Rigsrevisionen i voldsom kritik af myndighedernes PFAS håndtering

24 apr, 2023 | Viden og Forskning

Rigsrevisionen retter i en ny rapport en voldsom kritik mod Miljøministeriets og Forsvarsministeriets indsats for at begrænse brugen og udledningen af giftige og sundhedskadelige PFAS-stoffer.

Rigsrevisionen skriver i deres beretning, der udkommer idag, at ministeriernes indsats har været både “utilstrækkelig og langsommelig.” Berlingske Tidende skriver, at Rigsrevisionen betegner ministeriernes indsats i årene 2007-2021 som “meget utilfredsstillende”. Både miljø og menneskelig sundhed betegnes i rapporten som potentielt udsat for unødige sundheds risici. Rigsrevisionen er Folketingets uafhængige revisionsmyndighed. Rigsrevisionen er en af de instanser, der udøver den parlamentariske kontrol i Danmark.

Udfordringerne med de potentielt sundhedsskadelige PFAS-stoffer har været kendt og kortlagt i mere end 15 år, måske snarere 25 år, alligevel har ingen af de ansvarlige ministerier foretaget en nødvendig indgriben. Det, der udløste balladen og omfanget af skandalen var Korsørsagen, hvor medlemmer af kogræsserforeningen havde spist oksekød fra græssende køer på PFOS og PFAS forurenede marker i Korsør. Der blev målt særdeles høje niveauer af PFAS-fluorstoffer, ikke alene i jorden og drikkevandet, men også blandt de medlemmer, der havde spist kødet. Der er ikke taget initiativ til rensning af hverken jord eller vand, ligesom mange af de ramte ikke har oplevet at få fornøden hjælp i forhold til høje niveauer af PFAS i blodet og deraf øget risiko for udvikling af en række sygdomme.

Vi har IKKE bedt om PFAS

Det er ikke os som befolkning, der har bedt om at få sundhedsskadelig kemi i form af farlige fluorstoffer spredt i både vand, luft, jord samt i tusindvis af produkter. Men nu er de giftige og sygdomsfremmende PFAS-stoffer overalt, også i vores mad, vand, hjem, kosmetik og i vores kroppe. De ansvarlige har intet gjort for at begrænse udbredelsen, tværtimod har importen af evighedskemikalierne PFAS i Danmark været støt stigende, det viser Rigsrevisionens rapport. Hvem stilles mon til ansvar for denne enorme katastrofe, der kan betegnes som det største generationstyveri nogensinde.

Forslaget om begrænsning af 10.000 PFAS er bare ikke godt eller effektivt nok

Hvad stiller vi så op nu? Det eneste rigtige vill jo være at forbyde alle 12,500 PFAS fluorstoffer og så rense vandet, før det sendes ud.  Men nej, det er så ikke lige sket. I stedet går man via EU, det langsomste system i verden, og har foreslået en begrænsning i brugen af 10,000 ud af de cirka 12,500 mulige stærkt sundhedsskadelige fluorstoffer. Det betyder, at vi først om tre til fem år vil kunne opleve en begrænsning i brugen af PFAS, hvilket giver industrien rigelig tid til bare at erstatte et fluorstof med et andet blandt de stadig mange ikke-begrænsede PFAS stoffer. Så meget betyder folkesundheden altså for de ansvarlige politikere!

Forbyd PFAS og rens drikkevandet

Hvor er Miljøstyrelsens henne i denne sammenhæng? Det er jo dem, der kækt bare har stemplet godkend, godkend, godkend. Det må da ske under ansvar. Hvis jeg sad som ansvarlig regering for den omfattende PFAS forurening, som vi i dag oplever, hvor drikkevand, havvand, regnvand, fødevarer, tøj, sko, møbler, maling, kosmetik, fiskemelstegepander og meget mere er forurenet af de særdeles giftige fluorstoffer, der er kendt under betegnelsen PFAS, så ville jeg IKKE forsøge at udskyde eller nedtone problematikken, som vi ser de ansvarlige gøre nu. PFAS-fluorstofferne er mistænkt for at føre til en lang række forskellige sygdomme. Det er blandt andet leverskader, kræft og fertilitetsproblemer. Derfor skal der handles NU, og det haster, før vi allesammen bliver syge.
Så TAK til Rigsrevisionen dagens beretning og kritik, lad os håbe, at de ansvarlige bliver holdt ansvarlige for en gangs skyld og at vi i Danmark indfører et nationalt forbud mod PFAS – lige NU.

Nye kemikalier vækker bekymring

Samtidig er der fundet en række nye kemikalier i vores drikkevand, og det vækker mere bekymring. En grundig analyse af vandet fra tre udvalgte vandværker viste hundredevis af forskellige kemikalier i drikkevandet. Flere af dem kan være sundhedsskadelige. Man finder hver gang man søger ud over de ganske få stoffer, der indtil nu har været standard, problemet er voldsomt stort og kræver handling. Her kan du læse hele artiklen Fund af nye kemikalier i drikkevand vækker bekymring

Var du tilfreds med denne artikel Rigsrevisionen i voldsom kritik af myndighedernes PFAS håndtering? Så må du rigtig gerne klikke “synes godt om” herunder. Husk også at tilmelde dig mit gratis nyhedsbrev og modtag nye spændende, sunde opskrifter hver uge.

Anette

Sund mad er min hjertesag, og jeg er af den dybe overbevisning, at sund mad har afgørende betydning for både vores livskvalitet og velvære. I mere end 23 år har jeg derfor skrevet om mad og sundhed i bøger og her på MadforLivet.com. God fornøjelse!

Mere på Madforlivet

72 timers faste kan være gavnligt, viser ny forskning

72 timers faste kan være gavnligt, viser ny forskning

For cirka ti år siden skrev jeg en e-bog om faste. Det var i forbindelse med offentliggørelsen af et dengang nyt og ret interessant forskningsresultat, der viste, at mus, der blev udsat for 72 timers let faste (flydende mad), blandt andet begyndte at producere nye...

Nyt studie: Sådan øger kvinder deres muskelmasse effektivt

Nyt studie: Sådan øger kvinder deres muskelmasse effektivt

Kvinder oplever med alderen ofte et hurtigere fald i muskelmasse- og styrke end tilfældet er med mænd. Dette fald hos kvinder relateres blandt andet til dalende østrogenniveauer, og det kan også hyppigt føre til dalende kondition og nedsat livskvalitet. Heldigvis...

NAD+ – stoffet, der kan holde dig sund og vital

NAD+ – stoffet, der kan holde dig sund og vital

I dette indlæg skal vi kigge nærmere på stoffet NAD+ og dets funktion, herunder særligt hvordan det potentielt kan forhale aldringsprocessen, afhjælpe inflammation og høje kolesterolniveauer og forbygge aldersrelaterede sygdomme. Vi lever længere og længere, og vores...

Gratis e-bog! Tilmeld Madforlivet nyhedsbrev

Tilmeld dig mit nyhedsbrev, og modtag min e-bog "Antiinflammatorisk madplan" (Værdi 99kr).

Du er blevet tilmeldt!