Ny forskning i relation til D vitamin

Forsiden Viden og Forskning Ny forskning i relation til D vitamin

     6
Ny forskning i relation til D vitamin og Corona
Gæsteskribent

Henrik Hey

Dr. Med Henrik Hey er overlæge på Vejle sygehus, ekspert i D vitamin og osteoporose og fortaler for daglig anvendelse af såvel D3 vitamin som K2 vitamin og god fiskeolie forebyggende. Overlæge Henrik Hey har været med til at gøre en stor forskel, og han har taget mange kampe med Sundhedsstyrelsen for at få dem til at anbefale og anvende naturlige vitaminer og næringsstoffer såvel forebyggende som i behandlingen af sygdomme.

Fokus på tilstrækkeligt høje D vitaminniveauer kan være af stor og væsentlig betydning for, hvad den enkelte selv kan gøre for at beskytte sig og styrke kroppens naturlige immunforsvar

Årsagerne til udfaldet og forløbet af en Corona virusinfektionen er fortsat uafklaret for den enkelte patient. Der findes endnu ikke en egentlig, specifik behandling. Derfor er det af betydning, hvad den enkelte borger selv kan gøre for at forbedre prognosen for sygdomsforløbet, udover nøje at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Gisninger, evidens baseret forskning men også tilstedeværelse af en række sygdomme har vist os nogle af årsagerne til de mere fatale forløb. Blandt risikofaktorerne kan nævnes usund livsstil med for usund kost, for meget alkohol, for lidt motion samt overvægt. Tobakkens indflydelse spiller ligeledes en stor rolle for fatale forløb, idet KOL patienter med nedsat lungefunktion er særdeles udsatte. Det vil forbedre livskvaliteten og øge sundheden blandt rygere, hvis de ophørte med at ryge. Rygning har signifikant indflydelse på D vitamin og calciumomsætningen med lavere værdier til følge. Patienter med hjertesygdomme, diabetes, kræft, immunologiske lidelser samt patienter med høj alder hører til gruppen med øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb, såfremt de rammes af Covid-19.

Fra tidligere undersøgelser ved vi, at D vitamin påvirker en række cellulære processer, som er nødvendige for blandt andet et effektivt immunforsvar. Præcis hvordan D vitaminet virker er ikke helt afklaret, men man har vist, at T-celler, (som er en type hvide blodlegemer), genkender den indtrængende viruspartikel i kroppen. Oftest sker indtrængningen af vira gennem slimhinderne i mundhule eller øvre luftveje. For at T-cellerne skal kunne fungere optimalt, er der behov for tilstrækkeligt høje D vitamin niveauer. Herefter foregår der en celledeling, hvorved der dannes en hel hær af T-celler, der går til angreb på den indtrængende fjende og bekæmper og dræber den. Tilstedeværelsen af T-hukommelsesceller har til opgave at forsvare og huske den angrebne fjende ved at danne antigener og iværksætte varierende grad af immunitet. Både ved angreb og forsvar spiller niveauerne af D vitamin i blodet en helt afgørende rolle for immunforsvaret samt for succesraten i såvel forebyggelse som bekæmpelse af virusinfektioner (eksempelvis forkølelse-, influenza- og måske covid-19 virus). Med andre ord; mangel på D vitamin kan øge risikoen for infektion i organismen.

Nyere forskningsopgørelser indikerer, at specielt mangel på D vitamin kan have betydning for en eventuel fatal udvikling af sygdomsforløbet. Forskerne har målt den gennemsnitlige D vitamin koncentration blandt borgere i 20 europæiske lande og sammenlignet tallene med det relative antal Covid-19 dødsfald i hvert af de respektive lande. Man fandt en signifikant sammenhæng mellem lave D vitamin niveauer og øget dødelighed på grund af Covid-19. Resultaterne stemmer overens med tidligere undersøgelser, som har vist, at D vitamin har en forebyggende effekt på influenza og øvre luftvejsinfektioner. Forskerne vurderer, at befolkningsgrupper med høje D vitamin niveauer, formodentlig vil være bedre beskyttede mod covid-19, og at man måske kan begrænse fatale sygdomsforløb.

Solens kræfter stiger dag for dag i denne tid og bidrager til energi, lys, varme og ikke mindst til dannelsen af det vigtige D vitamin i huden. Alt efter hudtype kan man dagligt – vel at mærke uden creme med solfaktor – opholde sig i solen fra 10 – 30 minutter. Mørklødede kan ofte tåle solen i længere tid, nogle helt op til 45 minutter uden at skoldes. Det er kun i sommerperioden – fra juni til august – at vi mennesker danner tilstrækkeligt med D vitamin igennem huden. I vintermånederne bidrager solen ikke til dannelse af D vitamin, hvorfor det er nødvendigt med tilskud af D vitamin for alle os, der bor i det høje nord. Almindelig sund levevis sikrer ikke kroppen tilstrækkeligt med D vitamin. Vi kan nemlig ikke spise os til tilstrækkeligt med D vitamin. Veganere og vegetarer, som ikke spiser fisk, kød, æg eller mælkeprodukter er endnu mere udsatte. Det er derfor nødvendigt for de fleste danskere at supplere maden med tilskud af D vitamin i alle vintermånederne.

Undersøgelser fra 2015 afslørede, at en tredjedel af befolkningen havde lave niveauer af D vitamin i blodet (mindre end 50 nmol/l), bedømt på mere end 50.000 analyser. Disse resultater viser en forbedring sammenlignet med resultaterne fra for 10 år siden, hvor halvdelen af den danske befolkning havde lave D vitaminniveauer. Svær mangel på D vitamin registreredes hos cirka 7%. Det er ganske bekymrende, at hver tredje dansker forsat går rundt med for lavt D vitaminniveau, og det er især alarmerende og alvorligt, at registreringerne også forekommer blandt yngre og teenagere. En undersøgelse af 145 skoleelever i 8. klasse viste, at 15% af de unge mennesker havde værdier, der lå lavere end 25 nmol/l i december måned. Alvorlig og svær mangel med niveauer lavere end 12,5 nmol/l sås hos 3,2% af de unge.

Det er velkendt, at danskere med anden etnisk herkomst får konstateret D vitamin mangel langt hyppigere end etniske danskere. Forekomsten at lave D vitaminniveauer blandt indvandrere kan måske forklare den hyppigere forekomst og det alvorligere sygdomsforløb, grundet smitte med Covid-19, der er registreret både herhjemme og i udlandet. For alle med lave D vitaminniveauer (lavere end 50 nmol/l), og for dem i særlig risiko, er det vigtigt og nødvendigt at supplere med et dagligt tilskud af D vitamin.

Det er afgørende vigtigt at anerkende D vitamin, ikke kun som en betydelig spiller i forbindelse med infektioner, men også som en afgørende faktor i relation til at mindske risikoen for udvikling af folkesygdommen osteoporose. Vitaminet kan tillige have en vis forebyggende betydning i forbindelse med udvikling af folkesygdomme som depression, diabetes, hjertekarsygdomme samt for enkelte kræftformer. Det er derfor med stor undren, at det kan konstateres, at danske patienter ikke kan få målt deres D vitaminniveauer hos deres praktiserende læge. Til trods for, at en tredjedel af befolkningen har decideret D vitamin mangel, og at rigtig mange danskere samtidig ikke ligger på optimale D vitaminniveauer, så oplyser Sundhedsstyrelsen, at de kun finder indikation for en D vitamin måling, såfremt patienten vurderes i mangel på grund af livsførelse, medicinsk behandling eller alvorlig sygdom (eksempelvis ved osteoporose, nyresygdom, malabsorption eller leversygdom). Følgerne ved at undlade at måle D vitaminniveauerne i blodet og behandle eventuel mangel i tide, vil kunne medføre en nedsættelse af livskvaliteten hos en stor del af befolkningen og i værste tilfælde føre til invaliditet og tidlig død.

TIP! Hvordan finder jeg ud af, hvor meget D vitamin jeg har brug for? En pragmatisk, men enkel tommelfingerregel for, hvordan man kan finde frem til den rette D vitamin dosis for voksne er følgende: Det rette optimale niveau for D vitamin koncentrationen i blodet er på cirka 75 nmol/l. Derfra trækkes den målte værdi i blodet. Forskellen mellem de to værdier, angiver hvor stor en dosis D vitamin i mikrogram som du kan tage, uden risiko. Eksempelvis ved en måling på 35 nmol/l D3 vitamin, kan der med fordel indtages et tilskud af D3 vitamin på 75 minys 35 = 40 mcg. Mennesker med høj BMI, overvægt, andre sygdomme eller mørk hud kan have behov for højere doser. 

TIP! Hvilke produkter kan anbefales? D vitamin er et fedtopløseligt vitamin og indtages derfor bedst i selskab med gode fedtstoffer. De virksomheder, der således har kombineret D3 vitamin med en fødevarematrix indeholdende kvalitetsfedt, har umiddelbart bedre effekt og højere optagelighed, end produkter der ikke er sat sammen med gode fedtstoffer. Derfor foretrækker jeg enten Nature’s Own D vitamin, Nani, D vitamin, Terra Nova D vitamin eller Pharma Nords D Pearls, der findes i forskellige koncentrationer, afhængig af behov. Husk, at D vitamin indtages bedst i selskab med en multivitaminpille af høj kvalitet, for vitaminer og mineraler spiller sammen og har brug for hinanden. Det kan du læse mere om HER

Referencer:
Ilie,PC, Stefanescu, S, Smith,l. The role of vitamin d in the prevention of coronavirus disease 2019 infection and mortality resarch square,version 1, posted 08 apr, 2020, 10.21203/rs.3.rs-21211/v1
Martineau AR, Jolliffe DA, Hooper RL, Greenberg L, Aloia JF, Bergman P, Dubnov-Raz G.et al.; Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data; BMJ 2017; 356 doi: ttps://doi.org/10.1136/bmj.i6583 Published 15 February 2017, BMJ 2017;356: i6583
Kongsbak, M, Levring TB, Geisler C, Rode von Essen M The Vitamin D Receptor and T Cell Function; Front Immunol. 2013; 4: 148. Published online 2013 Jun 18. doi: 10.3389/fimmu.2013.00148 PMCID: PMC3684798 PMID: 23785369
Hey H, Schmedes A, Horn P, Brandslund i. Vitamin D mangel. Ugeskr laeger 2009. 171 (26):2179.
Hey, H. D- vitamin hvilken dosis? Ugeskr laeger 2010.
Christensen MJ, Hey H, Larsson I, Schmedes A, Brandslund I. Opfølgning af patienter med lavt D-vitamin. Nordisk Biokemi. 2012;25. 50-4
Horn P, Brandslund I, Schmedes A, Hey H. Effekten af sund skolekost på objektive blodparametre.Ugeskr Læger 2009;171 (26):2174.
Brot C, Darsø P. Forebyggelse, diagnostik og behandling af D-Vitamin mangel. Sundhedsstyrelsen 27.maj 2010

Her kan du læse artiklen D vitamin kontrollerer dit immunforsvar
Her kan du læse artiklen D vitamin kan beskytte dig

Denne artikel er tænkt som inspiration til alle, der har lyst til at indhente viden og redskaber til sund levevis. Artiklens indhold kan ikke anvendes som erstatning for lægelig behandling eller diagnose. Har du længerevarende symptomer, hjertesygdomme eller alvorlige lidelser, bør du altid konsultere din læge.

Var du tilfreds med denne artikel Ny forskning i relation til D vitamin? Så må du rigtig gerne klikke “synes godt om” herunder. Husk også at tilmelde dig mit gratis nyhedsbrev og modtag nye spændende, sunde opskrifter hver måned.