Ensomhed kan gøre syg

Forsiden Viden og Forskning Ensomhed kan gøre syg

     6
Ensomhed kan gøoee syg

De mange ældre, der lever i ufrivillig isolation her under pandemien, er udsat for øget risiko for udvikling af sygdom, viser undersøgelser. De får hverken den sociale stimulation, de daglige motion eller den gode mad, som har så stor betydning for vores velvære. Der er, som det er nu, kun os pårørende til at gøre en indsats for vores ældre. Vores indsats, lille som stor, kan til gengæld være afgørende.

Social isolation og ensomhed, som mange oplever under Coronakrisen, kan potentielt være forbundet med øget risiko for udvikling af sygdomme som type 2-diabetes, hjertekarsygdomme, stress samt depression og angst. Det viser en række helt nye undersøgelser.

Særligt ældre, der muligvis også lider af kronisk sygdom eller nedsat mobilitet, er udsatte. Sammenlignet med andre aldersgrupper kan isolation og ensomhed være mere skadeligt for ældre end for yngre. Den fortsatte anbefaling af fysisk distancering og isolation under Covid-19 pandemien kan således på sigt medføre andre særdeles alvorlige sundhedsudfordringer.

Det viser sig også, at de ældre, der er udsat for isolation, får rørt sig mindre, får ikke spist god og nærende mad, og graden af personlig pleje og selvrespekt daler. Det er med andre ord ikke sundt at være isoleret og alene.

Mange ældre er i dag udfordrede af ufrivillig ensomhed og isolation. Mange får ikke den fornødne hjælp, for der er ikke ressourcer. Hjemmepleje eller ældrepleje er ikke, hvad det har været, og der er sjældent tid til en snak, lidt hygge eller gåtur.

Vi kan hver især – der hvor det er muligt – hjælpe vores ældre og ensomme familiemedlemmer med sund mad, en god snak og hvis muligt en gåtur i ny og næ. Vi kan lave en god og nærende suppe, en sammenkogt ret eller et godt, friskbagt brød. Vi kan ringe eller komme forbi, hvis det lader sig gøre. Sådanne små tiltag hjælper og forbedrer både de ældres generelle sundhed og deres livskvalitet. I særlig grad det at få tilbudt god og veltillavet mad har betydning, det viser en undersøgelse fra 2018. God mad øger både vores fysiske, sociale og følelsesmæssige velbefindende.

Derfor kan det undre, at der ikke er gjort en særlig indsats for de ældre her under pandemien. Maden, som mange ældre får serveret eller leveret, lader meget tilbage at ønske, både hvad angår lækkerhed, smag og næringsværdi. Jeg har set og smagt det, de får leveret, og lad mig sige det meget pænt; der er plads til forbedringer. Der er desværre ikke gjort en ekstra indsats her under pandemien for at styrke de ældre gennem god mad, selvom det er dokumenteret, at det har stor effekt. Om ikke andet, så kunne netop det aspekt da, i den situation vi står i nu, forbedres på landets plejehjem og i leveringerne til de ældre.

En anden undersøgelse viser, at fysisk aktivitet og daglig bevægelse reducerer risikoen for udvikling af depression og kronisk sygdom hos ældre. Det betyder ikke så meget, hvilken form for aktivitet den ældre udøver, blot de får sig rørt. Derfor kan det være oplagt at vælge en form for aktivitet, som den ældre synes om. Også her må vi som pårørende træde til, hvis det overhovedet er muligt.

Strategien med isolation af vores ældre under Covid-19 kan vise sig på sigt at have voldsomt store omkostninger. Isolation kan have negative konsekvenser for os alle sammen, men ser alligevel ud til at være værst for vores ældre. Flere ældre, som jeg har talt med, er det en stor, næsten ubærlig sorg, ikke at få set deres børn eller givet deres børnebørn et knus. Som det er nu, må vi derfor som pårørende gøre alt, hvad der står i vores magt for at gøre livet bedre og mere meningsfyldt for vores ældre familiemedlemmer, for ingen andre gør det. Ensomhed kan gøre syg.

Referencer:
Hossain MM, Sultana A, Purohit N.; “Mental health outcomes of quarantine and isolation for infection prevention: a systematic umbrella review of the global evidence”; Epidemiol Health. 2020;42:e2020038. doi:10.4178/epih.e2020038
Wu B.; “Social isolation and loneliness among older adults in the context of COVID-19: a global challenge”; Glob Health Res Policy. 2020;5:27. doi:10.1186/s41256-020-00154-3Christiansen J, Lund R, Qualter P, Andersen CM, Pedersen SS, Lasgaard M.; “Loneliness, social isolation, and chronic disease outcomes”; Ann Behav Med. Published online August 31, 2020. doi:10.1093/abm/kaaa044
Yanguas J, Pinazo-Henandis S, Tarazona-Santabalbina FJ.; “The complexity of loneliness”; Acta Biomed. 2018;89(2):302-314. doi:10.23750/abm.v89i2.7404
Gerst-Emerson K, Jayawardhana J.; “Loneliness as a public health issue: the impact of loneliness on health care utilization among older adults”; Am J Public Health. 2015;105(5):1013-1019. doi:10.2105/AJPH.2014.302427
Leigh-Hunt N, Bagguley D, Bash K, et al.; ”An overview of systematic reviews on the public health consequences of social isolation and loneliness”; Public Health. 2017;152:157-171. doi:10.1016/j.puhe.2017.07.035
Xia N, Li H.; “Loneliness, social isolation, and cardiovascular health. Antioxid Redox Signal”; 2018;28(9):837-851. doi:10.1089/ars.2017.7312
Smith ML, Steinman LE, Casey EA; “Combatting social isolation among older adults in a time of physical distancing: the COVID-19 social connectivity paradox”; Front Public Health. 2020;8:403. doi:10.3389/fpubh.2020.00403
Gariépy G, Honkaniemi H, Quesnel-Vallée A.; “Social support and protection from depression: systematic review of current findings in Western countries”; Br J Psychiatry. 2016;209(4):284-293. doi:10.1192/bjp.bp.115.169094
Govindaraju T, Sahle BW, McCaffrey TA, McNeil JJ, Owen AJ.; “Dietary patterns and quality of life in older adults: a systematic review”; Nutrients. 2018;10(8):971. doi:10.3390/nu10080971
Gopinath B, Kifley A, Flood VM, Mitchell P.; “Physical activity as a determinant of successful aging over ten years”; Sci Rep. 2018;8(1):10522. doi:10.1038/s41598-018-28526-3
Miller KJ, Gonçalves-Bradley DC, Areerob P, Hennessy D, Mesagno C, Grace F.; “Comparative effectiveness of three exercise types to treat clinical depression in older adults: a systematic review and network meta-analysis of randomised controlled trials”; Ageing Res Rev. 2020;58:100999. doi:10.1016/j.arr.2019.100999

Var du tilfreds med denne artikel Ensomhed kan gøre syg? Klik meget gerne “Synes godt om” nedenfor. Husk også at tilmelde dig mit månedlige nyhedsbrev med masser af opskrifter og inspiration til en sund livsstil. Det er helt gratis.