Spørgsmål til miljøminister Heunicke

Forsiden Viden og Forskning Spørgsmål til miljøminister Heunicke

     2
Spoergsmaal til miljoeminister Heunicke

Kære miljøminister Magnus Heunicke,

Jeg har en række spørgsmål, der er dukket op i løbet af de seneste år i forbindelse med en del forskningsresultater og artikler, der dels påpeger sammenhænge mellem alvorlige sygdomme og påvirkninger fra PFAS og pesticider, samt artikler, der har afsløret, at vigtige studier om disse stoffers skadelige effekter bevidst er tilbageholdt i forbindelse med godkendelser i EU.

Jeg håber derfor, at du kan hjælpe mig med at kaste lys over følgende:

  1.  Hvad er baggrunden for, at Miljøstyrelsen fortsat godkender potentielt sygdomsfremkaldende pesticider og PFAS fremfor at handle efter et forsigtighedsprincip til gavn for borgernes sundhed?
  2. Bør tilbageholdelsen af vigtige, negative studier i forbindelse med godkendelsen pesticider/PFAS ikke afstedkomme en suspendering? Hvilke andre konsekvenser har dette fået for producenterne?
  3. Hvad er baggrunden for at godkende pesticider, der indeholder PFAS, som jo er nogle af verdens farligste kemikalier og som oven i købet ikke kan nedbrydes?
  4. Hvad er rationalet bag at sprøjte potentielt sygdomsfremkaldende stoffer ud over vores mad?
  5. Hvad er argumentet for at stemme imod en EU-udfasning af verdens mest anvendte og potentielt sundhedsskadelige stof glyphosat, der er aktivstoffet i Roundup?
  6. Og hvordan hænger det sammen med det faktum, at Roundup er forbudt at anvende som privatperson (ca. 10 % af anvendelsen), mens erhvervsbrug (ca. 90 %) stadig tillades?

Jeg imødeser dine svar