PFAS i regnvandet – på trods af 15 års kendskab hos Miljøstyrelsen?

Forsiden Viden og Forskning PFAS i regnvandet – på trods af 15 års kendskab hos Miljøstyrelsen?

     4
PFAS og pesticider - i drikkevandet, i regnvandet og i maden

Det er nu konstateret, at Miljøstyrelsen i mere end 15 år har haft kendskab til fund af PFAS i regnvandet her i Danmark, men styrelsen har intet gjort for at undersøge dette nærmere eller forhindre yderligere spredning af disse farlige og kræftfremkaldende stoffer. Du kan læse rapporten fra 2007 HER

Hvorfor er der PFAS i regnvandet?

Det er endnu uvist, hvorfor der er PFAS i regnvandet, men en af årsagerne formodes at komme fra afbrænding af Goretex sko, tøj, smudsafvisende møbler, tæpper, bilinteriør samt fra en lang række dagligdags produkter. Evighedskemikalierne har nemlig efterhånden infiltreret alt fra dagligdagsprodukter som stegepander samt til vores helt livsnødvendige – drikkevand.

Konventionelle afgrøder sprøjtes i dette land desuden lystigt med pesticider, faktisk er anvendelsen, trods flere frivillige aftaler om at sænke forbruget, steget. Men desværre indeholder hovedparten af de pesticider, der anvendes i stor stil i Danmark, også PFAS.

Det betyder, at politikere og styrelser må have givet tilladelse til at tilsætte de ultra-giftige PFAS fluorstoffer til pesticider, der sprøjtes ud over en stor del af vores mad. Samtidig er PFAS fundet i økologiske æg via fiskemel, der indgår i det foder, som æggeavlerne anvender, og i stedet for GMO soja som proteinkilde. PFAS forureningen i økologiske æg stammer fra forureningen af verdenshavene, der igen har forurenet fiskenes lever. Det er hele fisken, der indgår i produktionen af fiskemel. De økologiske æggeavlere var ikke klar over dette, de har altså handlet i god tro.

Men er vi da blevet fuldstændig vanvittige? Vi ødelægger vores drikkevand, vores luft og nu også vores mad og afgrøder. Alt det, vi behøver for at holde os i live, er i skrivende stund potentielt forurenet med verdens farligste kemiske fluorstoffer, betegnet PFAS. Som et yderligere kuriosum har miljøministeren i løbet af de seneste fem år tilladt ikke mindre end en firedobling af forbruget af PFAS i Danmark. Der er PFAS fluorstoffer overalt.

Hvorfor er PFAS i regnvandet slemt?

PFAS er 200.000 gange giftigere end pesticidrester, og de kaldes også for evighedskemikalier, fordi de ikke kan nedbrydes og er vanskelige at udskille. De er stærkt sundhedsskadelige og potentielt kræftfremkaldende.

PFAS kan også øge kolesteroltallene, blodtrykket, nedsætte leveres funktionsevne og påvirke effekten af vacciner. Udsættes du som gravid for PFAS kan det også få indflydelse på barnets sundhedstilstand og fødselsvægt.

PFAS i både regnvand og drikkevand – ingen politisk indsats

Det er konstateret, at grundvandet, og dermed også drikkevandet, er forurenet med PFAS mange steder her i landet, muligvis alle, for det er ikke alle boringer, der er tilstrækkeligt undersøgt for PFAS. Desuden er det konstateret, at næsten alle danske vandboringer er forurenet af pesticider.

Undersøgelser og målinger har i mange år været utilstrækkelige, og hver gang man udvider antallet af toksiske stoffer, som man måler for, så finder man nye og potentielt sygdomsfremkaldende forurenere i vores drikkevand.

Ingen politikere har gjort en indsats for at beskytte drikkevandet. Tværtimod er vi som danskere slet ikke blevet tilstrækkeligt informeret om de potentielle sundhedsrisici, vi udsættes for.

Samtlige boringer på Fanø PFAS-forurenet

Det ser sort ud, og alene på Fanø er samtlige boringer forurenet og dermed har alt drikkevand været så forurenet, at beboerne ikke har kunnet drikke det på grund af sundhedsfaren ved det høje PFAS-indhold.

Alligevel udtaler Styrelsen for Patientsikkerhed, at borgerne på Fanø kan drikke vandet i en begrænset periode, dog uden at definere dette nærmere. Formodentlig vil man finde flere af sådanne områder i Danmark, hvor samtlige boringer er forurenet, hvis man altså tør teste tilstrækkeligt meget.

På Fanø har man nu taget konsekvensen og iværksat en effektiv rensning af drikkevandet, før det sendes ud til beboerne. Jeg har anvendt et lignende rensningssystem hjemme hos mig igennem mange år, bare i mindre målestok.

Men burde man ikke omgående rense vandet alle steder her i landet, før det sendes ud, ligesom man burde forbyde PFAS omgående, også selvom det betyder, at Danmark skal gå enegang på dette område? Det kan vi godt, hvis vi vil, det har vi gjort i flere andre lignende sammenhænge, men det kræver politisk vilje.

Professor Philippe Grandjean: Sæt grænseværdien til 0

Ifølge professor Philippe Grandjean er vi alt for sent ude. Vores beslutningstagende og ansvarlige politikere har lukket øjnene og sovet i timen. Nu står vi midt i katastrofen. Ifølge Philippe Grandjean bør grænseværdien for PFAS være 0, og han udtaler til TV2; “Vi har sløset med kontrollen af disse stoffer i både drikkevand og regnvand”.

Tidligere miljøminister, Lea Wermelin, valgte, trods professor Granjeans anbefalinger, at fastsætte grænseværdien på disse stærkt sundhedsskadelige evighedskemikalier på bekvemme og fiktive 2 nanogram pr. liter. Visse steder på Fanø er værdierne 4 eller derover.

Kræft er stigende i Danmark – kan det skyldes stoffer som PFAS?

Forekomsten af sygdomme som eksempelvis kræft er stigende i Danmark. Kan det skyldes, at vi i stigende grad udsættes for disse og mange andre kemiske stoffer? Jeg undrer mig over, at ingen tager ansvar, mange ikke engang for deres egen sundhed, men så kan vi jo lune os ved tanken om, at vi har så velfungerende et sundhedsvæsen…

Hvad afholder os fra at forbyde det stads? Indtil da, rens dit eget vand for din egen og dine kæres skyld.

Du kan se udsendelsen Ketty’s Kamp på DR HER

Referencer:
New Evidence Shows Pesticides Contain PFAS, and the Scale of Contamination Is Unknown
PFAS og organotinforbindelser i punktkilder og det akvatiske miljø 
PFAS exposure and risk of cancer  

Læs mere om, hvordan jeg har renset mit vand Sådan renser du dit vand for PFAS og pesticider
Her kan du læse artiklen Forbyd fluorstoffer NU
Her kan du læse artiklen Forskere i PFAS opråb – forbyd PFAS NU 
Læs mere om Fakta om PFAS og PFOS i drikkevandet
Her kan du læse artiklen Så rens da det vand

Var du tilfreds med denne artikel PFAS og pesticider – i drikkevandet, i regnvandet og i maden? Så må du rigtig gerne klikke “synes godt om” herunder. Husk også at tilmelde dig mit gratis nyhedsbrev og modtag nye spændende, sunde opskrifter hver måned.