Nitrat i drikkevandet kan gi’ kræft, viser ny forskning

Forsiden Viden og Forskning Nitrat i drikkevandet kan gi’ kraeft, viser ny forskning. Nitrat eller kvaelstof, der anvendes i landbruget som goedning, ender i stor stil i grundvandet. Selv små maengder kan oege risikoen for tyktarmskraeft

     4
Nitrat i drikkevandet kan gi' kraeft, viser ny forskning

Nitrat i drikkevandet kan gi’ kræft, viser ny forskning. Nitrat eller kvælstof, der anvendes i landbruget som gødning, ender i stor stil i grundvandet. Over halvdelen af landbrugets forbrug af nitrat ender i miljøet og i grundvandet. Selv beskedne niveauer af nitrat eller kvælstof i grundvandet kan gi’ kræft, viser helt ny forskning.

EU’s grænse for nitrat i drikkevand ligger på 50 milligram pr. liter. Er niveauerne højere end 100 milligram per liter, har det hidtil været betegnet som sundhedsskadeligt. Helt ny forskning rokker ved disse grænseværdier, for undersøgelsen viser, at niveauer helt ned til 3,87 mg per liter eller lavere øger risikoen for tarmkræft.

Forskningen er dansk og et såkaldt kohort studie, hvor forskerne har sammenholdt sundhedsregisterdata med langsigtede drikkevandskvalitetsdata og dermed undersøgt potentielle sammenhænge imellem udsættelse for langvarig eksponering af nitrat via drikkevandet og så risikoen for udvikling af tyktarmskræft. Forskerne konkluderer, at selv små mængder nitrat fra drikkevandet kan øge risikoen for tyktarmscancer. Det anføres: ”Vores resultater tilføjer til de eksisterende beviser, der tyder på øget colorectal cancer risiko ved nitratkoncentrationer af drikkevand under den nuværende drikkevandsstandard. En diskussion om tilstrækkeligheden af drikkevandstandarden med hensyn til kroniske virkninger er berettiget.”

Det sætter fornyet fokus på kvaliteten af det danske postevand. Den danske drikkevandskvalitet er i den grad under pres, jeg vil næsten sige, at udsagnet om, at vi har har verdens reneste drikkevand må betegnes som helt og aldeles stendødt. Det er set i lyset heraf komplet uforståeligt, at der ikke sættes ind med alle kræfter fra Miljøministeriets  side for at få rettet op på kvaliteten af det vand, som vi alle sammen er så afhængige af hver dag.

Udfordringerne står i kø. Den voldsomt øgede forekomst af pesticider i drikkevandet, problematikken med rester af svampemidler, der fører til resistens, og ikke mindst udfordringerne med alle de pesticider og nedbrydningsprodukter, som vi ikke måler rutinemæssigt for, og som på irriterende vis, viser tårnhøje forekomster, hver gang der ekstraordinært måles.

Vi danskere kan gå ind på nettet og checke vores drikkevandskvalitet, men hvad nytter det, hvis normalniveauerne er fiktivt fastsatte og som i tilfældet med nitrat først udløser alarm ved niveauer over 100 mg per liter!!! Hvad nytter det, når der findes tusindvis af pesticidrester og nedbrydningsprodukter, som der ikke rutinemæssigt måles for, for slet ikke at nævne, at der i grænseværdierne ikke er taget højde for den såkaldte cocktaileffekt. Cocktaileffekten er et udtryk for den effekt, der kan ses, når flere forskellige kemiske stoffer er tilstede samtidig. Det kan potentielt øge den sundhedsskadelige virkning af et enkelt stof med op til hundrede gange.

Der er igennem de seneste ti år lukket 100 boringer årligt i Danmark. Mange vandværker har i mange år set sig nødsaget til at fortynde sig ud af pesticidproblemerne, og som sagt så måles der kun rutinemæssigt for en brøkdel af de mulige forureningskilder. Landbrugets brug af svampemidler og vores allesammens deraf følgende eksponering via grundvandet har ført til stigende resistensproblemer, de nylige fund af svimlende høje niveauer af stoffet chloridazon, der mistænkes for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende, og nu ny forskning, der viser, at selv ganske små koncentrationer af nitrat kan øge risikoen for tyktarmskræft.

Vi er afhængige af rent drikkevand, og vi er afhængige af at, at de ansvarlige myndigheder er troværdige, for det er vores og vores efterkommeres sundhed, der afhænger af at vi kan stole på dem, der har ansvaret for grundvand og drikkevand i Danmark. Grundvandet tilhører os allesammen, men desværre har vi ikke formået at passe godt nok på det, og måske har vi været naive. Som det er nu, så indtager vi danskere dagligt et par liter vand hver dag, som vi tror er sundt, men som måske kan vise sig at være lige det modsatte. Vi må derfor forlange, at der sættes fokus på vi danskeres sundhed. Vi må insistere på, at vores ansvarlige minister arbejder målrettet med henblik på optimering af vores helbred og sundhed. Lad os håbe, at de ansvarlige viser ansvar og tager affære. Indtil da, kan du gøre ligesom jeg har gjort i adskillige år, rens dit vand.

OBS! NITRAT tilsættes også mange fødevarer, pålæg, pølser og røgede produkter. Det omdannes i tarmen til NITRIT eller nitrosaminer, der er kræftfremkaldende. Det kan efter min mening betale sig at begrænse indtaget. Dansk økologisk producerede pølser og pålægsprodukter, er ikke tilsat nitrat, selvom det er tilladt i udenlandsk økologisk producerede pølser etc.

Du kan læse hele studiet HER
Du kan mere om forurenet dansk postevand HER

Var du tilfreds med denne artikel Nitrat i drikkevandet kan gi’ kræft, viser ny forskning? Så må du rigtig gerne klikke “synes godt om” herunder. Husk også at tilmelde dig mit gratis nyhedsbrev og modtag nye spændende, sunde opskrifter hver måned.