Økologisk mad kan reducere risikoen for visse kræftformer

Forsiden Viden og Forskning Oekologisk mad kan reducere risikoen for visse kraeftformer, det drejer sig saerligt om mindsket risiko i forhold til to typer kraeft, viser et nyt fransk studie

     8
Oekologisk mad kan reducere risikoen for visse kraeftformer

Økologisk mad kan reducere risikoen for visse kræftformer, det drejer sig særligt om mindsket risiko i forhold til to typer kræft, viser et nyt fransk studie. Undersøgelsen baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse, og herudfra viser de umiddelbare resultater, at især sygdommene post menopausal brystkræft og non-Hodgkin lymfom formodentlig og til en vis grad kan forebygges via økologisk levevis. Konklusionen på spørgeskemaundersøgelsen viste nemlig, at de mennesker, der spiser hovedsageligt økologisk mad, sjældnere udvikler non-Hodgkin lymfom og brystkræft efter overgangsalderen.

68.946 frivillige deltog i studiet, der blev forestået af Julia Baudry fra Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale i Paris. Hovedparten af deltagerne var kvinder i midten af fyrrene. Deltagerne skulle oplyse, hvor ofte de havde spist seksten forskellige økologiske råvarer, eksempelvis grønsager, frugt, kød, fisk, mejeriprodukter, færdigretter og olier. Der blev også spurgt ind til deres motions- og solvaner samt til deres indkomstforhold.

Der blev fulgt op på disse spørgsmål efter cirka 4 ½ år. I denne periode havde 1340 af deltagerne udviklet kræft i en eller anden form. Når forskerne sammenlignede de deltagere, der ofte spiste økologisk med dem, der sjældent spiste økologisk, fandt de, at de mest økologiske kunne have op til 86 procent lavere risiko for at udvikle lymfekræftsygdommen non-Hodgkin lymfom og 34 procent lavere risiko for at udvikle brystkræft efter overgangsalderen.

Desværre er dette studie alene baseret på spørgeskemaer med 16 spørgsmål, der blev ikke taget blod- eller urinprøver i forhold til mængden af pesticidrester i kroppen eller andet, og det er ærgerligt og svækker studiets konklusioner. Undersøgelsen kan efter min mening alligevel tjene som en indikator og forhåbentlig inspirere til endnu flere og mere detaljerede undersøgelser i forhold til mulige sammenhænge imellem pesticidrester og risiko for udvikling af kræft.

Hvor kunne det derfor være befriende, såfremt der her i Danmark blev iværksat et større uvildigt kostforsøg med henblik på at højne danskernes sundhed og forebygge en række sygdomme, herunder kræft. Et forsøg, hvori de helbredsmæssige forskelle på at indtage økologiske kontra konventionelle afgrøder, blev grundigt belyst. Mærkværdigvis ser vi ikke initiativ til et sådant, trods åbenbare forskelle i indholdet af næringsstoffer og pesticidrester med mere i de to kategorier. Via links herunder kan du læse mere om, hvordan pesticidrester kan påvirke din og dine børns sundhed negativt. Kostforsøg eller ej, jeg har truffet mit valg, jeg køber økologisk eller biodynamisk hver gang.

Reference klik her

Du kan læse mere om økologiske grønsager er sundere HER
Du kan købe min bog Mad mod kræft HER
Du kan læse mere om den nye pesticid- og vandlov HER 
Du kan læse mere om kvaliteten af danske fødevarer HER 
Du kan se danmarks Naturfrednings forenings video HER
Du kan læse mere om glyphosat HER
Du kan læse mere om hvede og glyphosat HER
Du kan læse mit bedste sundhedsråd HER
Du kan læse mere om, hvordan sprøjtemiddelrester kan skade dit barns hjerne HER

Du kan læse mere om min nye bog Mad, Mening & Magiske øjeblikke HER

Var du tilfreds med denne artikel Er økologiske grønsager sundere?  Så må du rigtig gerne klikke “synes godt om” herunder. Husk også at tilmelde dig mit gratis nyhedsbrev og modtag nye spændende, sunde opskrifter hver måned.