Vitaminer og Mineraler – Gode råd om Vitaminer og Mineraler

Forsiden Viden og Forskning Vitaminer og Mineraler – Gode råd om Vitaminer og Mineraler

     2
antioxidanter vigtigt at vide om antioxidanter

Vitamindebatten har de seneste uger raset i Danmark. En velkendt modstander af naturlige kosttilskud har igen bragt ved til debatbålet, med en efter min mening yderst useriøs påstand om, at det kan være farligt at indtage særligt E-vitamin og betacaroten. Det har bevirket, at mange er kommet i tvivl, om de kosttilskud, de hver dag tager, nu også er sikre og nødvendige. Det kan være vanskeligt at gennemskue, hvad der er fup, og hvad der er fakta i alt dette. Derfor får du her et par af mine svar på de spørgsmål, jeg er blevet stillet i forbindelse med denne debat.

Er der forskel på kvaliteten af vitaminer og mineraler?

Ja. Ønsker du at supplere med en daglig vitamin og mineral pille, så vælg en af høj kvalitet. Høj kvalitet er i min terminologi lig med høj optagelighed i organismen. Derfor anbefaler jeg primært multivitamin/mineral piller, der indeholder organiske eller organisk bundne mineraler og naturidentiske vitaminer.

Hvorfor er vitaminer og mineraler vigtige?

Vitaminer, mineraler og sporstoffer udgør en mikroskopisk del af vor kropsvægt. Deres minimale fylde er måske den primære årsag til, at de ikke er blevet taget alvorligt som væsentlige medspillere i bevarelsen af en god og sund indre biokemi. Men vitaminer og mineraler er susende vigtige for stort set alle kropslige processer. De er afgørende for, at der kan dannes enzymer. Enzymer kan også betegnes som livets tændrør, fordi det er enzymerne der foranlediger en lang række funktioner i organismen. De indgår blandt andet i bevarelsen af en harmonisk hormonbalance, et velfungerende nervesystem og en effektiv energiproduktion. Og så hjælper en lang række mikronæringsstoffer med til at styrke vores immunforsvar.

Er D-vitamin godt eller skidt?

Enkelte vitaminer og mineraler er fra tid til anden i fokus. Det har vi de seneste år oplevet med D vitamin, hvis helt afgørende rolle først for nylig er blevet effektivt formidlet til os danskere. Det har betydet, at de fleste nu opfordres til at tage D-vitamin tilskud hver dag vinteren igennem, hvor vi ikke får meget sol. Men også når det gælder indtag af D-vitamin er kvaliteten og formen afgørende. Tidligere indeholdt mange vitaminpræparater D-vitamin i form af D2 vitamin, men fokus på vitaminet har foranlediget, at produkterne nu er betydeligt forbedrede og indeholder D3 formen. D3 vitamin er den eneste form for D- vitamin du skal indtage. Indtag af D2 kan faktisk føre til mangel på det yderst vigtige D3.

Er der oversete, afgørende faktorer i den aktuelle debat?

Afgjort, og man kan håbe på, at den aktuelle fokus på E-vitaminer og betacarotener, som er forstadiet til A vitamin, kan afføde samme interesse og kvalitetsmæssige forbedringer med nødvendig hensyntagen til former og optagelighed, som tilfældet har været med D-vitamin. Det er nødvendigt, for der hersker nemlig efter min mening ingen tvivl om, at mange mennesker har stor helbredsmæssig gavn af indtag af såvel D-vitamin som E – og A-vitamin, men altid i naturidentisk og højoptagelig form og altid sammen med en vifte af øvrige vitale og understøttende vitaminer og mineraler. For disse mikronæringsstoffer fungerer ikke alene, de skal altid tages i samspil, og det er her tråden knækker i den herskende debat. Spørgsmålet er ikke, om vi skal tage tilskud af vitaminer og mineraler, for det er efter min mening nødvendigt for de fleste. Det handler derimod om kvaliteter, former, samspil og optagelighed af de tilskud, vi skal supplere med. Faktorer som hverken forskere, Sundhedsstyrelse, Fødevarestyrelse eller Kræftens Bekæmpelse har tilstrækkelig fokus på.

Hvad er din mening om den aktuelle debat?

Når vi ser nærmere på den aktuelle debat, der primært omhandler indtag af E-vitamin og betacaroten, så er der en lang række afgørende misforståelser. Eksempelvis er der i de fleste studier anvendt syntetisk E-vitamin og betacaroten. Tilskuddene er givet alene, altså uden tilførsel af de fornødne og nødvendige supplerende mikronutrienter og olier. Der er heller ikke taget højde for medicinske tilstande, der kan blokere for optagelsen af disse vigtige næringssoffer. På denne måde, kan man efter min bedste overbevisning ikke opnå noget som helst brugbart resultat.

Får vi ikke vitaminer og mineraler nok gennem maden?

Nej, den mad, som de fleste danskere spiser, giver IKKE tilstrækkeligt med nødvendige mikronæringsstoffer. Det er mindre end 20 procent af os danskere, der spiser tilstrækkeligt mange grøntsager hver dag. Desuden er kvaliteten af vores fødevarer væsentligt forringet og indeholder færre mikronæringsstoffer end for bare 60 år siden. Det skyldes intensiv dyrkning af jorden og endnu værre, dyrkning – helt uden anvendelse af jord. Amerikanske forskere har påvist, at indholdet af eksempelvis selen og magnesium er nærmest halveret i en lang række fødevarer. Økologiske fødevarer indeholder flere mikronæringsstoffer end konventionelt dyrkede, men kun cirka 10 procent af den danske befolkning vælger at købe økologiske fødevarer.

Yderligere kommentar til den aktuelle debat

Det review af forskningsresultater, der ligger til grund for den verserende debat om indtag af E-vitamin og betacaroten, er efter min bedste vurdering ikke udarbejdet med den rettidige omhu, som man måtte kunne forvente. Det virker derfor helt uforståeligt, at disse udsagn har kunnet få så megen spalteplads i danske aviser, for resultaterne er baseret på et yderst spinkelt grundlag. Hvor er de kildekritiske journalister mon henne?
De såkaldte resultater er bl.a. baseret på et 5 år gammelt og dårligt udført review af 68 udvalgte forskningsresultater omkring indtag af antioxidanter. Resultatet af dette review var, at indtag af antioxidanter IKKE havde nogen effekt på dødeligheden, hverken positiv eller negativ. Nu er det gamle og kritiserede review blevet støvet af. De danske forskere bag reviewet har tilvalgt yderligere 10 studier ud af de i alt 15.545 på området, så der nu indgår 78 i undersøgelsen. Det ændrer ikke ved resultatet, heller ikke en gennemgang af disse 78 undersøgelser viser nogen signifikant overdødelighed. Og så er det, at det bliver lige lovligt kreativt. For med et snuptag har man nu valgt at fjerne 22 af de 78 studier. De 22 studier, der er fravalgt, er netop de studier, der viser de mest positive resultater ved indtag af antioxidanter. Denne manøvre gør det således muligt at fremlægge et lige netop statistisk sikkert resultat, nemlig en øget dødelighed ved indtag af særligt E-vitamin og betacaroten på 5%. Havde man fravalgt det ene studie, der viste øget dødelighed ved indtag af betacaroten – hvis man altså var ryger eller asbet-udsat – sammen med et par af de mere neutrale studier, så ville resultatet have været, at indtag af disse kosttilskud – omend syntetiske – ville kunne have nedsat dødeligheden ved indtag. Altså lige præcis det modsatte af det foreliggende.

Andre relevante blog-indlæg:
Virker vitaminpiller? Gode råd om vitaminpiller!
Antioxidanter – Vigtigt at vide om Antioxidanter
Stop hetzen mod vitaminer
Food State Vitaminer
Flydende Vitaminer