Pesticider skader børns hjerner

5 dec, 2017 | Viden og Forskning

Pesticider skader børns hjerner. Debatten om pesticidrester og glyphosat i vores fødevarer har været på dagsordenen siden Samvirkes øktober forside. Men debatten rækker langt videre end for eller imod en Samvirke forside. Den handler nemlig helt grundlæggende om din og dine børns sundhed.

En netop offentliggjort EU rapport viser, at pesticider er skadelige. Pesticider kan skade dine børns hjerner og påvirke deres intelligens. Den nye rapport er en særlig ekspertrapport, som EU parlamentet har bestilt. I rapporten har en eksperterne gennemgået pesticiders indvirkninger på den menneskelige sundhed, foretaget ud fra den foreliggende forskning og set ud fra en sundhedsmæssig sammenligning af økologisk kontra konventionel fødevareproduktion.

Konklusionen står lysende klart; Jo flere pesticidrester, jo mindre hjernebark. Pesticider skader udviklingen af børns hjerner, eller som det udtrykkes: ”Epidemiologiske undersøgelser viser skadelige effekter af visse pesticider på børns kognitive udvikling, også ved det nuværende eksponeringsniveau. Disse data er ikke tidligere blevet anvendt i formelle risikovurderinger i relation til enkelte, individuelle pesticider”.

Sammenholdes rapporten med tidligere amerikanske studier, så er der overensstemmelse i retning af, at pesticider skader hjernen. Større amerikanske befolkningsundersøgelser viser det samme, og resultaterne bakkes op af vores hjemlige ekspert på området Philippe Grandjean, der har påvist og udtalt, i efterhånden mange år; pesticider skader børns hjerner. Det kan du læse om via linket herunder.

Forskerne har blandt andet målt graden af pesticidrester i gravide kvinders urin og derefter fulgt og testet deres børn igennem en årrække. Ved en scanning af børnenes hjerner fremgik det, at jo flere pesticidrester, des tyndere var børnenes hjernebark. Hjernebarken er det yderste område af hjernen, der hvor nervecellerne samles i det, der også kaldes den grå substans.

Konventionelle citrusfrugter overfladebehandles med organofosfater. De er særdeles skadelige, og du kan optage dem via huden, når du skræller mandariner og nektariner etc. Det kan dit barn også, og organofosfater er særdeles vanskelige at vaske af. Derfor frarådes små børn og gravide, der er særligt følsomme overfor disse stoffer, at skrælle konventionelle citrusfrugter. Ønsker du at servere mandariner og nektariner til jul, så vælg de økologiske af slagsen. De er ikke overfladebehandlede med organofosfater.

Fornylig skulle EU kommissionen tage stilling til en eventuel forlængelse af tilladelsen til at anvende stoffet glyphosat i konventionelle landbrug. Glyphosat er aktivstoffet i sprøjtemidlet Roundup, der er det mest anvendte sprøjtemiddel i Danmark. Spørgsmålet, som EU Kommissionen skulle tage stilling til, var, om glyphosat skulle forbydes helt, som det er blevet i flere lande, eller om det skal udfases eller tillades. Hvis det stod til de folkevalgte i EU, er der med stort flertal blevet indstillet til, at tilladelsen til anvendelse af glyphosat i konventionelt landbrug ikke fornyes, men at brugen af stoffet udfases. Parlamentet har stemt med 355 for og 204 imod. Parlamentet har dermed indstillet til Kommissionen, at glyphosat udfases inden udgangen af år 2022. Dette er blevet bakket op af mere end 1 million underskrifter fra EU borgere, der mener, at glyphosat helt skal forbydes. Desværre valgte Kommissionen efter en række udsættelser, at forlænge tilladelsen til brug af glyphosat i landbruget i yderligere fem år.

Lobbyismen florerer, beslutningstagerne er under pres, men det fornemmes også, at stærke landbrugsorganisationer anvender deres indflydelse i bestræbelserne på at hindre et forbud eller en udfasning af Round up, glyphosat og pesticider generelt. Og altså med held. Resultatet er ikke udbasuneret i medierne, rent faktisk tyder meget på, at landbrugsorganisationerne ønsker at fortie forlængelsen af brugen af glyphosat, der altså går stik modsat Parlamentets indstilling og befolkningens ønsker. Det er uendeligt trist at tænke på, for dermed er hensynet til kroner og ører i landbruget prioriteret højere end vores og vores børns sundhed.

Tiden er efter min mening mere end moden til at dansk landbrug ændrer form. Vi må og skal prioritere danskernes sundhed højere end ussel mammon. Penge kan ikke købe os et godt helbred.

Derfor må vi nødvendigvis beslutte os for en handlingsplan. Jeg kunne foreslå en række tiltag:

  1. Start med en mærkningsordning, der klart og tydeligt viser forbrugeren, hvilke kemiske stoffer, der er indgået i produktionen af en given vare. Der skal eksempelvis stå: “Kan indeholde rester af glyphosat, antibiotika og pesticid nr. etc.”. Store gule og klart formulerede labels giver os danskere et reelt valg.
  2. Fjern momsen på økologiske varer, så de rene og sunde fødevarer bliver tilgængelige for alle forbrugere.
  3. Læg en plan for at gøre Danmark økologisk og etabler en pulje til de konventionelle landmænd, der har behov for økonomisk støtte for at kunne lægge om til økologisk drift.

På den måde sættes danskernes sundhed i højsædet, og der arbejdes for, at alle danskere kan sikres nærende, økologiske råvarer som selve grundlaget for sundhed og indre balance. Drikkevandsproblematikken må tages separat og også her er der stærkt behov for en handlingsplan,. Beslutningerne om disse forhold kan og skal tages af vores minister og folketing, der forhåbentlig i denne alvorlige sammenhæng kan og vil se bort fra indflydelsesrige interesseorganisationer. Indtil da; KØB ØKOLOGISK, HVER GANG!

Vidste du, at for at få et pesticid godkendt, skal producenten ikke undersøge for hverken potentielle cocktaileffekter eller om midlet kan skade hjernes udvikling.

Kilder:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581922/EPRS_STU(2016)581922_EN.pdf         

Du kan også læse EFSAs rapport her
og du kan læse Samvirkes artikel her

Du kan læse mere om Fødevarestyrelsens pesticidundersøgelse og citrusfrugter HER
Du kan læse Phillippe Grandjeans undersøgelser om pesticiders skader på børns hjerner HER
Du kan læse om mit bedste sundhedsråd 
HER   
Du kan læse en artikel i politiken om udfordringerne ved at prioritere økologi HER  
Du kan læse artiklen om den velfungerende kontrol af det røde Ø mærke HER      
Du kan læse artiklen “Hvordan kan man være imod økologi? HER
Du kan læse artiklen “Økologi kan brødføde verden” HER
Du kan læse min artikel om pesticider i vores mad HER
Du kan læse om, hvordan glyphosat kan gøre dig syg HER
Du kan læse, hvad der skete med familier, der begyndte at spise økologisk HER
Du kan læse mere om, hvordan økologisk levevis kan gavne samfundsøkonomien HER
Du kan læse om, hvordan økologiske fødevarer er blevet meget billigere HER
Du kan læse mere om cocktaileffekten HER

Var du tilfreds med denne artikel om Pesticider skader børns hjerner? Så må du rigtig gerne klikke “synes godt om” herunder. Husk også at tilmelde dig mit gratis nyhedsbrev og modtag nye spændende, sunde opskrifter hver måned.

Anette

Sund mad er min hjertesag, og jeg er af den dybe overbevisning, at sund mad har afgørende betydning for både vores livskvalitet og velvære. I mere end 23 år har jeg derfor skrevet om mad og sundhed i bøger og her på MadforLivet.com. God fornøjelse!

Mere på Madforlivet

Mobiltelefonen skal ud af soveværelset

Mobiltelefonen skal ud af soveværelset

Mobiltelefonerne skal ud af soveværelserne. Vi har længe vidst, at en af de største trusler mod en god nattesøvn, er de blå lyspåvirkninger fra mobiltelefoner, computere, tv og LED lamper. Et nyt forskningsresultat underbygger denne eksisterende viden og slår fast, at...

Kender vi årsagen til Parkinson’s sygdom?

Kender vi årsagen til Parkinson’s sygdom?

Parkinsons sygdom er den hastigst voksende neurologiske sygdom, både herhjemme og på verdensplan. Antallet af Parkinsonramte danskere er fordoblet i perioden 1990-2015, og WHO skønner, at forekomsten af sygdommen i verden vil være mere end fordoblet igen, inden 2040....

Spis ekstra jomfruolivenolie og undgå demens

Spis ekstra jomfruolivenolie og undgå demens

Vi ved, at middelhavsmad er den sundeste mad, vi kan spise. Vi ved også, at en god økologisk ekstra jomfruolivenolie, der jo også er kendetegnende for middelhavslandene, er stjernesund og kan dæmpe inflammation, forebygge hjertekarsygdom, dia og regulere både blodtryk...

Gratis e-bog! Tilmeld Madforlivet nyhedsbrev

Tilmeld dig mit nyhedsbrev, og modtag min e-bog "Antiinflammatorisk madplan" (Værdi 99kr).

Du er blevet tilmeldt!