Multiresistente bakterier – omfanget er stigende

Forsiden Viden og Forskning Multiresistente bakterier - omfanget er stigende. Multiresistente bakterier faar (igen) forskere til at slaa alarm. En gruppe danske forskere har ...

     3
Multiresistente bakterier - omfanget er stigende

Multiresistente bakterier – omfanget er stigende. Multiresistente bakterier får (igen) forskere til at slå alarm. En gruppe danske forskere har for første gang undersøgt omfanget af smitte med resistente bakterier på otte skadestuer fordelt på fire af landets regioner. Resultaterne er desværre endnu en gang alarmerende.

Fem procent af patienterne på landets skadestuer var bærere

Forskere fra Sygehus Sønderjylland står bag den nye danske undersøgelse, som kaster lys over omfanget af smitte med resistente bakterier. Mere end 5.000 patienter på udvalgte skadestuer er blevet screenet, og undersøgelsen viser, at hele fem procent af dem var bærere af multiresistente bakterier, det vil sige bakterier, som er modstandsdygtige overfor flere typer af antibiotika, og som derfor er sværere at behandle.

Det har fået de involverede forskere til at mane til handling, så vi ikke spreder smitten yderligere.

WHO: om 15-20 år vil vi kunne dø af almindelige infektioner, hvis ikke vi handler nu

I dag dør der lige så mange mennesker på grund af resistente bakterier, som i trafikken. Og alarmopkaldet fra de sønderjyske forskere står desværre ikke alene. Også Verdenssundhedsorganisationen WHO ringer med alarmklokkerne. De anslår, at de multiresistente bakterier om bare 15-20 år vil forårsage flere dødsfald end kræft. Og flere eksperter vurderer, at vi i en endnu nærmere fremtid vil kunne dø af helt simple infektioner, fordi den behandling, der hidtil har kunnet slå dem ned, ikke længere virker. Det er selvsagt et kæmpestort skridt baglæns i vores udvikling. Et skridt som kan have helt uoverskuelige konsekvenser.

MRSA – en enorm udfordring

Forskerne, der står bag den nye undersøgelse, understreger vigtigheden af, at personalet på landets sygehuse er ekstra påpasselige med hygiejnen, så de ikke transporterer bakterier fra patient til patient. Desværre batter hygiejnen på sygehusene bare ikke nok, så længe landbruget vælger at lukke øjnene for alle advarsler. Udviklingen af multiresistente bakterier kan for en stor del tilbageføres til de konventionelle landbrug, der står for mere end 2/3 af det samlede antibiotikaforbrug i Danmark. Svinene får rutinemæssigt antibiotika forebyggende – det vil sige, at det ikke kun er syge svin, der får antibiotika, men alle konventionelle svin. Det kan formodes, at blandt andet denne praksis kan have ført til en høj forekomst af MRSA-bakterier, som kan smitte mennesker – og gør det med en foruroligende fart. Spiser vi tilmed kød fra disse konventionelt opdrættede svin, risikerer vi at indtage antibiotikarester, og det påvirker vores immunforsvar yderligere i negativ retning. Svine MRSA bakterien er ufarlig for grise, men farlig for mennesker, for bakterien er resistent overfor antibiotika og derfor særdeles vanskelig at behandle.

MRSA – har landbruget og Fødevarestyrelsen svigtet?

Fødevarestyrelsen er adskillige gange – blandt andet af Frank Aarestrup, en af verdens førende forskere indenfor resistente bakterier – blevet anbefalet at indføre et system, der med succes kører i Norge, hvor der nu stort set er styr på MRSA-bakterierne. Men Aarestrups anbefalinger kom aldrig videre til de respektive fødevareministre eller til Folketinget. Det blev afsløret i en DR1 udsendelse for nogle år siden. Der er således ikke blevet handlet på problemet herhjemme, derimod er den stærkt problematiske sag blevet dysset ned – og bliver det stadig. Det er efter min mening mildest talt uansvarligt, at ”de ansvarlige” ikke gør, hvad de kan for at demontere den bombe, der lige nu tikker under vores allesammens sundhed; at vi om ikke så mange år formodentlig har mistet vores mest effektive middel mod en lang række livstruende sygdomme.

Hvad er MRSA?

MRSA står for Methicillin Resistente Staphylococcus Aureus og er en type stafylokokker. Det særlige ved MRSA er, at den er resistent overfor de fleste former for penicillin. En type MRSA bakterier findes ofte i store mængder i konventionelle svinestalde, og de fleste svin er bærere af  den såkaldte “husdyr-MRSA” – enten på huden eller i trynen. “Husdyr – MRSA” er et populært udtryk for methicillin resistente staphylococcus aureus – cc398. Opholder du dig i en konventionel svinestald, kan du dermed ikke undgå at komme i berøring med MRSA, da såvel dyr, som halm og luft i stalden er inficeret. Det er langtfra alle mennesker, der smittes med MRSA, der bliver syge af bakterien, men du skal være opmærksom på, at er du bærer af bakterien og besøger du eksempelvis i dagene efter en gravid kvinde, et nyfødt barn eller blot små børn, ældre og svagelige, syge etc., så kan du – uden at vide det – komme til at smitte sårbare og svage mennesker med MRSA bakterier, der ikke lader sig behandle effektivt af almindelig penicillin.

Ny forskning

University of Cambridge har i samarbejde med Statens Serum Institut – med held og på mus – testet en ny kombination af antibiotika og lægemidlet clavulansyre mod resistente MRSA bakterier, herunder også “husdyr MRSA cc398”. Man har tidligere kendt til kombinationen i behandlingen af eksempelvis lungebetændelser og urinvejsinfektioner, men disse indledende forsøg har vist sig anvendelige – i hvert tilfælde på mus. Der er planer om også at foretage nye studier, denne gang på mennesker. Vi håber, at det nåes, inden “husdyr – MRSA” også udvikler resistens overfor denne behandlingsmetode. 

Er økologi vejen frem?

Adskillige læger har i de seneste år advaret om, at svinebøndernes høje antibiotikaforbrug skaber problemer og medfører resistens, alligevel er danske svinebønders penicillinforbrug stadigt stigende. Det vurderes, at mere end 80% af alle konventionelle grise idag er inficeret med MRSA bakterier, og de har altså smittet cirka fem procent af de besøgende danskere på landets skadestuer. Der må og skal handles nu!

Langt de fleste økologiske grise går fri af MRSA epidemien. Muligvis fordi deres tarmflora, og dermed deres immunforsvar, er stærkere og mere udviklet end hos konventionelle grise. Konventionelle grise tages tidligt fra moderen, de fodres blandt andet med genmodificeret soja, før deres tarmsystem er udviklet til at kunne fordøje dette foder, hvorfor behovet for at tilføre antibiotika præventivt øges. Økologiske grise går længere tid hos moderen, har bedre plads og spiser ikke GMO soja i foderet. Deres tarmflora er sundere, og dermed også deres immunforsvar og modstandsdygtighed overfor bakterier.

Er økologi så ikke bare midlet i kampen mod MRSA og andre resistente bakterier? Lad os dog få stoppet denne syge produktion, denne skalten og valten med vores sundhed – ikke bare for vores egen sundheds skyld – men også i høj grad for vores børn og børnebørns skyld, så også de i fremtiden kan have antibiotika som et muligt effektivt lægemiddel mod livstruende sygdomme.

Referencer: https://bmjopen.bmj.com/content/9/6/e029000  &
https://www.cam.ac.uk/research/news/widely-available-antibiotics-could-be-used-in-the-treatment-of-superbug-mrsa

Du kan læse mere om antibiotika og multiresistente bakterier HER
Du kan læse, hvad du kan gøre for at undgå smitte HER
Du kan læse mere om økologi som våben mod MRSA HER

Var du tilfreds med denne artikel om Multiresistente bakterier? Så må du rigtig gerne klikke “synes godt om” herunder. Husk også at tilmelde dig mit gratis nyhedsbrev og modtag nye spændende, sunde opskrifter hver måned.