Slut med danske særregler for kosttilskud, eller?

Forsiden Viden og Forskning Slut med danske saerregler for kosttilskud, eller? Folketingets Implementeringsraad har vedtaget at indfoere EU standarder for vitaminer og mineraler, men Foedevarestyrelsen har oejensynligt andre planer, saa politikernes vedtagne lov kommer slet ikke til at fungere i praksis...

     5
Slut med danske saerregler for kosttilskud, eller?

Slut med danske særregler for kosttilskud, eller? Vi har i Danmark igennem de seneste 11 år levet med særdeles restriktive særregler på området vitaminer og mineraler. Det har betydet, at de vitaminpræparater vi hidtil har kunnet købe herhjemme, efter min mening har været af for ringe kvalitet og dosis. Vi har ganske enkelt ikke haft samme muligheder og udvalg for at styrke vores sundhed, som øvrige EU borgere. Mange danskere, inklusive mig selv, har derfor med stor fordel købt deres kosttilskud på nettet fra andre EU lande, hvor både doser, kvaliteter og priser har været mere favorable.

Det har Folketingets Implementereringsråd besluttet sig for at ændre, primært tvunget af en EU dom, der faldt i efteråret 2017, som med stor tydelighed viste, at enkelte EU lande ikke må have begrænsninger i doser og former ifht de anbefalede EFSA (EU) kosttilskudsdoser, medmindre der er solid videnskabelig evidens herfor.

Implementeringsrådet har afsluttet deres arbejde med den nye kosttilskuds-bekendtgørelse, og målet med deres arbejde har så vidt jeg har kunnet læse mig frem til, været, at bringe Danmark i overensstemmelse med de øvrige EU lande, og dermed give danske forbrugere samme muligheder for at købe højkvalitets kosttilskud som andre EU borgere.

De danske særregler for området kosttilskud, vitaminer og mineraler er derfor ophørt per 1. Januar 2018. De nyheder var vi mange, der var særdeles glade for at modtage i efteråret, og der blev jublet. Endelig ville vi frit kunne købe vitaminer og mineraler af høj kvalitet, dosis og optagelighed og dermed hjælpe os selv til selvhjælp. Men, men, men…

Det ser nemlig desværre umiddelbart ud til, at den danske Fødevarestyrelse har iværksat endnu et kunstgreb, der atter engang vil begrænse os danskeres muligheder for at kunne købe vitaminer og mineraler i EFSA godkendte doser og former i danske forretninger.  Fødevarestyrelsen har nemlig selvstændigt udarbejdet en ny ”vejledning”, der for mig at se går stik imod Implementeringsrådets beslutning om EU overensstemmelse og fri bevægelighed af varer.

FVST’s vejledning baserer sig blandt andet på en fiktiv beregningsmetode, der modregner danskernes skønnede indtag af vitaminer og mineraler via maden. Dette skøn modregnes således i de EFSA godkendte vitamin- og mineraldoser, så de danske doser dermed nedsættes i forhold til de tilladte doser i EU. Det til trods for, at ingen reelt ved, nøjagtigt hvad den enkelte dansker indtager af mikronæringsstoffer gennem maden og til trods for, at EFSA jo allerede har gjort sig den ulejlighed at tage højde for dette i deres videnskabeligt velunderbyggede beregningsmodel.

Desuden indeholder FVST’s vejledning en række specifikke ændringer i forhold til EFSA værdierne. Det gælder for eksempelvis for dosis af B6 vitamin, der jf. FVST’s vejledning i Danmark skal ligge på max. 14 mg mod EFSAS anbefalede 25 mg. Dette hindrer salg af EFSA godkendte kosttilskud, der eksempelvis indeholder B6 vitamin i EFSA tilladte doser, i Danmark. For andre vitaminer og mineraler er doserne sat skævt ifht EFSA anbefalingerne. Det hindrer ikke salg af vitaminerne i Danmark, men medfører unødige omkostninger for importørerne og dermed også for forbrugerne.

Desuden har FVST’s vejledning slet ikke medtaget brugbare anbefalede niveauer for kategorien ”visse andre stoffer end vitaminer og mineraler”. Denne betegnelse dækker over blandt andet aminosyrer, stoffet MSM, curcumin samt og en lang række andre komplementære stoffer, der forhandles i andre EU lande. Ønsker danske firmaer således at forhandle præparater, der indeholder eksempelvis MSM, der er et svovlpræparat og helt afgørende for blandt andet glukosamins effekt på dannelsen af collagen og brusk, så skal de specifikt ansøge om lov, betale kr. 12.000, og vente 6 måneder på, at Fødevarestyrelsen behandler sagen. Som det er i dag, må MSM ikke sælges som kosttilskud i Danmark til trods for, at det er tilladt og sælges i stort set alle andre EU lande.

Følgende fremgår med stor tydelighed af EU’s direktiv ”At fastsætte individuelle grænser for doser og former, der ikke er beregnet ud fra grundige videnskabelige data, må anses som uforenelig med EU’s regler om fri bevægelighed for varer”.

Folketingets Implementereringsråd er givetvis af den formodning, at de har vedtaget EFSA anbefalede doser og former i Danmark og dermed sikret varernes fri bevægelighed og danskerne mulighed for at købe EFSA godkendte højkvalitets vitamin- og mineralpræparater. Med Fødevarestyrelsens kunstgreb er Folketingets Implementereringsråds beslutning for mig at se helt og aldeles afmonteret. Hvorfor Fødevarestyrelsen egenhændigt vælger en sådan fremgangsmåde får stå hen i det uvisse, men denne fremgangsmåde er på ingen måde sund, hverken for demokratiet eller for befolkningen.

Du kan læse mere om de livsvigtige vitaminer og mineraler HER

Kunne du lide denne artikel Slut med danske særregler for kosttilskud, eller?, så er du velkommen til at klikke “synes godt om” herunder. Husk også at tilmelde dig mit gratis månedlige nyhedsbrev med nyt om mad og sundhed.