hvordan motion kan påvirke humøret her

Var du tilfreds med denne artikel Motioner efter din døgnrytme? Så må du rigtig gerne klikke “synes godt om” herunder. Husk også at tilmelde dig mit gratis nyhedsbrev og modtag nye spændende, sunde opskrifter hver måned.