PFAS og pesticider – i drikkevandet, i regnvandet… og i maden?

Forsiden Viden og Forskning PFAS og pesticider – i drikkevandet, i regnvandet… og i maden?

     4
PFAS og pesticider - i drikkevandet, i regnvandet og i maden

Det er nu konstateret, at Miljøstyrelsen i mere end 15 år har haft kendskab til fund af PFAS i regnvandet her i Danmark, men styrelsen har intet gjort for at undersøge dette nærmere eller forhindre yderligere spredning af disse farlige og kræftfremkaldende stoffer.

PFAS i både regnvand og drikkevand
Desuden er det konstateret, at grundvandet, og dermed også drikkevandet, er forurenet med PFAS mange steder her i landet, hvis ikke alle, for det er kun få boringer, der er tilstrækkeligt undersøgt for PFAS. Desuden er det konstateret, at mere end halvdelen af alle danske vandboringer er forurenet af pesticider. Undersøgelser og målinger har i mange år været utilstrækkelige, og hver gang man udvider antallet af toksiske stoffer, som man måler for, så finder man nye og potentielt sygdomsfremkaldende forurenere i vores drikkevand. Ingen politikere har gjort en indsats for at beskytte drikkevandet. Tværtimod er vi som danskere slet ikke blevet tilstrækkeligt informeret om de potentielle sundhedsrisici, vi udsættes for.

Det ser sort ud, og alene på Fanø er samtlige boringer forurenet og dermed har alt drikkevand været så forurenet, at beboerne ikke har kunnet drikke det på grund af sundhedsfaren ved det høje PFAS indhold. Alligevel udtaler Styrelsen for Patientsikkerhed, at borgerne på Fanø kan drikke vandet i en begrænset periode, dog uden at definere dette nærmere. Formodentlig vil man finde flere af sådanne områder i Danmark, hvor samtlige boringer er forurenet, hvis man altså tør teste tilstrækkeligt meget.

På Fanø har man nu taget konsekvensen og iværksat en effektiv rensning af drikkevandet, før det sendes ud til beboerne. Jeg har anvendt et lignende rensningssystem  herhjemme hos mig igennem mange år, bare i mindre målestok. Men burde man ikke omgående rense vandet alle steder her i landet, før det sendes ud, ligesom man burde forbyde PFAS omgående, også selvom det betyder, at Danmark skal gå enegang på dette område. Det kan vi godt, hvis vi vil, det har vi gjort i flere andre lignende sammenhænge, men det kræver politisk vilje.

Professor Philippe Grandjean
Ifølge professor Philippe Grandjean er vi alt for sent ude. Vores beslutningstagende og ansvarlige politikere har lukket øjnene og sovet i timen. Nu står vi midt i katastrofen. Ifølge Philippe Grandjean bør grænseværdien for PFAS være 0, og han udtaler til TV2;  “Vi har sløset med kontrollen af disse stoffer i både drikkevand og regnvand”.
Miljøminister Lea Wermelin har trods professor Granjeans anbefalinger valgt at fastsætte grænseværdien på disse stærkt sundhedsskadelige evighedskemikalier på bekvemme 2 nanogram pr. liter. Visse steder på Fanø er værdierne 4 eller derover.

PFAS
PFAS er 200.000 gange giftigere end pesticidrester, og de kaldes også for evighedskemikalier, fordi de ikke kan nedbrydes og er vanskelige at udskille. De er stærkt sundhedsskadelige og potentielt kræftfremkaldende. PFAS kan også øge kolesteroltallene, blodtrykket, nedsætte leveres funktionsevne og effekten af vacciner. Udsættes du som gravid for PFAS kan det også få indflydelse på barnets sundhedstilstand og fødselsvægt.

PFAS i pesticider – er det så også i maden?
MEN hold nu fast. Konventionelle afgrøder sprøjtes i dette land lystigt med pesticider, faktisk er anvendelsen, trods flere frivillige aftaler om at sænke forbruget, steget. Men pesticider indeholder også PFAS. Det betyder, at politikere og styrelser må have givet tilladelse til at tilsætte det ultra giftige PFAS til pesticider, der sprøjtes ud over en stor del af vores mad.

Er vi da blevet fuldstændig vanvittige? Vi ødelægger vores drikkevand, vores luft og nu også vores mad og afgrøder. Alt det, vi behøver for at holde os i live, er i skrivende stund potentielt forurenet med verdens farligste kemiske fluorstoffer, betegnet PFAS. Som et yderligere kuriosum har miljøministeren i løbet af de seneste fire år tilladt ikke mindre end en femdobling af forbruget af PFAS i Danmark.

Forekomsten af sygdomme som eksempelvis Parkinson er stigende i Danmark. Det er en degenererende sygdom i hjernen, og vi ved, at en af årsagerne kan være eksponering fra pesticider og andre skadelige kemikalier som eksempelvis PFAS. Kan der være en sammenhæng mellem stigningen i forekomsten af denne sygdom og det scenarie, vi står midt i med PFAS overalt? Kan det stigende antal mennesker, der får kræft skyldes, at vi i stigende grad udsættes for disse og mange andre kemiske stoffer? Jeg undrer mig over, at ingen tager ansvar, mange ikke engang for deres egen sundhed, men så kan vi jo lune os ved tanken om, at vi har så velfungerende et sundhedsvæsen.

Hvad afholder os fra at forbyde det stads? Indtil da, rens dit eget vand for din egen og dine kæres skyld.

Du kan se udsendelsen Ketty’s Kamp på DR HER

Referencer:
New Evidence Shows Pesticides Contain PFAS, and the Scale of Contamination Is Unknown
PFAS og organotinforbindelser i punktkilder og det akvatiske miljø

Læs mere om, hvordan jeg har renset mit vand Sådan renser du dit vand for PFAS og pesticider
Her kan du læse artiklen Forbyd fluorstoffer NU
Her kan du læse artiklen Forskere i PFAS opråb – forbyd PFAS NU
Her kan du læse artiklen Så rens da det vand

Var du tilfreds med denne artikel PFAS og pesticider – i drikkevandet, i regnvandet og i maden? Så må du rigtig gerne klikke “synes godt om” herunder. Husk også at tilmelde dig mit gratis nyhedsbrev og modtag nye spændende, sunde opskrifter hver måned.