Kviksølv og medicin udledes direkte i Øresund!

2 sep, 2012 | Viden og Forskning

DHI, der er en anerkendt international serviceinstitution for vand- og miljøforhold, har netop offentliggjort en rapport, der viser, at store mængder kviksølv, kobber og medicinrester slipper igennem renseanlæggene og dermed ledes direkte ud i Øresund. Oven i købet i koncentrationer, der langt overskrider de grænseværdierne, der er fastsat for vandkvalitet og miljø.

Rapporten fra DHI hedder ”Fokusstoffer på renseanlæggene Lynetten og Damhusåen” og den viser, at mere end 30 miljø- og sundhedsskadelige stoffer udledes, heraf mindst 20 i koncentrationer, der ligger over de fastsatte grænseværdier. Disse stoffer stammer fra mange forskellige kilder, og de udledes direkte i Øresund, fordi renseanlæggene ikke har den nødvendige teknologi til rådighed, så spildevandet kan oprenses effektivt.

Rapporten er grundig og omfattende. Den bygger sine resultater på data, der over de seneste fem år er opsamlet fra Damhusåens og Lynettens udløb. Men forskere og specialisterne bag rapporten peger på, at disse stoffer givetvis udledes over hele landet, fordi hverken kommuner, sygehuse eller virksomheder er opmærksomme på det. Hverken renseanlæg eller ansvarlige instanser har det fornødne teknologiske udstyr, så spildevandet kan ikke effektivt renses, og det der udledes kan ikke kontrolleres. Det efterlader hele sagen i et vacuum, hvor ansvaret er vanskeligt for ikke at sige umuligt at placere.

Men det er nødvendigt, at der tages affære og rettes op på disse vanvittige udledninger. Det er ultra giftige og miljøskadelige stoffer, der udledes i alt, alt for store mængder. Sundhedsskadelige og svært nedbrydelige fluorholdige forbindelser, kaldet PFOS, overskrider grænseværdien med en faktor 192. Der er fundet kobbermængder i koncentrationer på 90 gange grænseværdien, og kobber i sådanne mængder udgør en stor sundhedsfare for mennesker og dyr. Kviksølv er ligeledes fundet i store koncentrationer i det udledte spildevand. Kviksølv er verdens farligste tungmetal, der er mistænkt for at kunne medføre hjerneskader og demens. Nationalt Center for Miljø og Energi (tidl. DMU) dokumenterede i 2010 alt for høje koncentrationer af kviksølv i havdyr omkring Danmark. Diverse medicinrester, som menes at stamme fra landets sygehuse, udledes ligeledes i stor stil. Eksempelvis det vanskeligt nedbrydelige antibiotikum ciprofloxacin overskrider i målingerne grænseværdien med 17 gange.

Kommunerne har indtil nu intet gjort for at klarlægge, undersøge eller hindre udledning af disse farlige stoffer, der udgør en stor sundhedsrisiko for såvel mennesker som dyr. Indtil der rettes op på disse forhold, vil jeg varmt anbefale, at det er økologiske fisk og skaldyr der serveres. Læs mere på www.okofisk.dk og de kan købes på www.irmatorvet.dk. Du kan læse DHI’s rapport her http://www.spildevandsinfo.dk

Anette

Sund mad er min hjertesag, og jeg er af den dybe overbevisning, at sund mad har afgørende betydning for både vores livskvalitet og velvære. I mere end 23 år har jeg derfor skrevet om mad og sundhed i bøger og her på MadforLivet.com. God fornøjelse!

Mere på Madforlivet

D vitamin regulerer også kolesterol og blodtryk

D vitamin regulerer også kolesterol og blodtryk

Vi ved, at tilstrækkeligt høje D3 vitaminniveauer er livsvigtige for os mennesker. Det hormonlignende vitamin er først og fremmest vigtigt for immunforsvaret, hormonbalancen og knoglestyrken, og D3 vitamin har i det hele taget rigtig mange beskyttende funktioner i...

72 timers faste kan være gavnligt, viser ny forskning

72 timers faste kan være gavnligt, viser ny forskning

For cirka ti år siden skrev jeg en e-bog om faste. Det var i forbindelse med offentliggørelsen af et dengang nyt og ret interessant forskningsresultat, der viste, at mus, der blev udsat for 72 timers let faste (flydende mad), blandt andet begyndte at producere nye...

Nyt studie: Sådan øger kvinder deres muskelmasse effektivt

Nyt studie: Sådan øger kvinder deres muskelmasse effektivt

Kvinder oplever med alderen ofte et hurtigere fald i muskelmasse- og styrke end tilfældet er med mænd. Dette fald hos kvinder relateres blandt andet til dalende østrogenniveauer, og det kan også hyppigt føre til dalende kondition og nedsat livskvalitet. Heldigvis...

Gratis e-bog! Tilmeld Madforlivet nyhedsbrev

Tilmeld dig mit nyhedsbrev, og modtag min e-bog "Antiinflammatorisk madplan" (Værdi 99kr).

Du er blevet tilmeldt!