Pesticider i drikkevandet

Forsiden Viden og Forskning Pesticider i drikkevandet. Vi tror det ikke, for vi danskere er naermest blevet hjernevaskede i overbevisningen om, at vi har ”verdens bedste drikkevand”

     3
pesticider i drikkevandet

Pesticider i drikkevandet. Vi har svært ved at tro det, for vi danskere er nærmest blevet hjernevaskede i overbevisningen om, at vi har ”verdens bedste drikkevand”. Alarmklokkerne har dog bimlet i mange år omkring stærkt forhøjede pesticidrester, nitrat, aggressivt kuldioxid for ikke at tale om nedbrydningsprodukter og mange andre kemiske forbindelser, der mere end nogensinde udfordrer drikkevandskvaliteten i Danmark. Vandværkerne har friskt løst disse opgaver ved at fortynde vandet fra en forurenet boring med vand fra en ikke-forurenet boring, tilsætte lud og masser og masser af kalk, så vandet kunne overholde de lovpligtige Ph krav, men man har glemt at fortælle danskerne om dette, ligesom der heller ikke oplyses om det faktum, at drikkevandet idag kun testes for en brøkdel af de pesticider, nedbrydningsprodukter og andre toksiske stoffer, der potentielt kan forekomme.

Det har vist sig stort set hver eneste gang, man har testet for andre stoffer end de imellem de 22-33 gængse, at der er blevet fundet alarmerende rester af stærkt toksiske giftstoffer. I december 2016 blev der eksempelvis fundet rester af svampegiften Tebuconazol i det danske grundvand. Tebuconazol er særdeles sundhedsskadeligt, fosterskadeligt og virker hormonforstyrrende. Der blev fundet alarmerende høje koncentrationer af stoffet i grundvandet.

Her i 2018 er der fundet rester af nedbrydningsstoffer fra ukrudtsmidlet Chloridazon i en række vandværkers drikkevand. Niveauerne af chloridazonrester i de målte boringer overstiger langt grænseværdierne for drikkevand, men vand med disse høje niveauer chloridazonrester er allerede sendt ud til forbrugerne i de berørte områder. Fundet betyder, at en række vandværker nu har måttet lukke, men da disse rester blev fundet ved et tilfælde, og da der ikke rutinemæssigt testes for dette stof, så kender vi ikke problemets reelle omfang. Det kan potentielt berøre rigtig mange af landets vandværker og dermed os alle sammen.

Vi danskere drikker dog stadig lystigt postevand fra hanen i den tro, at det er rent og godt, og sjovt nok undrer vi os ikke over, at vores drikke- og badevand er blevet langt mere kalkrigt, så bruser, vaskemaskine og armatur kalker til langt hurtigere end tidligere. Vi køber bare et afkalkningsanlæg og undrer os heller ikke over, at der er lukket 100 vandværker om året i de seneste ti år – mange er muligvis slet ikke klar over, at de er lukket på grund af forhøjede pesticidrester i drikkevandet.

Vi danskere er autoritetstro og overbeviste om, at vores offentlige myndigheder og politikere altid handler ud fra, hvad der er sundest og bedst for den enkelte borger. Den illusion er vi nødt til at komme ud af, for hvis ikke der sættes massivt ind på dette område med etablering af nye boringer, forbud mod sprøjtning og effektiv, naturlig rensning af drikkevandet med kul, så har vi formodentlig slet ikke rent drikkevand at drikke i Danmark om få år. Det er allerede særdeles kritisk, og jeg vil sige, at vi måske allerede er der, hvor vi hver især må sikre os, at det vand vi modtager fra vores vandværk, er tilstrækkeligt rent. Det er muligt at se på vandværkernes hjemmeside hvornår, hvordan og hvad de seneste analyser har vist. Men jeg er også nødt til at sige, at fordi en test af drikkevandet i dit område viser pesticidniveauer indenfor grænseværdierne, så er det ingen garanti for, at vandet er rent og fri for toksiske og potentielt sundhedsskadelige stoffer. Der testes nemlig kun rutinemæssigt for cirka 22-33 toksiske stoffer, men potentialet for at finde rester fra pesticider, nedbrydningsprodukter, nitrat og andre kemiske stoffer i drikkevandet er mange, mange gange højere. Jeg har personligt renset mit drikkevand i mange år og har, via både en vandmaskine, der renser og gør vandet mere basisk, samt kulstænger, sikret mig så rent og basisk drikkevand som muligt.

Danmarks vandværker er under pres. I de forløbne år er der hvert år blevet lukket cirka 100 boringer på grund af for høje pesticidniveauer, og det skønnes, at der nu er pesticidrester i 43% af vores grundvand, men ingen kender det fulde omfang af problemet. Danmarks miljøforsker nummer et, Phillipe Grandjean, professor i miljømedicin på Syddansk Universitet, mener, at disse fund skal tages dybt alvorligt. Forurenet drikkevand kan gøre os syge, og desuden, så kan en øget påvirkning fra en lang række toksiske stoffer fremkalde den såkaldte cocktaileffekt, hvor et stofs negative sundhedsmæssige effekt mangedobles på grund af tilstedeværelsen af andre toksiske stoffer.

Set i lyset af ovennævnte kan det undre, at Fødevare- og miljøminister Jacob Ellemann og Miljøstyrelsen ikke langt tidligere har grebet ind og iværksat tiltag, så vores allesammens drikkevand blev sikret og renset, selvfølgelig i kombination med en udvidelse af de rutinemæssige vandanalyser i form af at inddrage langt flere pesticider og toksiske stoffer. Nu har virkeligheden overhalet dem, bomben er sprunget, og vi danskere har i årevis været forholdt korrekte oplysninger om kvaliteten af det drikkevand, som vi drikker hver eneste dag i store mængder. Vand er livsvigtigt, og derfor skal dette problem tages yderst alvorligt. Kom på banen hr. minister og vis os, at du er mand for at iværksætte en effektiv handlingsplan, der sikrer os rent drikkevand.

Indtil det sker, og de ansvarlige tager reelt ansvar og handler, så kan du gøre som jeg; rens dit postevand, før du drikker det.
OBS. vær opmærksom på, at det i Danmark ikke er tilladt at påsætte et rensefilter, der hvor vandet kommer ind i huset. Det er derimod tilladt at rense vandet via vandhanen.

Du kan læse mere om, at nitrat i drikkevandet kan gi’ kræft HER
Du kan læse mere om rent drikkevand HER
Du kan læse artiklen om ny lov, der tillader flere pesticider HER
Du kan læse om, hvorfor vand er livsvigtigt HER

Var du tilfreds med denne artikel om Pesticider i drikkevandet? Så må du rigtig gerne klikke “synes godt om” herunder. Husk også at tilmelde dig mit gratis nyhedsbrev og modtag nye spændende, sunde opskrifter hver måned.