MRSA bakterier

Forsiden Viden og Forskning MRSA bakterier

     2

MRSA er en stafylokok bakterie, der har udviklet resistens overfor en række antibiotika typer. MRSA har udviklet sig eksplosivt i danske svinebesætninger. I dag er to ud af tre svinebesætninger i Danmark smittede med MRSA, og smitten er reelt ude af kontrol. Der er ingen, der har et nøjagtigt overblik over, hvilke besætninger, der er inficerede, og de danske myndigheder gør heller ikke umiddelbart noget ved den støt voksende forekomst.

Problemet er oprindeligt opstået på grund af svineavlernes voldsomt store forbrug af antibiotika. Størstedelen af landets konventionelle smågrise behandles hver dag med penicillin, som de primært får gennem foderet og i vandet. Det er uhyggeligt, for også de raske grise behandles med antibiotika – forebyggende.

Forbruget af antibiotika er svimlende stort og alt for højt i dansk landbrug, og det er da også landbrugets misbrug af antibiotika, der således er hovedårsagen til de store udfordringer vi idag har med resistente bakterier. Også hovedårsagen til problemet med resistente MRSA bakterier. MRSA gør ikke grisene syge, men derimod kan vi mennesker blive alvorligt syge, hvis vi smittes. De fleste mennesker, der er blevet smittet, arbejder i landbruget eller bor i nærheden af et landbrug. Fire mennesker er døde af MRSA smitte, men myndighederne gør intet for at komme den resistente MRSA bakterie til livs. Tværtimod viser det sig, ifølge Kjeld Hansen og Nils Mulvad, der er lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, at myndighederne har brugt deres autoritet til at nedtone problemet med MRSA multiresistente bakterier i stedet for at beskytte befolkningen.

MRSA bakterien kan smitte fra gris til gris og fra gris til menneske. Det frygtes nu, at bakterien også kan smitte fra menneske til menneske, og det skaber frygt, men også særdeles store udfordringer for landets hospitaler. Svinekødet som vi køber i landets supermarkeder kan også være inficeret, men langt den største risiko ligger i kontakten med svinebesætninger.

Man kan tillade sig at spørge, om det er i orden, at vi i Danmark tillader en fødevareproduktion, der anvender så megen antibiotika, at det kan gøre os alvorligt syge? Husk derfor på, at du hver dag har et valg ved køledisken, og at dit valg reelt kan påvirke udviklingen. Du kan sende et utvetydigt signal til regeringen og FødevareLandbrug om at du ikke vil finde dig i svinelandbrugets stadigt voksende forbrug af antibiotika.  Det kunne lade sig gøre, at komme salmonella til livs i dansk fjerkræ, nu må vi også tage os sammen og gøre en indsats og komme MRSA til livs til gavn for vores allesammen. Alt andet er ikke bare uetisk, det er også uacceptabelt.

Du kan læse mere om landbruget og MRSA bakterier HER