Stop hetzen mod vitaminer

23 apr, 2018 | Viden og Forskning

Stop hetzen mod vitaminer, for det er både uværdigt og usympatisk at opleve disse jævnlige og unuancerede skræmmekampagner. Nu er det igen fremme i medierne, at indtag af vitaminpiller kan være farligt. Ja, det påstås ligefrem, at indtag af vitaminpiller kan ødelægge immunforsvaret. Et er, at journalister igen og igen refererer disse ensidige og udokumenterede anslag mod indtag af vitaminer og mineraler, der stammer fra de samme få kilder og ofte gentages med cirka et til to års mellemrum. Værre endnu er det, at der ikke undersøges og skabes modvægt til disse usikkerhedsskabende budskaber, der blandt andet er med til at forholde danskerne muligheder for effektivt at tage vare om egen sundhed. Hvorfor beder man ikke disse forskere dokumentere deres påstande og bevise, at en almindelig, konventionel dansk kost kan give alle danskere tilstrækkeligt med mikronæringsstoffer, sådan som det påstås?

Først og fremmest skal det slås fast, at vitaminer og mineraler er livsnødvendige. Uden vitaminer og mineraler kan vi ikke fungere og leve. Den information bringes bare desværre ikke, ligesom der heller ikke bringes information om, at vores nutidige fødevarer ikke indeholder tilstrækkelige mængder mikronæringsstoffer til at nære os. Det skyldes den måde vores fødevarer dyrkes og produceres på idag. Almindelige grøntsager indeholder op til 60% færre mikronæringsstoffer end for blot 80 år siden (1), og hovedparten af danskerne mangler da også vitaminer og mineraler, herunder det vigtige magnesium, det immunstyrkende selen for ikke at tale om jod og det livsvigtige D vitamin.

Og det bringer os videre til Fødevarestyrelsen og DTU, der gentagne gange har slået fast, at vi får de vitaminer og mineraler, som vi behøver, igennem vores mad. De underbygger dette med undersøgelser og målinger af fødevarer, der viser, at der ikke er sket et fald i indholdet af mikronæringsstoffer i de seneste 20 år. Men, der er sket et markant fald i afgrøders indhold af mikronæringsstoffer, dog over en periode på cirka 60-80 år (1). Dengang eksisterede begreber som økologiske og konventionelle afgrøder ganske enkelt ikke. Alle afgrøder kunne dengang betegnes som økologiske. De var særdeles rige på mikronæringsstoffer. Med det konventionelle landbrugs indtog, som vi kender det i dag, skete der en betydelig forringelse af næringsstofindholdet og en samtidig forøgelse af sprøjtemiddelrester og anden kemi i vores fødevarer.

Næringsstofindholdet i økologiske afgrøder er ikke overraskende langt højere end i konventionelle afgrøder.[2] Det duer således ikke at sammenligne allerede næringsstofudpinte afgrøder med andre næringsstofudpinte afgrøder og samtidig sætte dem op imod løst skønnede minimumsbehov for vitaminer og mineraler, helt udelade forskellene i vores individuelle behov, og på den baggrund konkludere, at danskerne får tilstrækkeligt med mikronæringsstoffer igennem maden og dermed ikke behøver at tage ekstra tilskud efter behov. Det er ganske enkelt ikke seriøs rådgivning. Det ville derimod være seriøst, at stille højere kvalitetskrav til de former for vitaminer og mineraler, der idag sælges på det danske marked.

Et andet kuriosum, der står i skærende kontrast til budskabet om, at vi får tilstrækkeligt med vitaminer og mineraler gennem en varieret kost, er den nye vejledning vedr. maksimale doser af vitaminer og mineraler, som Fødevarestyrelsen netop har udarbejdet. Vejledningen er udarbejdet i forbindelse med ophævelsen af de danske særregler på området. I realiteten skulle vi i Danmark blot have indført EU godkendte doser og former, de såkaldte EFSA værdier, det er det Folketingets implementeringsudvalg har vedtaget. Uvist af hvilken årsag har Fødevarestyrelsen fundet det nødvendigt at udarbejde en vejledning, hvori de maksimale doser for vitamin- og mineralindtag, som EU’s eksperter har brugt år på at fastsætte, i Danmark justeres i nedadgående retning. Et af parametrene, der er blevet anvendt i modregningen, er danskernes skønnede daglige indtag af vitaminer og mineraler gennem maden. Et er, at EUs’ eksperter allerede har modregnet for en gennemsnits europæers indtag via maden i deres EFSAn værdier, men ser man på de doser, som den danske vejledning er justeret med, så er der jo tale om små bitte doser, der på ingen måde er tilstrækkelige til at nære os, og doser, der på ingen måde tilnærmelsesvis ligger i nærheden af ADT, den såkaldt anbefalde daglige. tilførsel. Hvorfor beder man som journalist ikke den forsker, der går ud med dette bombastiske og skræmmende budskab om at forklare, hvordan det så lige hænger sammen?

Der forskes desværre ikke meget i vitaminer og mineraler, og meget af den forskning, der er foretaget, kan ikke betegnes som seriøs forskning. Langt de fleste studier, der er lavet med vitaminer som eksempelvis E vitamin er udført alene med anvendelse af syntetisk E vitamin dl-alpha-tokoferol og ofte kun ved tilførsel af det enkelte vitamin, som studiet omhandler. Enhver med blot et beskedent kendskab til vitaminer og mineralers effekt ved, at disse mikronæringsstoffer virker i samspil, at de har brug for hinanden for at kunne virke optimalt, og at formen har afgørende betydning for optageligheden.

Vi skal også huske på, at vi allesammen er forskellige, og vi har forskellige behov for mikronæringsstoffer igennem livet. Derfor skal vi lytte til os selv og efter behov tilbyde kroppen et lille udvalg af vitaminer og mineraler, et lille tag-selv bord, så kroppens celler kan tage, hvad den har brug for. Skulle der være lidt tilbage, så udskilles det oftest via urinen over en periode på 24 timer. Enkelte vitaminer har vi et lille depot af i kroppen, og de kan potentielt overdoseres, herunder D og E vitamin, men overdosering ses yderst sjældent. Ønsker du at tilbyde din krop et udvalg af mikronæringsstoffer hver dag, så ses den største og bedste effekt, hvis du vælger vitaminer eller mineraler i naturlige eller organiske former, da det svarer til de næringsstoffer, som kroppen kender fra maden, og optageligheden er dermed højere. Set i lyset heraf er det tankevækkende, at den fjerde hyppigste dødsårsag i USA skyldes indtag af medicinske præparater, og her i Danmark dør 3500 mennesker hvert år af medicinforgiftning. Ingen er døde af vitaminforgiftning. Det trækker mærkværdigvis ingen overskrifter.

Vi kan ikke leve uden de livsvigtige vitaminer og mineraler, men hvor er den seriøse information herom til befolkningen? Mine anbefalinger lyder derfor; stop hetzen mod vitaminer, informer seriøst og lovgiv klogt på området, så den enkelte bliver i stand til at hjælpe sig selv til selvhjælp. Vælger du at tage en daglig vitaminpille, så vær yderst kvalitetsbevidst, for det er ikke alle præparater, der sælges i Danmark, der er lige gode. Vælg naturlige, organiske eller økologiske produkter. Du kan læse mere herunder.

Kilder: [1] Mayer A, 1997, ”Historical changes in the mineral content of fruit and vegetables”; British food Journal, 99;6; pp 207-211 [2] M. Barański, et al. „Higher antioxidant and lower cadmium concentrations and lower incidence of pesticide residues in organically grown crops: a systematic literature review and meta-analyses.“; British Journal of Nutriti­on, Published Online June 26, 2014.

Du kan læse mere om vitaminer og mineraler HER
Du kan læse mere om calcium og kalktilskud HER
Du kan læse mere om magnesium HER
Du kan læse mere om E-vitaminer HER og HER
Du kan læse mere om A-vitamin HER
Du kan læse mere om D3 vitamin HER
Du kan læse om D2 kontra D3 vitamin HER
Du kan læse mere om C vitamin HER

Var du tilfreds med denne artikel? Så må du rigtig gerne klikke “synes godt om” herunder. Husk også at tilmelde dig mit gratis nyhedsbrev og modtag nye spændende, sunde opskrifter hver måned.

Anette

Sund mad er min hjertesag, og jeg er af den dybe overbevisning, at sund mad har afgørende betydning for både vores livskvalitet og velvære. I mere end 23 år har jeg derfor skrevet om mad og sundhed i bøger og her på MadforLivet.com. God fornøjelse!

Mere på Madforlivet

D vitamin regulerer også kolesterol og blodtryk

D vitamin regulerer også kolesterol og blodtryk

Vi ved, at tilstrækkeligt høje D3 vitaminniveauer er livsvigtige for os mennesker. Det hormonlignende vitamin er først og fremmest vigtigt for immunforsvaret, hormonbalancen og knoglestyrken, og D3 vitamin har i det hele taget rigtig mange beskyttende funktioner i...

72 timers faste kan være gavnligt, viser ny forskning

72 timers faste kan være gavnligt, viser ny forskning

For cirka ti år siden skrev jeg en e-bog om faste. Det var i forbindelse med offentliggørelsen af et dengang nyt og ret interessant forskningsresultat, der viste, at mus, der blev udsat for 72 timers let faste (flydende mad), blandt andet begyndte at producere nye...

Nyt studie: Sådan øger kvinder deres muskelmasse effektivt

Nyt studie: Sådan øger kvinder deres muskelmasse effektivt

Kvinder oplever med alderen ofte et hurtigere fald i muskelmasse- og styrke end tilfældet er med mænd. Dette fald hos kvinder relateres blandt andet til dalende østrogenniveauer, og det kan også hyppigt føre til dalende kondition og nedsat livskvalitet. Heldigvis...

Gratis e-bog! Tilmeld Madforlivet nyhedsbrev

Tilmeld dig mit nyhedsbrev, og modtag min e-bog "Antiinflammatorisk madplan" (Værdi 99kr).

Du er blevet tilmeldt!