Lars Muhl: Man kan ikke spise penge!

Forsiden Inspiration og Oplevelser Lars Muhl: Man kan ikke spise penge!

     1

Gæsteindlæg af Lars Muhls (www.larsmuhl.com/dk/)

I skrivende stund – samtidig med at danske svineproducenter, godt støttet af såkaldte eksperter fra Fødevarestyrelsen, Sundhedsstyrelsen samt diverse politikere, hårdnakket nægter at tage MRSA-problemet alvorligt – er mindst ti nyfødte konstateret smittede i Nordjylland, mens tre soldater netop er blevet hjemsendt, alle smittede med MRSA. I Limfjorden er samtlige muslinger inficeret efter udledning af gylle. Og nu er der også fundet MRSA i kød. I København er en af vores bekendte, der i et halvt år har kæmpet med et åbent sår, der ikke ville hele, også blevet konstateret smittet med MRSA. På bare et år er der sket en tredobling af smittede. Men hvad med alle dem, som ikke er registrerede? I Norge kan man godt håndtere og løse problemet. Hvorfor vil man ikke i Danmark? Her kan man kun råbe “skræmme-kampagne” og “stigmatisering” i en sådan grad, at det bliver virkeligt skræmmende. Hvad med befolkningens ve og vel? Når overlæge Henrik Westh fra Videncenter for MRS siger, at problemet er mere end alvorligt og ude af kontrol, så bør man vel lytte til ham.

MRSA er jo ikke nogen nyhed, problemet har været kendt i årevis, hvor bl.a. professor i mikrobiologi ved Syddansk Universitet, Hans Jørn Kolmos og andre, forgæves har forsøgt at råbe myndigheder og landbrug op. Nu ser vi konsekvenserne. Landbruget siger at MRSA er kommet for at blive, og at vi skal lære at leve med den. Men hvordan lever man med noget, man i sidste ende kan dø af? Hvor langt skal vi ud? Først når den sidste gris er død, den sidste mark forurenet, den sidste vandboring lukket, og den sidste borger smittet, vil vi indse, at man ikke kan spise penge.

Du kan læse mere om MRSA bakterien HER