Uambitiøst udspil løser ikke udfordringerne med drikkevandet

Forsiden Viden og Forskning Uambitiøst udspil løser ikke udfordringerne med drikkevandet

     3
Uambitioest udspil loeser ikke udfordringerne med drikkevandet

Et nyligt valgudspil fra en række politikere lanceres under parolen ”Vi vil redde det danske drikkevand”. Det ligger mig på sinde at få slået fast, at forslaget desværre er uambitiøst og ikke løser de drikkevandsproblemer, vi som danskere står i.

Der foreslås et forbud mod sprøjtning på arealer, hvor der findes vandboringer. Initiativet skal øjensynligt sættes i værk frem mod 2030. Men, selvom dette forslag kan forekomme positivt, så redder det absolut IKKE det danske drikkevand. Jeg er bange for, at det er varm, grænsende til populistisk luft. Vores drikkevand ER allerede forurenet af store mængder pesticidrester og PFAS fluorstoffer, og store mængder pesticider og fluorstoffer er i skrivende stund på vej ned gennem jordlagene. Vi har igennem de seneste mange år lukket mere end 100 vandboringer årligt i Danmark, alene på grund af forurening.

Vi må erkende, at vi har ødelagt vores grundvand og drikkevand via vores skødesløse og overdrevne brug af sprøjtemidler og pesticider, og ikke mindst via vores voldsomt øgede forbrug af de toksiske og potentielt sygdomsfremkaldende PFAS fluorstoffer. Derfor kan forslaget selvfølgelig være udtryk for uvidenhed blandt de politiske forslagsstillere. Det kan på den anden side også anskues som et mere udspekuleret ”hold-kæft-bolsje”.

Uanset, så er det et decideret fejlskud. Vores drikkevand ER særdeles forurenet af potentielt sygdomsfremkaldende kemi, men sendes alligevel hver dag ud til intetanende danskere. Forureningen vil kun blive værre, og det skyldes, at bunker af pesticidrester, PFAS og andre stoffer allerede er på vej ned gennem jordlagene. Det vil sige, at problemerne med forurenet drikkevand vil øges og blive værre i de kommende tyve-tredive år. Forslaget løser således ikke det problem, vi står i lige nu, men kan muligvis hjælpe os om 20-30 år, men er det godt nok?

Miljøministeren og Miljøstyrelsen har i årevis, og i direkte strid med lovgivningen, ladet en række vandværker få dispensation til at overskride grænseværdierne for pesticider. Disse ulovlige dispensationer er blevet givet år efter år UDEN at vi som borgere er blevet orienteret om disse forhold med stor betydning for sundheden. Derudover har Miljøministeren og Miljøstyrelsen tilladt en øgning i forbruget af de stærkt sundhedskadelige PFAS fluorstoffer. Vi har kendt til deres foster-, og hormonforstyrrende virkning i menneskekroppen i mange, mange år. Vi har også vidst, at stofferne kan øge risikoen for nedsat immunforsvar og kræft. Alligevel har de ansvarlige politikere tilladt en firedobling af forbruget gennem de seneste fem år. Nu er PFAS overalt, også i vores drikkevand.

Er det ikke på tide, at danskernes sundhed kommer i fokus? Derfor må vi tage livtag med den overbevisning, der hedder, at vi har verdens reneste drikkevand. Den holder nemlig ikke. Det danske grundvand er ødelagt, og det må politikerne erkende og tage ansvar for. Der må udvises ansvarlighed og rettidig omhu, det betyder et omgående forbud mod PFAS og en rensning af drikkevandet, før det sendes ud til alle os danskere, så vi ikke risikerer at blive syge af at drikke det. Det er enkelt og effektivt at rense grundvandet, før det sendes ud til alle os danskere, det gør de allerede på Fanø, men det koster selvfølgelig. Den regning må vi tage på os som samfund, for faktisk er der ikke noget, der er ret meget vigtigere, men emnet og alle os danskere fortjener, at de ansvarlige tilegner sig den nødvendige viden og udviser omhyggelighed og målrettet, omsorgsfuld handling. Ingen af disse parametre er opfyldt i dette forslag.

Referencer:
PFAS exposure and risk of cancer  
New Evidence Shows Pesticides Contain PFAS, and the Scale of Contamination Is Unknown
PFAS og organotinforbindelser i punktkilder og det akvatiske miljø

Her kan du læse artiklen Forbyd fluorstoffer NU!
Her kan du læse artiklenPesticidrester og PFAS fundet i hovedparten af vandboringer 
Her kan du læse mere om, Nu kan du rense dit drikkevand selv for pesticidrester og PFAS

Var du tilfreds med denne artikel Uambitiøst udspil løser ikke udfordringerne med drikkevandet? Så må du rigtig gerne klikke “synes godt om” herunder. Husk også at tilmelde dig mit gratis nyhedsbrev og modtag nye spændende, sunde opskrifter hver måned.