Sprøjtemidler som Roundup gør os syge

Forsiden Viden og Forskning Sprøjtemidler som Roundup gør os syge

     2

Danske forskere kommer nu frem med en klar advarsel: Vi kan blive syge af at spise genmodificeret soja, der er sprøjtet med Roundup.

Det mest anvendte og solgte sprøjtemiddel i verden: Roundup, indeholder stoffet glyphosat. Glyphosat er den aktive ingrediens i Roundup, og dette stof har vist sig at være ganske farligt for såvel dyr som mennesker. Det viser en undersøgelse af de indirekte påvirkninger fra genmodificerede afgrøder sprøjtet med glyphosat, udført af forskere ved Aarhus Universitet.

Initiativet til undersøgelsen er kommet fra Fødevarestyrelsen, der har modtaget indberetninger fra danske landmænd om, at de har observeret markante forbedringer i deres dyrs sundhed ved at skifte til ikke GMO foder. Rapporten påviser, at glyphosat kan påvirke såvel dyr som mennesker negativt, og særligt dyrenes flora i mave og tarm ændres. Det er aldrig tidligere undersøgt hos dyr, og seniorforsker Martin Tang Sørensen fra fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet udtaler : “Selvom det længe har været kendt, at glyphosat virker på bakterier på samme måde, som de virker på planter, er det aldrig blevet undersøgt, hvilke indirekte påvirkninger det kan have for de dyr, som spiser afgrøder med restindhold af stoffet.

I Danmark fodres langt hovedparten af konventionelle køer, grise og fisk med GMO beriget sojafoder, og der kan være rester af såvel glyphosat (Round-up) samt af GMO – genmodificeret soja – i såvel kød som mælkeprodukter. Fødevarerne skal IKKE mærkes her i Danmark med at de indeholder rester af GMO eller glyphosat til trods for at andre EU medlemslande har indført en mærkningsordning, så vi forbrugere har et reelt valg. Herhejmme er der kun et at gøre, hvis du ikke ønsker hverken genmodificerede organismer eller sprøjtemiddelrester indenbords; køb og spis økologisk!

Co-Op Danmark har taget konsekvensen af ovenstående oplysninger og har netop fjernet Roundup fra samtlige af deres forretninger. Det er virkelig dejligt at opleve, når også supermarkedskæderne tager ansvar. 

Du kan læse mere om GMO problematikken HER